In dit artikel

Risicomanagement bij Aandelenbeleggen in Recessies

Risicomanagement bij Aandelen Beleggen in Recessies (2023)

In dit artikel

Wie heeft niet het zweet op de voorhoofd gevoeld bij het idee van beleggen tijdens een economische recessie? Ik begrijp het volledig – ook ik heb die angst gekend. Na veel onderzoek en ervaring heb ik ontdekt dat negatieve economische groei gedurende twee opeenvolgende kwartalen een recessie kenmerkt.

Maar maak je geen zorgen, want in deze blog breng ik je alles bij over risicomanagement bij aandelen beleggen tijdens dergelijke onzekere tijden. Geloof maar niet dat een recessie je beleggingsambities hoeft te temperen, lees verder en ontdek hoe!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Een economische recessie wordt gekenmerkt door negatieve economische groei gedurende twee opeenvolgende kwartalen, wat kan leiden tot dalende aandelenmarkten.
 • Diversificatie van de aandelenportefeuille is een belangrijke strategie tijdens een recessie om het risico te spreiden en het potentieel rendement te vergroten.
 • Het gebruik van CFD’s op indices kan helpen om risico’s te spreiden en flexibel in te spelen op veranderingen in de marktomstandigheden tijdens een recessie.
 • Beleggen in defensieve aandelen, zoals gezondheidszorg, nutsbedrijven en basisconsumptiegoederen, kan bescherming bieden tegen economische neergang.
 • Voorbeelden van beste aandelen tijdens een recessie zijn onder andere gezondheidszorgaandelen, nutsbedrijvenaandelen, basisconsumptiegoederen aandelen, leger & defensie aandelen en grondstoffenindustrie aandelen.

Wat is een economische recessie en hoe beïnvloedt het beleggen?

Een economische recessie is een periode van verminderde economische groei en activiteit, gekenmerkt door een negatieve groei van het bruto binnenlands product (BBP). Dit kan invloed hebben op het beleggen omdat aandelenmarkten vaak dalen tijdens een recessie.

Definitie van een recessie

Een recessie is een term die wordt gebruikt om een aanzienlijke, brede economische neergang te beschrijven. Volgens de algemene definitie is een land officieel in een recessie als het twee opeenvolgende kwartalen negatieve economische groei ervaart.

Negatieve groei betekent een afname van de output in het land – minder goederen worden geproduceerd en minder diensten worden verricht. Dit leidt tot minder banen, hogere werkloosheid en minder inkomen voor de huishoudens.

Al deze factoren kunnen op hun beurt leiden tot nog meer economische krimp. Elke recessie heeft unieke oorzaken, maar ze hebben allemaal hetzelfde domino-effect op de economie.

Effecten op de aandelenmarkten

Tijdens economische recessies hebben aandelenmarkten vaak te kampen met negatieve gevolgen. De omslag van snelle economische groei naar krimp zorgt ervoor dat aandelen het moeilijk krijgen.

Een recessie wordt gekenmerkt door negatieve economische groei gedurende twee opeenvolgende kwartalen, en dit leidt tot een afname in vraag en minder economische groei. Tijdens deze periode nemen beleggers, banken en verzekeraars vaak meer risico’s op zoek naar rendement, wat kan leiden tot volatiliteit op de aandelenmarkt.

Het is daarom essentieel om tijdens een recessie goed risicomanagement toe te passen en strategieën te gebruiken die de impact op de aandelenportefeuille kunnen beperken.

Risicomanagement tijdens een recessie

Diversifieer uw aandelenportefeuille om het risico te spreiden en de impact van een recessie te verminderen.

Diversificatie van de aandelenportefeuille

Diversificatie van de aandelenportefeuille is een belangrijke strategie tijdens een recessie. Het kan helpen om de risico’s te beperken en het potentieel rendement te vergroten. Enkele manieren om de portefeuille te diversifiëren zijn:

 1. Spreid je investeringen over verschillende sectoren en bedrijven.
 2. Overweeg om in verschillende landen en regio’s te beleggen.
 3. Kies voor zowel grote als kleine bedrijven, alsook voor verschillende marktkapitalisaties.
 4. Denk aan het opnemen van obligaties of andere vastrentende effecten in je portefeuille.
 5. Houd rekening met de spreiding van activaklassen, zoals grondstoffen of onroerend goed.

Het gebruik van CFD’s op indices

Ik gebruik vaak CFD’s op indices tijdens economische recessies. Dit is een effectieve strategie omdat het me de mogelijkheid geeft om in te spelen op de schommelingen van de gehele markt.

Met CFD’s kan ik profiteren van zowel stijgende als dalende markten, waardoor ik mijn risico’s kan spreiden. Bovendien biedt het handelen in CFD’s op indices mij flexibiliteit en liquiditeit, omdat ik gemakkelijk kan handelen zonder dat ik daadwerkelijk de onderliggende activa hoef te kopen of verkopen.

Dit stelt mij in staat om snel in te spelen op veranderingen in de marktomstandigheden en mijn positie aan te passen wanneer dat nodig is. Overall, het gebruik van CFD’s op indices is een waardevol instrument dat mij helpt om mijn risico’s te beheersen tijdens economische recessies.

Beleggen in defensieve aandelen

Bij beleggen tijdens een economische recessie is het belangrijk om te kijken naar defensieve aandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven die minder gevoelig zijn voor de schommelingen in de economie.

Ze worden vaak gezien als stabielere investeringen tijdens een crisis. Defensieve aandelen zijn te vinden in sectoren zoals gezondheidszorg, nutsbedrijven en basisconsumptiegoederen.

Deze bedrijven bieden vaak producten en diensten die mensen nodig blijven hebben, zelfs tijdens een economische neergang. Het is een strategie die beleggers kunnen gebruiken om hun portefeuille te beschermen en risico’s te verminderen.

Voorbeelden van beste aandelen tijdens een recessie

– Gezondheidszorg aandelen presteren vaak goed tijdens economische recessies, omdat de vraag naar medische diensten en producten stabiel blijft.

– Nutsbedrijven aandelen worden gezien als veilige havens tijdens een recessie, omdat ze essentiële diensten leveren en stabiele inkomsten genereren.

– Basis consumptiegoederen aandelen, zoals voedsel- en drankbedrijven, kunnen veerkrachtig zijn tijdens een recessie omdat mensen altijd basisbehoeften blijven kopen.

– Leger & Defensie aandelen kunnen tijdens een recessie profiteren van overheidsuitgaven voor veiligheid en defensie.

– Grondstoffen industrie aandelen, zoals goud- of zilvermijnbedrijven, worden vaak als veilige beleggingen besch

Gezondheidszorg aandelen

Gezondheidszorg aandelen kunnen een goede keuze zijn tijdens een recessie. Deze aandelen hebben vaak stabiele inkomsten en kunnen minder gevoelig zijn voor economische neergang. Bovendien is de vraag naar gezondheidszorg essentieel en blijft deze vaak op peil, zelfs tijdens moeilijke tijden.

Investeerders die zich richten op gezondheidszorg aandelen kunnen profiteren van de veerkracht van deze sector en mogelijk rendement behalen, zelfs tijdens een recessie.

Nutsbedrijven aandelen

Nutsbedrijven aandelen zijn aandelen van bedrijven die actief zijn in de nutssector, zoals energie- en waterbedrijven. Tijdens economische recessies kunnen nutsbedrijven aandelen een aantrekkelijke investeringsoptie zijn.

Deze sector wordt vaak beschouwd als defensief, omdat de vraag naar essentiële diensten zoals elektriciteit en water doorgaans stabiel blijft, zelfs tijdens economisch mindere tijden.

Daarnaast hebben nutsbedrijven vaak stabiele inkomstenstromen en kunnen ze profiteren van overheidsregulering en subsidies. Dit maakt ze minder gevoelig voor schommelingen op de aandelenmarkt en kan beleggers beschermen tegen grote verliezen tijdens een recessie.

Basis consumptiegoederen aandelen

Basis consumptiegoederen aandelen zijn aandelen van bedrijven die producten en diensten aanbieden die essentieel zijn voor het dagelijks leven. Deze aandelen hebben vaak een stabiele vraag, zelfs tijdens economische recessies.

Het gaat hierbij om producten zoals voedsel, dranken, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Tijdens een recessie veranderen mensen hun uitgavenpatroon en geven ze mogelijk minder uit aan luxeartikelen, maar de vraag naar basisbehoeften blijft over het algemeen stabiel.

Daarom wordt investeren in basis consumptiegoederen aandelen vaak gezien als een defensieve strategie tijdens een recessie, omdat deze bedrijven over het algemeen bestand zijn tegen economische schommelingen.

Leger & Defensie aandelen

Leger & Defensie aandelen kunnen een goede keuze zijn tijdens economische recessies. Tijdens een recessie is er vaak behoefte aan veiligheid en stabiliteit, en defensieve bedrijven in de defensie-industrie kunnen aan deze behoeften voldoen.

Deze bedrijven zijn vaak minder gevoelig voor economische schommelingen en hebben stabiele inkomsten. Bovendien kunnen defensiebedrijven profiteren van overheidsuitgaven die vaak toenemen tijdens crisisperiodes.

Als belegger kunt u overwegen om in deze sector te investeren, aangezien deze aandelen doorgaans minder volatiel zijn en een zekere mate van bescherming kunnen bieden tijdens moeilijke economische tijden.

Grondstoffen industrie aandelen

De grondstoffenindustrie heeft vaak te maken met volatiliteit tijdens economische recessies. De vraag naar grondstoffen kan afnemen, waardoor de waarde van deze aandelen kan dalen.

Het is echter belangrijk om te beseffen dat niet alle grondstoffenindustrieën op dezelfde manier worden beïnvloed. Sommige sectoren, zoals de mijnbouw en olie- en gasindustrie, kunnen harder worden getroffen dan andere.

Het is daarom essentieel om grondstoffenaandelen zorgvuldig te analyseren en te diversifiëren om de risico’s te beperken. Tijdens een recessie kunnen beleggers ervoor kiezen om te investeren in defensieve grondstoffenaandelen, zoals die van bedrijven die gespecialiseerd zijn in basisgrondstoffen zoals goud, zilver en koper.

Conclusie en tips voor beleggen tijdens een recessie

Tips voor beleggen tijdens een recessie: diversifieer je aandelenportefeuille, gebruik CFD’s op indices en investeer in defensieve aandelen. Deze strategieën kunnen helpen om de risico’s te beheersen en mogelijkheden te vinden voor groei, zelfs tijdens economische neergang.

Blijf altijd alert op de marktomstandigheden en pas je strategieën indien nodig aan.

Meer over beleggen

In de fascinerende wereld van beleggingen is het van cruciaal belang om je te verdiepen in “Risicomanegment aandelen beleggen“. Voor degenen die hun eerste stappen zetten, kan het nuttig zijn om te beginnen met “Hoe risicomanagement werkt bij aandelen beleggen“. Daarbij zijn er verschillende tools en technieken die je kunt gebruiken, waaronder het “Gebruik van derivaten voor risicomanagement bij aandelen beleggen” en inzicht in “Risicomanagement bij sectorrotatie in aandelen beleggen“.

Een van de essentiële onderdelen voor het nemen van weloverwogen beslissingen is de “Technische analyse in risicomanagement bij aandelen beleggen“. Dit, gecombineerd met de “Risico/rendementsverhouding in risicomanagement bij aandelen beleggen“, biedt beleggers een solide basis om risico’s af te wegen tegen potentiële rendementen.

In tijden van economische onzekerheid, zoals tijdens “Risicomanagement bij aandelen beleggen tijdens economische recessies”, is het kennen van je eigen “Risicotolerantie in aandelen beleggen” cruciaal. Bovendien is het begrijpen van “Politieke gebeurtenissen en risicomanagement van aandelen beleggen” een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Het “Invloed van bedrijfsspecifieke factoren op het risicomanagement van aandelen beleggen” kan eveneens een grote rol spelen in de besluitvorming van de belegger.

Om te bepalen wanneer je moet kopen of verkopen, kan het inzicht in “Hoe bepaal je je stop loss bij aandelen beleggen” en het hebben van een duidelijke “Exit strategie in risicomanagement bij aandelen beleggen” handig zijn.

Niet te vergeten is het effect van “Invloed van rentevoeten op het risicomanagement van aandelen beleggen” en “Invloed van inflatie op het risicomanagement van aandelen beleggen“. Bovendien moeten beleggers zich bewust zijn van “Risicomanagement bij beleggen in dividendaandelen” en “Risicomanagement voor aandelen beleggen in opkomende markten“.

Met de juiste “Risicomanagement tools en software bij aandelen beleggen“, kunnen beleggers profiteren van geavanceerde inzichten en beslissingen nemen op basis van “Psychologische aspecten van risicomanagement bij aandelen beleggen“. Een andere cruciale factor bij “Risicomanagement in aandelen beleggen” is het “Portefeuille beheer“, samen met een goede “Positiebepaling“, waarmee je de marktbewegingen strategisch kunt benutten.

Tenslotte, in het dilemma “Sparen of beleggen“, kan een grondig inzicht in risicomanagement bij aandelen beleggen de doorslag geven. Elk aspect, van “Begrijpen van bèta en volatiliteit bij aandelen beleggen” tot het “Beheren van cyclische en non-cyclische aandelen in risicomanagement“, speelt een cruciale rol in een succesvolle beleggingsstrategie.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is risicomanagement bij aandelen beleggen tijdens economische recessies?

Risicomanagement bij aandelen beleggen tijdens economische recessies is het proces van het analyseren en managen van financiële risico’s tijdens een economische neergang.

2. Hoe beïnvloedt een economische recessie de aandelenmarkt?

Een economische recessie kan een vermindering van de aandeelhouderswaarde en een afname van het rendement op aandelen veroorzaken.

3. Welke beleggingsstrategieën zijn effectief tijdens een recessie?

Tijdens een recessie kunnen beleggers kiezen voor defensieve aandelen, beleggen in cash en obligaties, of andere beleggingsstrategieën die specifiek zijn ontworpen om de effecten van een economische neergang te weerstaan.

4. Wat zijn de voor- en nadelen van beleggen tijdens een recessie?

Investeren tijdens een economische neergang kan potentieel hoge rendementen opleveren als de economie herstelt. Echter, er zijn ook risico’s zoals mogelijke verliezen als de economie niet zo snel herstelt als verwacht.

5. Waarom is portefeuillebeheer belangrijk in tijden van crisis?

Portefeuillebeheer is belangrijk in tijden van crisis omdat het helpt bij het balanceren van risico’s en kansen, en het aanpassen van investeringen om te passen bij de veranderende marktomstandigheden.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *