In dit artikel

Technische analyse versus fundamentele analyse: Het verschil

Technische analyse versus fundamentele analyse: Het verschil (2024)

In dit artikel

Beleggen kan best intimiderend zijn, vooral als je probeert te begrijpen wat technische analyse en fundamentele analyse zijn. Net als jij, heb ik veel tijd besteed aan het proberen te ontcijferen van deze complexe terminologieën.

Maar na grondig onderzoek ontdekte ik dat beide analysetypes cruciale hulpmiddelen zijn in de wereld van beleggingen. In dit blogartikel zal ik je door de verschillen tussen technische en fundamentele analyse leiden, zodat je beter geïnformeerde investeringsbeslissingen kunt nemen.

Klaar voor een leerzaam avontuur?

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2024 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Technische analyse richt zich op het bestuderen van koersbewegingen en patronen, terwijl fundamentele analyse kijkt naar de financiële en maatschappelijke positie van een bedrijf.
 • Technische analisten gebruiken grafieken, trends en indicatoren om toekomstige koersbewegingen te voorspellen, terwijl fundamentele analisten financiële gegevens analyseren om de intrinsieke waarde van een bedrijf te bepalen.
 • Het combineren van technische en fundamentele analyse kan helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen, omdat dit een completer beeld geeft van een investering.

Wat is Fundamentele Analayse?

Fundamentele analyse is een benadering van beleggingsanalyse waarbij de focus ligt op het evalueren van de intrinsieke waarde en financiële gezondheid van een bedrijf.

Wat maakt een onderneming waardevol?

Verschillende factoren dragen bij aan de waarde van een onderneming. Een van de meest cruciale factoren is de financiële prestatie. De analyse van financiële gegevens, zoals winst, omzetgroei en schulden, biedt een duidelijk beeld van hoe goed een bedrijf presteert.

Ook de marktkapitalisatie en het dividend per aandeel spelen een belangrijke rol in de waardering. Bovendien wordt het maatschappelijk belang van een onderneming steeds belangrijker.

Bedrijven die op een positieve manier bijdragen aan de samenleving hebben vaak meer waarde voor investeerders. Het is dus van essentieel belang om zowel de financiële als de maatschappelijke positie te beoordelen om te begrijpen wat een onderneming waardevol maakt.

Hoe worden trends en patronen gebruikt?

Bij technische analyse worden trends en patronen gebruikt om inzicht te krijgen in de koersbewegingen van aandelen. Door naar grafieken te kijken, kan een technisch analist belangrijke trends identificeren, zoals een opwaartse of neerwaartse trend.

Deze trends kunnen helpen bij het bepalen van het juiste moment om te kopen of verkopen. Daarnaast worden ook patronen bestudeerd, zoals kop- en schouderspatronen of driehoekspatronen.

Deze patronen kunnen wijzen op toekomstige koersbewegingen en kunnen dus nuttig zijn bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Wat is Technische Analayse?

Technische analyse richt zich op het gebruik van grafieken en indicatoren om trends en patronen in de prijs en het volume van een effect te identificeren.

Kaarspatronen

Ik bestudeer ook graag kaarspatronen bij technische analyse. Dit zijn enkele van de belangrijkste kaarspatronen om op te letten:

 • Bullish kaarspatroon: Hierbij is de slotkoers hoger dan de openingskoers, wat aangeeft dat de prijs waarschijnlijk zal stijgen.
 • Bearish kaarspatroon: Dit is het tegenovergestelde van een bullish patroon, waarbij de slotkoers lager is dan de openingskoers en er waarschijnlijk een daling zal plaatsvinden.
 • Doji-kaars: Dit patroon treedt op wanneer de opening en sluiting van een kaars bijna gelijk zijn, wat kan wijzen op onzekerheid in de markt.
 • Hammer/Inverted hammer: Deze patronen worden gevormd wanneer het lichaam van de kaars klein is en er een lange schaduw aan één kant is. Een hammer geeft meestal een omkering aan naar boven, terwijl een inverted hammer juist duidt op een mogelijke neerwaartse omkering.

Trend indicatoren

Trend indicatoren helpen bij het analyseren van de koersbewegingen van een aandeel. Ze geven inzicht in de richting waarin de prijs zich beweegt en kunnen helpen bij het bepalen van het juiste moment om te kopen of verkopen. Enkele voorbeelden van trend indicatoren zijn:

 • Moving Averages: deze indicator berekent het gemiddelde van de koersen over een bepaalde periode en helpt bij het identificeren van trends.
 • Bollinger Bands: deze indicator geeft de volatiliteit van een aandeel weer en kan gebruikt worden om keerpunten in de prijs te identificeren.
 • Relative Strength Index (RSI): deze indicator meet de kracht en snelheid van prijsveranderingen en kan signaleren wanneer een aandeel overbought of oversold is.
 • MACD (Moving Average Convergence Divergence): deze indicator vergelijkt twee moving averages om te laten zien wanneer er sprake is van bullish of bearish momentum.

Trading indicatoren

Trading indicatoren helpen bij het identificeren van handelssignalen en het nemen van beslissingen binnen een beleggingsstrategie.Enkele veelgebruikte trading indicatoren zijn:

 • Bollinger Bands: deze indicator helpt bij het identificeren van overbought of oversold niveaus in een koersbeweging.
 • Moving Averages: deze indicator toont het gemiddelde van de koers over een bepaalde periode en kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen.
 • Relative Strength Index (RSI): deze indicator meet de kracht van een koersbeweging en geeft aan of een aandeel overbought of oversold is.
 • MACD: deze indicator combineert verschillende voortschrijdende gemiddelden om trendomkeringen te signaleren.

Activiteitsindicatoren

Activiteitsindicatoren geven inzicht in het handelsvolume van een aandeel. Ze laten zien hoe vaak een aandeel wordt verhandeld en kunnen helpen bij het identificeren van trends. Enkele veelgebruikte activiteitsindicatoren zijn:

 • Volume: Dit is het totale aantal aandelen dat op een bepaalde dag wordt verhandeld. Een hoog volume kan duiden op interesse en betrokkenheid van investeerders, terwijl een laag volume zou kunnen wijzen op gebrek aan interesse of handel.
 • Open interest: Dit verwijst naar het totale aantal optiecontracten dat op een bepaald moment nog niet is gesloten. Het geeft aan hoeveel posities er nog openstaan en kan informatie bieden over de verwachte beweging van de prijs.
 • Money flow index (MFI): De MFI meet de instroom en uitstroom van geld in een aandeel. Het houdt rekening met zowel het volume als de prijsbewegingen en kan gebruikt worden om overbought (overgekocht) of oversold (overschreven) niveaus te identificeren.
 • On balance volume (OBV): De OBV berekent cumulatieve volumeveranderingen op basis van koersbewegingen om te bepalen of er sprake is van kopersinteresse of verkopersinteresse. Dit kan helpen om potentiële trendomkeringen te herkennen.

Vergelijking tussen Technische, Fundamentele en Kwantitatieve Analyse

Wat zijn de verschillen tussen deze analyses en hoe kunnen ze gecombineerd worden? Lees verder om erachter te komen!

Wat is het verschil tussen deze analyses?

Een van de belangrijkste verschillen tussen technische en fundamentele analyse is dat de eerste zich richt op de koersbewegingen van een aandeel, terwijl de laatste kijkt naar de financiële en/of maatschappelijke positie van een onderneming. Hier is een gedetailleerde uiteenzetting van de verschillen tussen deze analyses:

Analayse TypeFunctie
Technische AnalyseRicht zich op de koersbewegingen van een aandeel. Technische analisten bekijken kaarspatronen, trend indicatoren, trading indicatoren en activiteitsindicatoren om de toekomstige koersbewegingen te voorspellen. Ze kijken ook naar eerdere koersbewegingen, iets wat fundamentele analisten niet doen.
Fundamentele AnalyseRicht zich op de financiële en/of maatschappelijke positie van een onderneming. Fundamentele analisten kijken naar wat een bedrijf waardevol maakt. Ze gebruiken trends en patronen om deze waarden te identificeren, maar analyseren geen eerdere koersbewegingen.
Kwantitatieve AnalyseCombineert aspecten van zowel technische als fundamentele analyse. Het gebruik van wiskundige en statistische modellen om prijzen en trends te voorspellen valt onder deze categorie. Het is een meer complexe benadering en vereist gedetailleerde kennis van financiële modellen.

Het combineren van deze analyses kan helpen bij investeringen, maar het is belangrijk om een goede balans te vinden, afhankelijk van je eigen investeringsstijl en -strategie. Je kunt verschillende bronnen gebruiken, zoals boeken en programma’s, om meer te leren over deze analyses en hoe ze te gebruiken.

Hoe kunnen ze gecombineerd worden?

Voor het nemen van investeringsbeslissingen kunnen technische en fundamentele analyse gecombineerd worden. Door zowel naar de koersbewegingen als naar de financiële en maatschappelijke positie van een onderneming te kijken, krijg je een completer beeld van een belegging.

Door fundamentele analyse kun je bijvoorbeeld bepalen of een onderneming waardevol is en potentie heeft op de lange termijn. Daarnaast kan technische analyse helpen om inzicht te krijgen in de korte termijn koersbewegingen en trends.

Door deze twee analyses te combineren, kun je beter de timing van je investering bepalen en mogelijk aantrekkelijke instapmomenten identificeren.

Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen technische en fundamentele analyse. Dit kan variëren afhankelijk van je beleggingsstrategie en het soort beleggingen waarin je geïnteresseerd bent.

Conclusie

Technische analyse en fundamentele analyse zijn twee verschillende benaderingen bij het beoordelen van investeringsmogelijkheden. Technische analyse richt zich op koersbewegingen en patronen, terwijl fundamentele analyse kijkt naar de financiële en/of maatschappelijke positie van een onderneming.

Beide analyses spelen een belangrijke rol bij het nemen van investeringsbeslissingen, dus het is essentieel om een goed begrip te hebben van hun verschillen en hoe ze elkaar aanvullen.

Meer over beleggen

Bij het verkennen van de wereld van beleggen is een grondige kennis van “Aandelen analyse” essentieel. Begin je reis met een “Inleiding tot aandelen analyse” om de basisprincipes te begrijpen. Vervolgens kan je je verdiepen in de twee primaire benaderingen: “Technische analyse versus fundamentele analyse”. Terwijl de “Technische analyse van aandelen” zich richt op het “Begrijpen van trends in technische aandelen analyse” en het “Gebruik van aandelengrafieken in technische analyse“, concentreert de “Fundamentele analyse van aandelen” zich op het “Belang van kwartaalverslagen in fundamentele aandelen analyse” en het “Gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse“.

Het is essentieel om de “Invloed van het economische klimaat op aandelen analyse” en de “Invloed van politieke gebeurtenissen op aandelen analyse” te overwegen, vooral bij de fundamentele benadering. Verdiep je kennis verder met het “Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse” en het inzichtelijk maken van “Gebruik van KPI’s in fundamentele aandelen analyse“.

In de technische analyse is de “Rol van marktvolatiliteit in technische aandelen analyse” onmisbaar, samen met het “Gebruik van indicatoren en oscillatoren in technische aandelen analyse“. En, gezien de voortdurende veranderingen in de markt, benadrukt het “Belang van voortdurende aandelen analyse” het feit dat beleggers hun onderzoek actueel moeten houden.

Hedendaagse beleggers profiteren ook van technologische vooruitgang, zoals het “Gebruik van AI en machine learning in aandelen analyse“. Deze tools bieden een geavanceerde benadering bij het onderzoeken van “Invloed van bedrijfsspecifieke factoren op aandelen analyse” en de “Sectoranalyse in aandelen analyse“. Tot slot is het essentieel om de “Impact van rentewijzigingen op fundamentele aandelen analyse” en de “Invloed van wereldwijde economische indicatoren op aandelen analyse” te begrijpen om een volledig beeld te krijgen van de marktdynamiek.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is het verschil tussen technische analyse en fundamentele analyse?

Het belangrijkste verschil tussen technische en fundamentele analyse is dat technische analyse zich vaker richt op de grafieken en trends van financiële markten, terwijl fundamentele analyse de economie en financiële prestaties van bedrijven onderzoekt.

2. Welke werkt beter: technische analyse of fundamentele analyse?

Beide analyses hebben hun voordelen. Technische analyse kan nuttig zijn voor kortetermijnbeleggingen, terwijl fundamentele analyse vaak wordt gebruikt voor langetermijnbeleggingen. De keuze hangt uiteindelijk af van je beleggingsstrategie en persoonlijke voorkeuren.

3. Hoe past technische analyse in portefeuillebeheer?

Technische analyse kan een effectieve handelsstrategie zijn in portefeuillebeheer. Het helpt bij het identificeren van trends in de aandelenmarkt, waardoor beleggers kunnen besluiten wanneer ze aandelen moeten kopen of verkopen.

4. Kan fundamentele analyse helpen bij het verstrekken van beleggingsadvies?

Absoluut! Fundamentele analyse kan beleggingsadvies bieden door inzicht te geven in de gezondheid en prestaties van een onderneming. Dit kan helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over welke aandelen te kopen of te verkopen.

5. Is technische of fundamentele analyse belangrijker voor beleggers op de beurs?

Beide vormen van analyse zijn belangrijk voor beleggers op de beurs. Technische analyse kan trends en patronen aantonen, terwijl fundamentele analyse kan helpen bepalen of een bedrijf over- of ondergewaardeerd is.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2024

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *