In dit artikel

De Rol van Technische Analyse in Beleggingsstrategieën

De Rol van Technische Analyse in Beleggingsstrategieën (2023)

In dit artikel

Ben je in de war over de rol van technische analyse in beleggingsstrategieën? Je bent niet alleen! Ik stond ook ooit voor dezelfde uitdaging, ondanks het feit dat technische analyse een cruciaal onderdeel is van succesvolle beleggingsstrategieën.

Dit artikel is ontworpen om je te helpen de basisprincipes van technische analyse te begrijpen en hoe je het kunt toepassen binnen je eigen beleggingsstrategieën. Dus, blijf lezen en ontdek hoe technische analyse je kan helpen bij het nemen van betere beleggingsbeslissingen.

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Technische analyse omvat concepten zoals trends, trendlijnen, steun – en weerstandsniveaus, volume en liquiditeit, en technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI, stochastische oscillator en Bollinger Bands.
 • Technische analyse helpt bij het identificeren van trends, het bepalen van koop – en verkooppunten, en het voorspellen van toekomstige koersbewegingen.
 • Het combineren van technische analyse met fundamentele analyse kan een krachtige benadering zijn voor het nemen van betere beleggingsbeslissingen.
 • Het gebruik van technische indicatoren kan beleggers waardevolle inzichten geven in de markt, maar biedt geen garantie voor succes.

Basisprincipes van Technische Analyse

De basisprincipes van technische analyse omvatten onder andere de Charles Dow-theorie, Elliot Wave-theorie, trends en trendlijnen, steun en weerstandsniveaus, volume en liquiditeit, en verschillende technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, de relatieve sterkt index, de stochastische oscillator en Bollinger Bands.

Charles Dow-theorie

Charles Dow ontwikkelde een theorie die nu als de basis van technische analyse wordt beschouwd. Deze theorie veronderstelt dat de markt alle relevante informatie weerspiegelt en volgt een reeks principes om prijstrends te analyseren.

Dow-theorie gaat uit van drie soorten trends: primaire, secundaire en tertiaire. Primaire trends vertegenwoordigen de algemene richting van de markt op lange termijn, terwijl secundaire trends correctieve bewegingen binnen die primaire trend zijn.

Tertiaire trends vertegenwoordigen korte-termijn fluctuaties. Charles Dow-theorie werpt licht op het gedrag van de markt en geeft inzicht in de psychologie van beleggers. Het is belangrijk op te merken dat, hoewel waardevol, de toepassing van deze theorie discipline van beleggers vereist en geen garantie voor succes biedt.

Bij het toepassen hiervan is het ook cruciaal om andere beleggingsinstrumenten te begrijpen en het verwachte rendement te analyseren.

Elliot Wave-theorie

De Elliot Wave-theorie is een technische analysemethode die is ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott in de jaren 30. Deze theorie stelt dat de koers van een financieel instrument zich in golfpatronen beweegt, bestaande uit impulsgolven en correctiegolven.

De impulsgolven volgen de hoofdtrend en gaan omhoog of omlaag, terwijl de correctiegolven tijdelijke tegenbewegingen zijn. Door deze golfpatronen te identificeren, kunnen beleggers inzicht krijgen in het verwachte verloop van de koers en mogelijke keerpunten herkennen.

De Elliot Wave-theorie kan dus waardevolle informatie bieden bij het bepalen van beleggingsstrategieën en het nemen van handelsbeslissingen.

Trends en Trendlijnen

Trends en trendlijnen zijn essentiële concepten in technische analyse. Een trend is de algemene richting waarin de koers van een beleggingsinstrument zich beweegt. Een stijgende trend wordt gevormd door hogere pieken en hogere dalen. terwijl een dalende trend wordt gekenmerkt door lagere pieken en lagere dalen.Trendlijnen worden gebruikt om deze trends visueel weer te geven op een grafiek. Een opwaartse trendlijn wordt getrokken door de recente hogere dieptepunten met elkaar te verbinden. en een neerwaartse trendlijn wordt getrokken door de recente lagere hoogtepunten met elkaar te verbinden.

Het identificeren van trends en het tekenen van trendlijnen kan beleggers helpen bij het bepalen van koop- en verkoopmomenten en het nemen van weloverwogen beslissingen.

Steun en Weerstandsniveaus

Steun en weerstandsniveaus zijn belangrijke concepten in technische analyse. Steunniveaus zijn prijsniveaus waar de koers van een aandeel of ander financieel instrument vaak weerstand ondervindt om verder te dalen.

Als de koers een steunniveau bereikt, kan dit een signaal zijn voor beleggers om te kopen, omdat de kans groot is dat de prijs zal stijgen. Aan de andere kant zijn weerstandsniveaus prijsniveaus waar de koers vaak moeite heeft om verder te stijgen.

Als de koers een weerstandsniveau bereikt, kan dit een signaal zijn om te verkopen, omdat de kans groot is dat de prijs zal dalen. Door steun- en weerstandsniveaus te identificeren, kunnen beleggers betere beslissingen nemen bij het bepalen van hun beleggingsstrategieën.

Volume en Liquiditeit

Volume en liquiditeit zijn essentiële aspecten van technische analyse bij het bepalen van beleggingsstrategieën. Volume verwijst naar het totale aantal aandelen dat op een bepaald moment wordt verhandeld.

Het kan een indicatie geven van de activiteit en belangstelling van beleggers in een bepaald effect. Hoge volume niveaus kunnen wijzen op sterke koersbewegingen en trends, terwijl lage volume niveaus kunnen duiden op een gebrek aan belangstelling en consolidatie.

Liquiditeit daarentegen verwijst naar de mate waarin aandelen snel en gemakkelijk kunnen worden gekocht of verkocht zonder grote koersverschuivingen te veroorzaken. Het is belangrijk om te handelen in aandelen met voldoende liquiditeit om ervoor te zorgen dat beleggers kunnen in- of uitstappen zonder al te veel problemen.

Technische Indicatoren

Technische indicatoren zijn hulpmiddelen die gebruikt worden in de technische analyse om inzicht te krijgen in het gedrag van de markt en om toekomstige koersbewegingen te voorspellen.

Deze indicatoren zijn gebaseerd op verschillende wiskundige formules en berekeningen die helpen bij het analyseren van historische koersgegevens.

Een van de meest bekende technische indicatoren is de voortschrijdend gemiddelde. Dit is een lijn die wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de koers over een bepaald aantal periodes.

Het voortschrijdend gemiddelde wordt gebruikt om trends te identificeren en om signalen te geven wanneer een koers kan gaan stijgen of dalen.

Een andere veelgebruikte technische indicator is de relatieve sterkte index (RSI). De RSI meet de snelheid en de verandering van de koersbewegingen en geeft hiermee aan of een aandeel overkocht of oversold is.

Dit kan beleggers helpen bij het bepalen van het juiste instap- of uitstapmoment.

Voortschrijdende Gemiddelden

Voortschrijdende gemiddelden zijn een belangrijk onderdeel van technische analyse. Ze helpen beleggers bij het identificeren van trends en het bepalen van koop- en verkooppunten. Een voortschrijdend gemiddelde is simpelweg een gemiddelde van de koersen over een bepaalde periode.

Het kan worden gebruikt om de richting van een trend te bepalen en te zien of de koers stijgt of daalt. Beleggers gebruiken verschillende periodes voor voortschrijdende gemiddelden, afhankelijk van hun beleggingshorizon en handelsstrategie.

Kortere termijn gemiddelden, zoals het 50-daags voortschrijdend gemiddelde, kunnen worden gebruikt om kortetermijntrends te identificeren, terwijl langere termijn gemiddelden, zoals het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, kunnen helpen bij het identificeren van langetermijntrends.

Relatieve Sterkte Index

De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een populaire technische indicator die wordt gebruikt in technische analyse. Het helpt beleggers bij het bepalen van het momentum en de overbought- of oversold-condities van een aandeel.

De RSI geeft een waarde tussen 0 en 100, waarbij 70 wordt beschouwd als overbought en 30 als oversold. Het is gebaseerd op de vergelijking van de gemiddelde winsten en verliezen over een bepaalde periode.

Dit kan beleggers helpen bij het identificeren van keerpunten in de markt en het nemen van beslissingen over het kopen of verkopen van aandelen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de RSI slechts één indicator is en moet worden gebruikt in combinatie met andere analysemethoden voor een compleet beeld van de marktsituatie.

Stochastische Oscillator

De stochastische oscillator is een technische indicator die wordt gebruikt om overbought- en oversold-condities op de markt te identificeren. Het meet de relatieve positie van de huidige koers ten opzichte van het recente koersbereik.

De stochastische oscillator kan helpen bij het bepalen van mogelijke keerpunten in de markt en het signaleren van kansen om te kopen of verkopen. Door de snelheid en richting van prijsveranderingen te meten, biedt de stochastische oscillator inzicht in het momentum van een aandeel of markt.

Het kan een nuttig hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen binnen beleggingsstrategieën, vooral wanneer het wordt gecombineerd met andere technische indicatoren en analyses.

Bollinger Bands

Bollinger Bands zijn een populaire technische indicator die gebruikt wordt in de technische analyse van de financiële markten. Ze helpen beleggers bij het identificeren van prijsniveaus waarop een aandeel overgekocht of oversold kan zijn.

Bollinger Bands bestaan uit een middenlijn die is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde en twee buitenste lijnen die de banden vormen.

De afstand tussen de buitenste lijnen wordt bepaald door de volatiliteit van het aandeel. Wanneer de koers dicht bij de bovenste band komt, kan dit aangeven dat het aandeel overgekocht is en mogelijk een neerwaartse correctie zal ondergaan.

Aan de andere kant, wanneer de koers dicht bij de onderste band komt, kan dit aangeven dat het aandeel oversold is en mogelijk een opwaartse beweging zal maken.

Bollinger Bands kunnen ook worden gebruikt om trendomkeringen te identificeren. Wanneer de bands naar elkaar toe convergeren, kan dit wijzen op een mogelijke consolidatie of zijwaartse trend.

Daarentegen, wanneer de bands uit elkaar beginnen te spreiden, kan dit wijzen op een toename van volatiliteit en mogelijk het begin van een nieuwe trend.

MACD

De MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een technische indicator die veel wordt gebruikt in technische analyse. Het geeft inzicht in de koerstrend en kan helpen bij het identificeren van keerpunten in de markt.

De MACD bestaat uit twee lijnen: de MACD-lijn en de signaallijn. Wanneer de MACD-lijn de signaallijn overschrijdt, kan dit duiden op een koopsignaal, terwijl een neerwaartse kruising kan wijzen op een verkoopsignaal.

Het gebruik van de MACD kan beleggers helpen om trends en potentiële keerpunten in de markt te herkennen en zo betere beleggingsbeslissingen te nemen.

Patroonherkenning en Grafiekpatronen

Patroonherkenning en grafiekpatronen zijn essentiële aspecten van technische analyse. Door het bestuderen van historische koersgegevens kunnen beleggers patronen identificeren die zich herhalen en kunnen helpen bij het voorspellen van toekomstige koersbewegingen.

Deze patronen kunnen variëren van eenvoudige formaties, zoals driehoeken en vlaggen, tot complexere patronen, zoals kop- en schouderformaties en dubbele toppen en bodems.

Het begrijpen van deze patronen stelt beleggers in staat om mogelijke trendomkeringen, prijsdoelen en handelskansen te identificeren. Bijvoorbeeld, een kop- en schouderformatie kan aangeven dat een opwaartse trend binnenkort zal omdraaien naar een neerwaartse trend.

Aan de andere kant kan een dubbele bodemformatie suggereren dat de prijs binnenkort een opwaartse beweging zal maken.

Het is belangrijk op te merken dat patroonherkenning geen exacte wetenschap is, en er is altijd een kans op valse signalen en foutieve interpretaties. Het is daarom raadzaam om andere technische indicatoren en bevestigende signalen te gebruiken voordat u een handelsbeslissing neemt op basis van grafiekpatronen.

Hoe maak je gebruik van Technische Analyse binnen je beleggingsstrategieën?

Bij het toepassen van technische analyse binnen beleggingsstrategieën is het belangrijk om verschillende handelsstrategieën te overwegen, zoals swing trading, momentum trading, breakout trading en trend following.

Swing Trading

Ik vind swing trading een interessante benadering van beleggen. Bij swing trading nemen beleggers posities in op basis van kortetermijnbewegingen in de markt. Het doel is om te profiteren van prijsschommelingen binnen een paar dagen tot enkele weken.

Swing traders maken gebruik van technische analyse om inzicht te krijgen in trends en patronen in de koers. Ze zoeken naar aandelen die zich in een opwaartse of neerwaartse trend bevinden en proberen te profiteren van de tussentijdse prijsschommelingen.

Het is belangrijk voor swing traders om steun- en weerstandsniveaus te identificeren, omdat deze kunnen helpen bij het bepalen van de beste instap- en uitstappunten.

Wat ik leuk vind aan swing trading is dat het flexibel is en past bij verschillende marktomstandigheden. Als de markt volatiel is, kunnen swing traders profiteren van snelle bewegingen, terwijl ze tijdens rustige periodes geduldig kunnen wachten op nieuwe kansen.

Momentum Trading

Momentum Trading is een van de beleggingsstrategieën die kunnen worden toegepast met behulp van technische analyse. Bij momentum trading wordt gekeken naar de snelheid waarmee een aandeel in waarde stijgt of daalt.

Beleggers die momentum trading gebruiken, proberen te profiteren van trends en bewegingen in de markt. Ze kopen aandelen die al in waarde zijn gestegen en verkopen ze weer wanneer de prijs begint te dalen.

Het doel is om te profiteren van het momentum van een aandeel, in de hoop dat het blijft stijgen of dalen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat momentum trading risicovol kan zijn en een zorgvuldige analyse en timing vereist.

Breakout Trading

Bij breakout trading richt ik me op het identificeren van prijsniveaus waarbij de koers van een aandeel, obligatie of cryptocurrency uitbreekt boven een bepaalde weerstand of onder een bepaalde steun.

Deze doorbraak kan wijzen op het begin van een nieuwe trend en biedt kansen om winst te maken. Bij deze strategie koop of verkoop ik het instrument zodra de koers de vastgestelde niveaus doorbreekt.

Ik gebruik technische indicatoren en grafiekpatronen om deze doorbraken te identificeren en neem mijn beslissingen op basis van objectieve criteria. Het is belangrijk om geduldig te zijn bij breakout trading en alleen te handelen als er voldoende bevestiging is dat de trend daadwerkelijk begint.

Trend Following

Bij trend following draait alles om het identificeren en volgen van trends in de markt. Hierbij zoek ik naar koersbewegingen die zich op lange termijn voordoen. Het idee is om te profiteren van de kracht en duurzaamheid van een trend, in plaats van te proberen om elke kleine schommeling te voorspellen.

Door trends te volgen, kan ik potentiële winstkansen vinden en mijn beleggingsstrategieën daarop afstemmen. Ik gebruik technische analyse om deze trends in kaart te brengen en te bepalen wanneer ik moet instappen en uitstappen.

Technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en Bollinger Bands helpen mij bij het identificeren van trends en het nemen van beslissingen op basis van objectieve criteria.

Het belang van Technische Analyse Software en Hulpmiddelen

Het gebruik van technische analyse software en hulpmiddelen is essentieel voor beleggers om grafiekpatronen en technische indicatoren nauwkeurig te kunnen analyseren.

Populaire Technische Analyse Software

Ik heb onderzoek gedaan naar populaire technische analyse software en hier zijn enkele platforms die veel gebruikt worden:

 1. TradingView: Dit is een veelgebruikt online platform voor technische analyse. Het biedt geavanceerde tools en functies, zoals verschillende soorten grafieken, indicatoren en tekeninstrumenten.
 2. MetaTrader 4: Dit is een populair handelsplatform dat gebruikt wordt door zowel beginnende als ervaren handelaren. Het biedt geavanceerde analysetools, zoals indicatoren, grafiekpatronen en automatische handelssystemen.
 3. ProRealTime: Dit is een professioneel technisch analyseplatform met geavanceerde tools en functies. Het biedt live datafeeds, uitgebreide grafiekanalysefuncties en een breed scala aan indicatoren.
 4. Thinkorswim: Dit platform wordt vaak gebruikt door Amerikaanse handelaren vanwege de geavanceerde tools en functionaliteiten die het biedt. Het heeft krachtige analysetools, waaronder aangepaste indicatoren, backtesting-opties en real-time nieuwsfeeds.
 5. NinjaTrader: Dit is een populair handelsplatform voor actieve handelaren. Het biedt geavanceerde grafiektools, indicatoren, strategieën en backtesting-mogelijkheden.

Mobiele Apps en Online Platforms

Ik wil graag een lijst met mobiele apps en online platforms delen die handig kunnen zijn bij het gebruik van technische analyse:

 • TradingView: Een populaire online platform voor technische analyse, waar je grafieken kunt bekijken, indicatoren kunt gebruiken en marktgegevens kunt analyseren.
 • MetaTrader: Een veelgebruikt handelsplatform dat beschikbaar is als mobiele app en desktopversie. Het biedt geavanceerde grafiektools, technische indicatoren en de mogelijkheid om transacties uit te voeren.
 • StockCharts: Een website met uitgebreide grafiektools voor technische analyse. Je kunt diverse technische indicatoren toevoegen en patronen in de koers identificeren.
 • Investing.com: Deze mobiele app en website bieden live koersen, nieuws, financiële analyses en tools voor technische analyse.
 • TD Ameritrade Mobile: Deze mobiele app is specifiek ontworpen voor beleggers en biedt geavanceerde tools voor technische analyse, evenals toegang tot verschillende markten.
 • E*E*TRADE Mobile: Een mobiele app waarmee je onderweg kunt handelen en toegang hebt tot realtime marktgegevens. Het bevat ook functies voor technische analyse zoals grafieken en indicatoren.

Conclusie: Koppelen met de fundamentele analyse

Technische analyse is een belangrijk instrument dat beleggers kan helpen bij het nemen van beslissingen en het bepalen van hun beleggingsstrategieën. Door trends en patronen in de koers te analyseren, kunnen beleggers waardevolle inzichten verkrijgen en de waarde van een aandeel beter bepalen.

Het koppelen van technische analyse met fundamentele analyse kan een krachtige combinatie zijn om succesvolle beleggingsstrategieën te creëren.

Meer over beleggen

Beleggen is een kunst, en de juiste strategie kiezen kan het verschil maken tussen succes en falen. Als je je vooral richt op het langdurig vasthouden van aandelen, zijn “Dividend Beleggingsstrategieën” en “Beleggingsstrategieën voor de Lange Termijn” jouw go-to. Maar vergeet niet het “Risicobeheer in Beleggingsstrategieën” en het belang van “Aanpassen van Beleggingsstrategieën” naar gelang de marktveranderingen.

Voor de techneuten onder ons biedt de “Technische Analyse in Beleggingsstrategieën” een diepgaande blik op de markttrends. Terwijl de “Groeistrategieën voor Beleggingen” en het eeuwenoude debat “Waardebeleggen versus Groeibeleggen” verschillende benaderingen belichten voor het maximaliseren van rendement. En als je altijd op de hoogte wilt blijven van de economie, dan zijn “Economische Indicatoren in Beleggingsstrategieën” een must-read.

Diversificatie in Beleggingsstrategieën” is cruciaal, of je nu kijkt naar “ETF’s in Beleggingsstrategieën“, “Onroerend Goed Beleggingsstrategieën” of zelfs “Cryptovaluta Beleggingsstrategieën“. Voor diegenen die snel willen handelen, zijn er “Beleggingsstrategieën voor de Korte Termijn“. Maar vergeet nooit het belang van “Geduld in Beleggingsstrategieën“, vooral als je vooruit kijkt naar je gouden jaren met “Beleggingsstrategieën voor Pensioenplanning“.

Evaluatie in Beleggingsstrategieën” zal je helpen je aanpak regelmatig te herzien, terwijl je met “Technologie in Beleggingsstrategieën” de nieuwste tools kunt benutten. Overweeg de “Sectorrotatiestrategie” voor een dynamische aanpak, en houd rekening met “Macro-economische Factoren in Beleggingsstrategieën” voor een holistische kijk. En voor de avontuurlijke beleggers zijn “Commodity Beleggingsstrategieën” een intrigerend pad om te verkennen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de rol van technische analyse in beleggingsstrategieën?

Technische analyse speelt een grote rol in beleggingsstrategieën, het helpt bij het bepalen van de waarde van een aandeel en geeft inzichten in de beleggingsstrategieën.

2. Hoe kan ik technische analyse leren?

Er zijn verschillende bronnen, zoals technische analyse boeken en cursussen voor dummies, waar je kunt leren over koersbepaling en marktgedrag.

3. Wat is het verschil tussen technische en fundamentele analyses?

Terwijl fundamentele analyse zich richt op de onderliggende waarde van een aandeel, focust technische analyse meer op visuele analyse van marktgedrag en de emoties die de koers bepalen.

4. Hoe kan technische analyse me helpen bij portefeuillebeheer?

Door gebruik te maken van technische analyse, kun je beter begrijpen hoe de aandelenmarkt beweegt. Dit kan je helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen over welke aandelen je wilt opnemen in je portefeuille.

5. Kan ik technische analyse gebruiken om de waarde van een aandeel te bepalen?

Ja, technische analyse kan worden gebruikt om trends en patronen te identificeren die kunnen helpen bij het bepalen van de toekomstige waarde van een aandeel.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *