In dit artikel

Obligatie Beleggen: Alles wat je moet weten

Obligatie Beleggen: Alles wat je moet weten (2024)

In dit artikel

Je vraagt je waarschijnlijk af: “Wat zijn obligaties en hoe kan ik erin beleggen?” Dit is een vraag die ook bij mij opkwam toen ik voor het eerst hoorde over obligaties. Wist je dat een obligatie een lening aan een uitgevende entiteit is, waarvoor je rente ontvangt? In dit artikel ontrafel ik het mysterie van obligaties en laat je zien hoe je deze financiële instrumenten kunt gebruiken om rendement te behalen.

Lees verder, want ik neem je mee door de wereld van obligatiebeleggingen!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2024 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

  • Obligaties zijn financiële producten waarmee je geld uitleent aan uitgevende entiteiten en rente ontvangt.
  • Er zijn verschillende soorten obligaties, zoals converteerbare obligaties en callable obligaties, elk met hun eigen kenmerken en risico’s.
  • Het is belangrijk om de risico’s van obligatiebeleggen te begrijpen, zoals renterisico en kredietrisico.
  • Beleggers kunnen obligaties kopen bij banken zoals Rabobank.

 

1. Voor een goed begrip van obligatie beleggen, moeten we eerst de basis van obligaties uitleggen. Een obligatie is een financieel product waarbij je geld leent aan een uitgevende entiteit, zoals een overheid of bedrijf.

Deze entiteit heeft geld nodig en komt daarom met obligaties op de markt. De obligatie is een soort lening die jij als belegger aan hen geeft. In ruil voor deze lening ontvang je rente, ook wel coupon genoemd.

2. Er bestaat een grote verscheidenheid aan soorten obligaties, elk met hun eigen unieke kenmerken. Zo kunnen we bijvoorbeeld praten over converteerbare obligaties, die de mogelijkheid bieden om ze om te zetten in aandelen van het uitgevende bedrijf.

Of over callable obligaties, waarbij de uitgevende entiteit het recht heeft om de lening vroegtijdig terug te betalen. Elke soort zal een ander niveau van risico en rendement opleveren, dus het is belangrijk om de kenmerken en waardering van elke soort grondig te onderzoeken.

3. Net als bij elke vorm van beleggen zijn er ook risico’s verbonden aan het investeren in obligaties. Eén daarvan is bijvoorbeeld het renterisico: als de rentetarieven stijgen na je aankoop, daalt de waarde van je obligatie.

Ook het kredietrisico is belangrijk om rekening mee te houden: dit verwijst naar de kans dat de uitgevende entiteit haar verplichtingen niet kan nakomen en geen rente kan betalen of de lening niet kan terugbetalen.

4. Als je besluit te gaan beleggen in obligaties, heb diverse opties waar je kunt kopen. Bijvoorbeeld bij Rabobank kun je na het doorlopen van een eenvoudige kennis- en ervaringstoets direct starten met beleggen in diverse soorten obligaties.

De bank biedt onder meer hybride en complexe obligaties aan, wat interessante opties kunnen zijn voor ervaren be.

Wat zijn Obligaties?

Obligaties zijn financiële producten waarbij een belegger geld uitleent aan een uitgevende entiteit, in ruil voor rente en de terugbetaling van de lening op een afgesproken vervaldatum.

Betekenis van obligaties

Een obligatie is een financieel product waarmee je geld kunt lenen aan een uitgevende entiteit, zoals een bedrijf of de overheid. Als je een obligatie koopt, koop je in feite een schuldbewijs.

In ruil voor het lenen van je geld, ontvang je als belegger rente op je obligaties. Obligaties zijn anders dan aandelen omdat ze vastrentend zijn, wat betekent dat je een vast bedrag aan rente krijgt gedurende de looptijd van de obligatie.

De hoofdsom, coupon, opgelopen rente en vervaldatum zijn belangrijke kenmerken van obligaties. Daarnaast bestaan er groenobligaties, die specifiek worden uitgegeven om duurzame projecten te financieren.

Hoofdsom

Een belangrijk kenmerk van obligaties is de hoofdsom. De hoofdsom is het bedrag dat de uitgevende entiteit aan beleggers belooft terug te betalen aan het einde van de looptijd van de obligatie.

Dit bedrag kan variëren, afhankelijk van de specifieke obligatie en de voorwaarden waaronder deze is uitgegeven. Het is essentieel om de hoofdsom te begrijpen bij het beleggen in obligaties, omdat dit bepaalt hoeveel geld je uiteindelijk terugkrijgt.

Coupon

Bij obligaties speelt de coupon een belangrijke rol. De coupon is het rentepercentage dat de uitgevende entiteit betaalt aan obligatiehouders. Dit is de manier waarop beleggers rendement verdienen op hun investering.

Het rentepercentage kan vast zijn gedurende de looptijd van de obligatie of variabel zijn, afhankelijk van bepaalde factoren. Het is essentieel om te begrijpen hoe de coupon werkt bij het beleggen in obligaties, omdat dit van invloed kan zijn op het uiteindelijke rendement dat je ontvangt.

Opgelopen rente

Bij obligaties kan er sprake zijn van opgelopen rente. Dit betekent dat de rente op een obligatie gedurende de tijd toeneemt. Deze opgelopen rente kan voordelig zijn voor beleggers, omdat het hun totale rendement op de obligatie kan verhogen.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe opgelopen rente werkt en hoe het van invloed kan zijn op de waarde en het rendement van een obligatie.

Vervaldatum

De vervaldatum van een obligatie is de datum waarop de uitgevende entiteit het geleende geld aan de obligatiehouder terugbetaalt. Dit is een belangrijk element om rekening mee te houden bij het beleggen in obligaties.

Het is namelijk de datum waarop je jouw oorspronkelijke investering terugkrijgt. Afhankelijk van de vervaldatum kan een obligatie kortlopend of langlopend zijn. Een kortlopende obligatie heeft meestal een vervaldatum van één tot drie jaar, terwijl een langlopende obligatie een vervaldatum kan hebben van tien jaar of zelfs langer.

Het is belangrijk om te weten dat hoe langer de vervaldatum is, hoe meer tijd er is voor de uitgevende entiteit om het geleende geld terug te betalen.

Groenobligaties

Groenobligaties zijn obligaties die worden uitgegeven door overheden of bedrijven om specifiek te investeren in milieuvriendelijke projecten. Deze obligaties spelen een belangrijke rol in duurzaam beleggen en dragen bij aan de overgang naar een groene economie.

Beleggers die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van duurzame initiatieven kunnen ervoor kiezen om in groenobligaties te investeren. Deze obligaties bieden niet alleen een financieel rendement, maar ook de mogelijkheid om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu.

Staatsobligaties en bedrijfsobligaties

Staatsobligaties en bedrijfsobligaties zijn twee belangrijke soorten obligaties. Een staatsobligatie is een schuldbewijs uitgegeven door een overheid, terwijl een bedrijfsobligatie wordt uitgegeven door een particulier bedrijf.

Het belangrijkste verschil tussen beide is wie de obligatie uitgeeft. Staatsobligaties worden doorgaans als veiliger beschouwd omdat ze worden gegarandeerd door de overheid, terwijl bedrijfsobligaties meer risico met zich meebrengen vanwege het hogere faillissementsrisico van particuliere bedrijven.

Beleggers kunnen kiezen tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties op basis van hun risicotolerantie en beleggingsdoelen.

 

Obligatie beleggen is een belangrijk onderdeel van de financiële markt en biedt beleggers de mogelijkheid om geld te lenen aan uitgevende entiteiten. Een obligatie is een schuldbewijs dat beleggers kunnen kopen, en in ruil daarvoor ontvangen ze rente op hun investering.

Het lenen van geld via obligaties kan verschillende voordelen hebben, zoals een vast rendement en bescherming tegen schommelingen op de aandelenmarkt. Het is echter ook belangrijk om de risico’s te begrijpen, waaronder het kredietrisico van de uitgevende entiteit en de volatiliteit van obligatiekoersen.

Beleggers kunnen meer informatie vinden over specifieke obligaties door het prospectus te raadplegen.

Verschillende Soorten Obligaties

Converteerbare obligaties kunnen worden omgezet in aandelen van de uitgevende entiteit.

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties bieden beleggers de mogelijkheid om hun obligaties op een later moment om te zetten in aandelen van de uitgevende entiteit. Dit kan aantrekkelijk zijn omdat het de belegger de kans geeft om te profiteren van eventuele stijgingen in de aandelenkoers.

Het biedt ook een manier om risico’s te spreiden, omdat beleggers zowel van de rente-inkomsten als van mogelijke koerswinst kunnen profiteren. Converteerbare obligaties kunnen een interessante keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar groeipotentieel in combinatie met een vast inkomen.

Callable obligaties

Een van de verschillende soorten obligaties zijn callable obligaties. Callable obligaties zijn obligaties waarbij de uitgevende entiteit het recht heeft om de obligatie vóór de vervaldatum terug te kopen.

Dit geeft de uitgever de mogelijkheid om de lening vooraf af te lossen als dat voordelig is voor hen. Als belegger loop je echter het risico dat je jouw investering vroegtijdig verliest.

Callable obligaties kunnen aantrekkelijk zijn omdat ze over het algemeen een hoger rendement bieden dan niet-callable obligaties, maar het is belangrijk om de potentiële risico’s goed in overweging te nemen voordat je in deze obligaties belegt.

Floating rate notes

Floating rate notes, ook wel bekend als FRN’s, zijn obligaties waarvan de rentevoet variabel is en in de loop van de tijd kan veranderen. In tegenstelling tot conventionele obligaties die een vaste rentevoet hebben, worden de rentetarieven van FRN’s periodiek aangepast op basis van een referentie-index, zoals LIBOR of EURIBOR.

Dit betekent dat de rente die beleggers ontvangen op een FRN zal stijgen of dalen, afhankelijk van veranderingen in de marktomstandigheden. Hierdoor kunnen beleggers profiteren van hogere rentetarieven wanneer de markt groeit.

Floating rate notes kunnen een goede keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar bescherming tegen rentestijgingen, aangezien de rentevoet meebeweegt met de markt.

Eeuwig lopende obligaties

Eeuwig lopende obligaties zijn een specifiek type obligatie waarvan de looptijd theoretisch gezien oneindig is. Dit betekent dat er geen vaste vervaldatum is waarop de obligatie uiteindelijk afloopt.

In plaats daarvan kan de uitgevende entiteit de obligatielening op elk moment aflossen, maar ze hebben niet de verplichting om dit te doen.

Deze obligaties worden gewaardeerd vanwege hun eeuwigdurende karakter en het feit dat beleggers rentebetalingen ontvangen zolang de obligaties uitstaan. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar langdurige inkomstenstromen en stabiliteit in hun portefeuille.

 

Als je wilt beleggen, is het belangrijk om alles te weten over obligaties. Obligaties zijn leningen die worden uitgegeven door verschillende entiteiten, zoals bedrijven en overheden.

Als belegger kun je deze schuldbewijzen kopen op de financiële markt. In ruil voor het lenen van je geld ontvang je rente op de obligaties. Het mooie van obligaties is dat ze verschillende kenmerken en soorten hebben.

Zo zijn er bijvoorbeeld converteerbare obligaties en callable obligaties. Ook is het belangrijk om te weten dat obligaties risico’s met zich kunnen meebrengen, afhankelijk van de uitgevende entiteit en de marktomstandigheden.

Het kan echter ook een waardevolle toevoeging zijn aan je beleggingsportefeuille. Dus als je meer wilt weten over een specifieke obligatie, kun je altijd het prospectus raadplegen.

Obligatie beleggen biedt een unieke manier om geld te lenen en tegelijkertijd rente te ontvangen op je investering. Overweeg dus zeker om obligaties op te nemen in je beleggingsstrategie, maar wees wel bewust van de mogelijke risico’s die hierbij komen kijken.

Risico’s en Voordelen van Obligatie Beleggen

Risico’s van beleggen in obligaties zijn onder andere het renterisico en de kredietwaardigheid van de uitgevende entiteit. Daarnaast is er ook het valutarisico en de verhandelbaarheid van obligaties.

Aan de andere kant bieden obligaties voordelen zoals vastrentende rendementen en diversificatie van de portefeuille.

Risico’s van beleggen in obligaties

Als belegger in obligaties loop je verschillende risico’s. De belangrijkste risico’s zijn het renterisico, de achterstelling en senioriteit van de obligaties, de verhandelbaarheid en het valutarisico.

Het renterisico is het risico dat de waarde van de obligatie daalt als gevolg van veranderingen in de rentetarieven. De achterstelling en senioriteit bepalen de volgorde waarin obligatiehouders worden terugbetaald als er problemen zijn met de uitgevende entiteit.

Verhandelbaarheid kan een risico zijn als je je obligaties op korte termijn wilt verkopen. Ten slotte kan het valutarisico voorkomen bij het beleggen in obligaties die luiden in een andere valuta dan jouw eigen valuta.

Renterisico

Renterisico is een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij het beleggen in obligaties. Dit verwijst naar het risico dat de waarde van een obligatie wordt beïnvloed door veranderingen in de rente.

Als de rente stijgt, kan de waarde van bestaande obligaties dalen omdat nieuwe obligaties hogere rentetarieven bieden. Dit kan vooral nadelig zijn als u van plan bent uw obligatie eerder te verkopen, omdat u dan mogelijk minder terugkrijgt dan wat u heeft geïnvesteerd.

Aan de andere kant, als de rente daalt, kan dit gunstig zijn voor obligatiehouders omdat hun bestaande obligaties meer waard worden. Het is belangrijk om te begrijpen dat renterisico inherent is aan beleggen in obligaties, maar het kan worden verminderd door goed onderzoek te doen naar de marktomstandigheden en potentieel lagere renteduur obligaties te overwegen.

Achterstelling en senioriteit

Bij obligatiebeleggen is het belangrijk om rekening te houden met concepten zoals achterstelling en senioriteit. Deze termen verwijzen naar de positie van obligatiehouders in geval van faillissement of liquidatie van de uitgevende entiteit.

Achtergestelde obligaties hebben een lagere rangorde dan andere schuldeisers en worden pas terugbetaald nadat andere schulden zijn voldaan. Senioriteit daarentegen geeft obligatiehouders voorrang bij de terugbetaling van hun investering.

Het begrijpen van deze concepten kan beleggers helpen om de risico’s en rendementen van verschillende obligaties beter te begrijpen.

Verhandelbaarheid obligaties

Obligaties zijn zeer verhandelbaar op de financiële markt. Dit betekent dat beleggers hun obligaties gemakkelijk kunnen kopen en verkopen wanneer ze dat willen. De verhandelbaarheid van obligaties maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op marktveranderingen en biedt beleggers de mogelijkheid om hun portefeuille aan te passen wanneer dat nodig is.

Het handelen in obligaties kan echter ook risico’s met zich meebrengen, zoals schommelingen in de obligatiekoersen. Beleggers moeten daarom alert blijven op de marktomstandigheden en hun beslissingen baseren op grondige analyse en kennis van de markt.

Valutarisico

Valutarisico komt voort uit het feit dat obligaties vaak worden uitgegeven in andere valuta dan die van de belegger. Dit betekent dat de waarde van de obligatie kan veranderen als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen.

Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor beleggers. Bij beleggen in obligaties is het daarom belangrijk om rekening te houden met het valutarisico en de mogelijke impact ervan op de portefeuille.

Voordelen van obligaties

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het beleggen in obligaties. Ten eerste bieden obligaties een vast rendement en dat kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een stabiele inkomstenstroom.

Daarnaast hebben obligaties over het algemeen ook een lager risico dan bijvoorbeeld aandelen, omdat de rente en de terugbetaling van de hoofdsom contractueel zijn vastgelegd. Dit maakt obligaties een geschikte keuze voor beleggers die op zoek zijn naar meer zekerheid in hun portefeuille.

Bovendien kunnen obligaties diversificatie bieden voor beleggers die al voornamelijk in aandelen beleggen, waardoor ze het risico beter kunnen spreiden. Een ander voordeel van obligaties is dat ze gemakkelijk verhandelbaar zijn, wat betekent dat beleggers ze kunnen kopen en verkopen op de secundaire markt.

 

Beleggen in obligaties kan een effectieve manier zijn om je geld te laten groeien. Obligaties zijn leningen die worden uitgegeven door verschillende entiteiten, zoals bedrijven of de overheid.

Als belegger koop je een obligatie en word je de geldschieter. In ruil daarvoor ontvang je rente op je investering. Obligaties kunnen verschillende kenmerken hebben, zoals een vast rendement, een vervaldatum en verschillende risico’s.

Het is belangrijk om de kredietwaardigheid van de uitgevende entiteit en marktomstandigheden te overwegen voordat je in obligaties belegt. Obligaties kunnen een goede toevoeging zijn aan een beleggingsportefeuille, maar het is essentieel om de risico’s goed te begrijpen.

Raadpleeg altijd het prospectus voor meer informatie over een specifieke obligatie.

Obligaties Kopen en Beleggen

Obligaties kopen bij Rabobank is eenvoudig en gemakkelijk.

Obligaties kopen bij Rabobank

Ik koop mijn obligaties bij Rabobank. Rabobank biedt een breed scala aan obligaties aan die geschikt zijn voor beleggers van verschillende niveaus en met verschillende doelen. Het kopen van obligaties bij Rabobank is eenvoudig en gemakkelijk.

Ik kan mijn beleggingsorder plaatsen via de online beleggingsomgeving van de bank. Voordat ik obligaties koop, moet ik mogelijk een kennis- en ervaringstoets doorlopen, vooral als ik wil beleggen in complexe of hybride obligaties.

Het is belangrijk om vertrouwd te zijn met de voorwaarden en kenmerken van de obligaties voordat ik een investeringsbeslissing neem.

Kennis- en ervaringstoets

Bij het kopen van obligaties bij Rabobank moeten beleggers een kennis- en ervaringstoets afleggen. Deze toets is bedoeld om te bepalen of je voldoende kennis en ervaring hebt om de risico’s van obligatiebeleggen te begrijpen.

Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en de toets serieus te nemen, omdat het invloed kan hebben op je mogelijkheid om complexe obligaties te kopen. Na het succesvol afronden van de toets kan je beleggingsorders plaatsen en beginnen met beleggen in obligaties.

Het kan echter verstandig zijn om advies in te winnen bij een financieel adviseur voordat je besluit om obligaties te kopen, vooral als je nieuw bent op het gebied van beleggen.

Complexe obligaties

Complexe obligaties zijn een specifiek type obligaties dat extra kenmerken en structuren heeft. Deze obligaties kunnen bijvoorbeeld converteerbaar zijn, wat betekent dat ze kunnen worden omgezet in aandelen van de uitgevende entiteit.

Ze kunnen ook hybride obligaties zijn, waarbij elementen van zowel aandelen als obligaties worden gecombineerd. Andere complexe obligaties bevatten bijvoorbeeld optieclausules of variabele rentetarieven.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze complexe structuren werken en wat de mogelijke risico’s en voordelen zijn voordat je in deze obligaties belegt.

Hybride obligaties

Hybride obligaties zijn een specifiek type obligaties dat kenmerken combineert van zowel aandelen als obligaties. Ze worden ook wel converteerbare obligaties genoemd, omdat ze de houder het recht geven om de obligatie om te zetten in aandelen van de uitgevende entiteit.

Dit geeft beleggers de mogelijkheid om te profiteren van zowel rentebetalingen als potentiële koerswinsten. Hybride obligaties kunnen een interessante investering zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een combinatie van vast inkomen en groeimogelijkheden.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat hybride obligaties ook risico’s met zich meebrengen, zoals het risico van koersdalingen en de afhankelijkheid van de prestaties van het onderliggende aandeel.

Hoe plaats ik een beleggingsorder?

Ik plaats een beleggingsorder door contact op te nemen met mijn bank of beleggingsplatform en de gewenste obligatiespecificaties door te geven, zoals de naam van de obligatie, het ISIN-nummer, de coupure en het aantal obligaties dat ik wil kopen.

Ik zorg ervoor dat ik voldoende geld op mijn rekening heb staan om de transactie te kunnen afronden. Daarna bevestigt mijn bank of beleggingsplatform de order en ontvang ik een bevestiging van de aankoop.

 

Wat zijn obligaties en waarom zijn ze belangrijk voor beleggers? Obligaties zijn een manier om geld te lenen aan een uitgevende entiteit, zoals een bedrijf of de overheid. Als belegger koop je eigenlijk een schuldbewijs op de financiële markt.

In ruil voor het lenen van je geld ontvang je rente op de obligatie. Het is een vastrentend financieel product dat verschilt van aandelen.

Obligaties worden gekenmerkt door verschillende factoren, zoals de hoofdsom, coupon, vervaldatum en opgelopen rente. Er zijn ook verschillende soorten obligaties, zoals converteerbare obligaties, callable obligaties, floating rate notes en eeuwig lopende obligaties.

Bij het beleggen in obligaties is het belangrijk om de waardering en kredietwaardigheid van de uitgevende entiteit te begrijpen, evenals de duration van de obligatie.

Hoewel obligaties voordelen kunnen bieden, brengen ze ook risico’s met zich mee. De risico’s hangen af van de uitgevende entiteit en de marktomstandigheden. Daarom is het belangrijk om deze risico’s te begrijpen voordat je besluit om in obligaties te beleggen.

Obligaties kunnen echter wel een rol spelen in een beleggingsportefeuille, dus het is de moeite waard om ze te overwegen als onderdeel van je beleggingsstrategie.

Conclusie

We hebben nu een goed begrip van obligatie beleggen en de belangrijkste aspecten die erbij komen kijken. Met obligaties kunnen beleggers geld lenen aan uitgevende entiteiten en in ruil daarvoor rente ontvangen.

Er zijn verschillende soorten obligaties met diverse kenmerken en risico’s. Het is belangrijk om deze risico’s te begrijpen voordat je in obligaties investeert.

Meer over beleggen

In de fascinerende wereld van “Beleggingsstrategieën” is het essentieel om te begrijpen “Wat zijn beleggingsproducten“. Beginnend met de basis, bieden “aandelen beleggen“, “valuta beleggen” en “obligatie beleggen” solide fundamenten voor elke investeerder. Ook het verkennen van mogelijkheden als “rente beleggen” en het duiken in “beleggingsfondsen” kan je horizon verbreden.

Ben je geïnteresseerd in de bredere markt? Dan is “index beleggen” wellicht jouw ding. En als je nieuwsgierig bent naar specifieke categorieën, bekijk dan “grondstof beleggen“, “crypto beleggen” en “beleggen in vastgoed“. Daarnaast zijn er “ETF’s“, “Opties” en “Futures” om je beleggingsportfolio nog verder te diversifiëren.

Het begrijpen van “Diversificatie van Beleggingen” is cruciaal om risico’s te minimaliseren. Maar houd ook rekening met “Inflatie bij Beleggen“, “Belastingen en Beleggen“, en plan voor de toekomst met “Pensioen en Beleggen“. Als je een oog hebt op wereldwijde kansen, dan kan “Beleggen in Opkomende Markten” lonend zijn.

Tot slot, om ervoor te zorgen dat je op koers blijft, is het stellen van “Financiële doelen bij Beleggen” essentieel. En om je beslissingen te informeren, overweeg dan de “Economische indicatoren en Beleggingsproducten” die van invloed kunnen zijn op jouw keuzes. Welkom in de verrijkende wereld van beleggen!

Veelgestelde Vragen

1. Wat is Obligatie Beleggen?

Obligatie Beleggen is een vorm van investeren waarbij je geld leent aan bedrijven of overheden in ruil voor een vaste rente.

2. Hoe werken beleggingsfondsen in Obligatie Beleggen?

Beleggingsfondsen in obligatie beleggen stellen individuen in staat om te investeren in een breed portfolio van vastrentende waarden, waaronder obligaties.

3. Welke rol speelt kredietwaardigheid bij Obligatie Beleggen?

Bij Obligatie Beleggen is kredietwaardigheid belangrijk, omdat het de kans aangeeft dat de schuldenaar zijn verplichtingen kan terugbetalen.

4. Hoe kunnen ETFs en Inflatie invloed hebben op mijn beleggingen in obligaties?

ETFs kunnen je helpen om te diversifiëren en risico’s te spreiden in je beleggingsportfolio, terwijl inflatie de koopkracht van de terugbetalingen kan verminderen bij Obligatie Beleggen.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2024

  • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
  • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
  • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
  • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Picture of Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities.Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *