In dit artikel

Hoe maak je een technische analyse van aandelen?

Hoe maak je een technische analyse van aandelen? (2024)

In dit artikel

Je wilt winst maken met je beleggingen, maar je weet niet hoe je een technische analyse van aandelen moet maken? Maak je geen zorgen, ik heb precies hetzelfde ervaren. Uit onderzoek blijkt dat technische analyse één van de sleutels is om succesvol te beleggen.

In dit artikel onthul ik stap voor stap hoe je een technische analyse kunt maken en hoe je grafieken en patronen kunt interpreteren om winstgevende beslissingen te nemen. Lees verder en ontdek het geheim achter succesvol beleggen!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2024 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Technische analyse is een methode om toekomstige prijsbewegingen van aandelen te voorspellen op basis van historische prijs- en volumedata.
 • Bij technische analyse draait het om het analyseren van prijsbewegingen, trends en patronen om winstgevende beleggingsbeslissingen te nemen.
 • Methoden zoals het analyseren van kaarspatronen, gebruik van trendindicatoren, analyse van trading indicatoren en toepassing van activiteitsindicatoren spelen een belangrijke rol bij technische analyse.
 • Het herkennen van trends en koerscyclussen, het analyseren van koerspatronen en het gebruik van technische indicatoren zijn essentiële stappen bij het maken van een technische analyse van aandelen.

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een methode om de toekomstige prijsbewegingen van aandelen te voorspellen op basis van het analyseren van historische prijs- en volumedata.

Basisprincipes van technische analyse

Technische analyse is een krachtig hulpmiddel dat beleggers inzicht geeft in de toekomstige koersbewegingen van aandelen en andere activa. Het maakt gebruik van historische prijsinformatie en handelsvolumes om patronen en trends te identificeren.

Ik heb ervaren dat technische analyse om drie belangrijke concepten draait: prijsbewegingen, trends en patronen. Het eerste wat ik altijd onthoud is dat alle informatie, inclusief verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen, al weerspiegeld is in de huidige prijs van een aandeel.

Vervolgens identificeer ik trends die aangeven of een aandeel in waarde stijgt, daalt of zijwaarts gaat. Als laatste zoek ik naar patronen binnen deze trends om mogelijke toekomstige bewegingen te voorspellen.

Het gebruik van technische indicatoren zoals de hals-schouder-hoofd formatie is hierbij essentieel. Deze technieken helpen mij om het juiste moment te bepalen om een aandeel te kopen of te verkopen.

Methoden voor technische analyse

Er zijn verschillende methoden die gebruikt kunnen worden voor technische analyse:

 1. Het analyseren van kaarspatronen: Door het bestuderen van de vorm en positie van kaarsen in een grafiek, kunnen beleggers trends en omkeerpunten identificeren.
 2. Gebruik van trendindicatoren: Trendindicatoren zoals Moving Averages of Bollinger Bands kunnen helpen bij het identificeren van de richting en kracht van een trend.
 3. Analyse van trading indicatoren: Trading indicatoren zoals RSI (Relative Strength Index) kunnen gebruikt worden om overbought of oversold condities te identificeren, wat kan wijzen op mogelijke keerpunten in de koers.
 4. Toepassing van activiteitsindicatoren: Activiteitsindicatoren, zoals volumeanalyse, kunnen waardevolle informatie bieden over de mate van participatie en interesse in een aandeel.

Belangrijke grafiektypes voor technische analyse

Er zijn verschillende belangrijke grafiektypes die gebruikt worden bij technische analyse. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Candlestick grafieken: Deze grafieken tonen de openings-, sluitings-, hoogste- en laagste prijzen van een asset over een bepaalde periode. Ze kunnen helpen om trendomkeringen en koerspatronen te identificeren.
 • Lijngrafieken: Deze grafieken tonen alleen de slotkoersen van een asset over een bepaalde periode. Ze zijn handig om de algemene trend van een asset weer te geven.
 • Staafgrafieken: Deze grafieken tonen zowel de opening, sluiting, hoogste en laagste prijs van een asset over een bepaalde periode. Ze bieden meer informatie dan lijngrafieken, maar minder gedetailleerd dan candlestick grafieken.
 • Renko-grafiek: Dit type grafiek toont alleen prijsbeweging en negeert tijd. Het kan helpen bij het identificeren van trends zonder afleiding door ruis in de markt.

Het gebruik van technische analyse bij aandelenhandel

Bij het gebruik van technische analyse bij aandelenhandel is het belangrijk om trends en koerscyclussen te herkennen.

Trendanalyse en het herkennen van trends en koerscyclussen

Trendanalyse is een belangrijk onderdeel van technische analyse bij het handelen in aandelen. Het gaat erom trends en koerscyclussen te herkennen om winstgevende beslissingen te nemen.

Door het analyseren van grafieken en het gebruik van technische indicatoren kunnen beleggers de richting van een trend bepalen en potentieel winstgevende kansen identificeren. Het is essentieel om de prijsbewegingen van aandelen over een bepaalde periode te bestuderen om trends te ontdekken.

Door deze trends te begrijpen, kunnen beleggers anticiperen op toekomstige koersbewegingen en hun investeringen beter timen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat technische analyse geen garantie biedt voor succes op de beurs, dus het is wijs om gebruik te maken van verschillende analysemethoden bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Koerspatronen en hun toepassing

Koerspatronen zijn belangrijke indicatoren bij technische analyse van aandelen. Ze kunnen helpen om toekomstige koersbewegingen te voorspellen en beleggingsbeslissingen te nemen. Enkele veelvoorkomende koerspatronen zijn:

 1. Hals-schouder-hoofd formatie: Dit patroon geeft een trendomkering aan en wordt vaak gebruikt om te bepalen wanneer het beste moment is om een aandeel te verkopen.
 2. Stijgende driehoek: Dit patroon wijst op een mogelijke voortzetting van de opwaartse trend en kan worden gebruikt als signaal om een aandeel te kopen.
 3. Dubbele top: Dit patroon duidt op een weerstandsniveau waarbij de koers tweemaal dezelfde hoogte bereikt voordat er een daling optreedt.
 4. Omgekeerd kop- en schouderspatroon: Dit patroon geeft aan dat de trend zal veranderen van negatief naar positief en kan worden gebruikt om het beste moment te bepalen om een aandeel te kopen.
 5. Rechthoekig patroon: Dit patroon geeft aan dat de koers zich in een zijwaartse beweging bevindt tussen twee horizontale niveaus.

Technische indicatoren en hun rol

Technische indicatoren spelen een essentiële rol in de technische analyse van aandelen. Ze helpen beleggers bij het identificeren van trends en het voorspellen van toekomstige koersbewegingen.

Een populaire technische indicator is de Relative Strength Index (RSI), die de kracht van een trend meet en overbought- of oversold-condities aangeeft. Moving averages worden ook vaak gebruikt om de trend van een aandeel te bepalen.

Deze indicator berekent het gemiddelde van de koers over een bepaalde periode en helpt beleggers om belangrijke keerpunten in de trend te identificeren. Bollinger Bands zijn een andere veelgebruikte technische indicator die helpt bij het identificeren van volatiliteit en potentiële keerpunten in de koersbeweging.

Het maken van een technische analyse van aandelen

In deze sectie zal ik verschillende benaderingen bespreken om een technische analyse van aandelen te maken. Leer hoe je kaarspatronen, trendindicatoren, trading indicatoren en activiteitsindicatoren kunt analyseren om beter inzicht te krijgen in de prijsbewegingen van aandelen.

Ontdek hoe deze analysetechnieken kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen. Lees verder om meer te weten te komen!

Het analyseren van kaarspatronen

Ik analyseer kaarspatronen om inzicht te krijgen in de koersbewegingen van aandelen. Hier zijn enkele belangrijke zaken waar ik op let:

 • Ik onderzoek de vorm en grootte van individuele kaarsen. Dit kan helpen om de marktpsychologie en het sentiment van beleggers te begrijpen.
 • Ik kijk naar opeenvolgende kaarspatronen, zoals bullish (stijgende) of bearish (dalende) engulfing patronen. Deze kunnen wijzen op een mogelijke trendomkering.
 • Een doji-kaars, waarbij de openings- en slotkoers bijna gelijk zijn, kan duiden op onzekerheid in de markt.
 • Het analyseren van lange lichaamskaarsen met kleine schaduwen kan wijzen op sterke koop – of verkoopdruk.
 • Ik zoek naar hoge volumes in combinatie met bepaalde kaarspatronen, zoals hammers of shooting stars. Dit kan de betrouwbaarheid van het patroon vergroten.

Gebruik van trendindicatoren

Ik gebruik verschillende trendindicatoren bij het maken van een technische analyse van aandelen. Deze indicatoren helpen mij om de trend van een aandeel te identificeren en te analyseren. Enkele veelgebruikte trendindicatoren zijn:

 1. Moving averages: Ik gebruik voortschrijdende gemiddelden om de gemiddelde koersbeweging van een aandeel over een bepaalde periode te berekenen. Deze indicator helpt mij bij het bepalen van de richting en sterkte van de trend.
 2. Bollinger Bands: Met behulp van Bollinger Bands kan ik de volatiliteit van een aandeel meten en de potentiële keerpunten in de trend identificeren. De bovenste band geeft het overbought-niveau aan, terwijl de onderste band het oversold-niveau aangeeft.
 3. Relative Strength Index (RSI): De RSI is een oscillator die mij helpt om overbought- en oversold-condities te identificeren. Het meet de snelheid en verandering in prijsbewegingen en geeft aan of een aandeel potentieel overgekocht of oververkocht is.
 4. Trendlijnen: Trendlijnen zijn visuele hulpmiddelen waarmee ik trends kan identificeren op basis van historische koersbewegingen. Ze helpen mij om steun- en weerstandsniveaus te bepalen en mogelijke keerpunten in de trend te vinden.

Analyse van trading indicatoren

Bij het maken van een technische analyse van aandelen is het belangrijk om trading indicatoren te analyseren. Deze indicatoren bieden inzicht in de prijsbewegingen en trends van een aandeel.

Een veelgebruikte trading indicator is de Relative Strength Index (RSI). Deze indicator meet de snelheid en omvang van prijsveranderingen en kan helpen bepalen of een aandeel overbought of oversold is.

Moving averages zijn ook een nuttige indicator bij het analyseren van aandelen. Ze helpen om de trend te identificeren door gemiddelde koersen over een bepaalde periode te berekenen.

Toepassing van activiteitsindicatoren

Bij het maken van een technische analyse van aandelen zijn activiteitsindicatoren een belangrijk onderdeel. Deze indicatoren geven inzicht in de activiteit en handelsvolumes van een bepaald aandeel. Door gebruik te maken van activiteitsindicatoren kunnen beleggers trends en veranderingen in marktpsychologie identificeren. Enkele veelgebruikte activiteitsindicatoren zijn:

 • Volume-analyse: Dit is een maatstaf die aangeeft hoeveel aandelen er worden verhandeld gedurende een bepaalde periode. Hoge volumes kunnen duiden op interesse en betrokkenheid van de markt, terwijl lage volumes juist kunnen wijzen op weinig belangstelling of gebrek aan liquiditeit.
 • Momentumindicatoren: Deze indicatoren meten de kracht achter de prijsbewegingen van een aandeel. Ze helpen beleggers om keerpunten en trends te identificeren, evenals eventuele overbought- of oversold-condities.
 • Candlestick-grafieken: Deze grafieken gebruiken historische prijsgegevens om patronen te vormen die informatie geven over trendomkeringen en voortzettingen. Ze geven visueel weer hoe het sentiment rondom een aandeel verandert.
 • Steun- en weerstandsniveaus: Deze niveaus geven aan waar kopers bereid zijn om te kopen (steunniveau) of verkopers bereid zijn om te verkopen (weerstandsniveau). Beleggers kijken naar deze niveaus om potentiële keerpunten in de trend te identificeren.

Conclusie

Het maken van een technische analyse van aandelen vereist het analyseren van grafieken, het herkennen van herkenbare patronen en het gebruik van verschillende technische indicatoren.

Door deze tools te gebruiken, kunnen beleggers waardevolle inzichten krijgen in de historische waarde en de toekomstige koersbewegingen van aandelen. Het combineren van technische analyse met fundamentele analyse en kwantitatieve analyse kan een sterke basis vormen voor het nemen van succesvolle beleggingsbeslissingen.

Meer over beleggen

Bij het verkennen van de wereld van beleggen is een grondige kennis van “Aandelen analyse” essentieel. Begin je reis met een “Inleiding tot aandelen analyse” om de basisprincipes te begrijpen. Vervolgens kan je je verdiepen in de twee primaire benaderingen: “Technische analyse versus fundamentele analyse“. Terwijl de “Technische analyse van aandelen” zich richt op het “Begrijpen van trends in technische aandelen analyse” en het “Gebruik van aandelengrafieken in technische analyse“, concentreert de “Fundamentele analyse van aandelen” zich op het “Belang van kwartaalverslagen in fundamentele aandelen analyse” en het “Gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse“.

Het is essentieel om de “Invloed van het economische klimaat op aandelen analyse” en de “Invloed van politieke gebeurtenissen op aandelen analyse” te overwegen, vooral bij de fundamentele benadering. Verdiep je kennis verder met het “Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse” en het inzichtelijk maken van “Gebruik van KPI’s in fundamentele aandelen analyse“.

In de technische analyse is de “Rol van marktvolatiliteit in technische aandelen analyse” onmisbaar, samen met het “Gebruik van indicatoren en oscillatoren in technische aandelen analyse“. En, gezien de voortdurende veranderingen in de markt, benadrukt het “Belang van voortdurende aandelen analyse” het feit dat beleggers hun onderzoek actueel moeten houden.

Hedendaagse beleggers profiteren ook van technologische vooruitgang, zoals het “Gebruik van AI en machine learning in aandelen analyse“. Deze tools bieden een geavanceerde benadering bij het onderzoeken van “Invloed van bedrijfsspecifieke factoren op aandelen analyse” en de “Sectoranalyse in aandelen analyse“. Tot slot is het essentieel om de “Impact van rentewijzigingen op fundamentele aandelen analyse” en de “Invloed van wereldwijde economische indicatoren op aandelen analyse” te begrijpen om een volledig beeld te krijgen van de marktdynamiek.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is technische analyse van aandelen?

Technische analyse van aandelen is het proces van het analyseren van herkenbare patronen, historische waarde en technische indicatoren om trends te voorspellen in de aandelenmarkt.

2. Hoe identificeer je herkenbare patronen in technische analyse?

Het identificeren van herkenbare patronen hangt af van het begrijpen van grafiekpatronen, trendanalyse, steun en weerstandsniveaus, marktpsychologie, volumeanalyse, momentumindicatoren, candlestickgrafieken en prijspatronen.

3. Waar wordt technische analyse nog meer voor gebruikt buiten aandelen?

Technische analyse kan ook worden gebruikt voor het analyseren van andere assets zoals indices, grondstoffen en futures.

4. Wat zijn enkele veelgebruikte indicatoren in technische analyse?

Enkele veelgebruikte indicatoren in technische analyse zijn de Relative Strength Index (RSI), steun- en weerstandsniveaus en stop-loss niveaus.

5. Hoe helpt kwantitatieve analyse bij het maken van een technische analyse?

Kwantitatieve analyse helpt bij het identificeren van beurstrends en het verbeteren van de algemene aandelenanalyse door numerieke gegevens te gebruiken.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2024

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Picture of Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities.Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *