In dit artikel

Mentale boekhouding in beleggen: Wat is het en waarom?

Mentale boekhouding in beleggen: Wat is het en waarom? (2023)

In dit artikel

Heb je ooit geld anders besteed omdat het van een andere bron afkomstig was? Dat is nu precies wat mentale boekhouding inhoudt. Net als jij, heb ik deze gewoonte ook opgemerkt en ben ik te weten gekomen dat dit een gebruikelijke cognitieve fout is die beleggers vaak maken.

In dit artikel ga ik dieper in op de psychologie van mentale boekhouding en de impact ervan op je beleggingsbeslissingen. Laten we beginnen aan deze fascinerende reis in het menselijk brein en ontdekken hoe we slimmere financiële keuzes kunnen maken!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Mentale boekhouding is het concept dat de relatie tussen psychologie en financiële besluitvorming onderzoekt.
 • Gedragseconomie of behavioral finance speelt een cruciale rol in het begrijpen van onze irrationele financiële beslissingen.
 • Belangrijke biases in mentale boekhouding zijn geldillusie, verliesaversie, endowment effect, zelfoverschatting en framing effect.
 • Het begrijpen van mentale boekhouding helpt bij het vermijden van beleggingsfouten en nemen van betere beslissingen.
 • Bewustzijn van mentale valkuilen zoals geldillusie en verliesaversie kan leiden tot succesvol beleggen en betere financiële resultaten.

Wat is mentale boekhouding in beleggen?

Mentale boekhouding in beleggen is een concept dat de relatie tussen psychologie en financiële besluitvorming onderzoekt, met name hoe onze mentale processen invloed kunnen hebben op onze beleggingsbeslissingen.

Psychologie en beleggen

Beleggen gaat niet alleen over cijfers en grafieken, het draait ook om het begrijpen van menselijk gedrag en emoties. Dit is waar de psychologie in beeld komt. Gedragseconomie of behavioral finance, een studieveld dat de invloed van psychologie op financiële besluitvorming onderzoekt, speelt een cruciale rol.

Het helpt ons te begrijpen waarom we soms onlogische financiële beslissingen nemen, vaak beïnvloed door onze emoties of vooroordelen. Een typisch voorbeeld is de neiging om te veel gewicht toe te kennen aan recente gegevens bij het nemen van financiële beslissingen.

Een ander interessant concept uit de gedragseconomie is mentale boekhouding, waarbij we ons geld labelen en onderscheid maken tussen verschillende financiële keuzes in onze geest.

Deze mentale scheiding kan leiden tot zowel positieve als negatieve gevolgen voor onze financiën, afhankelijk van hoe we deze gebruiken. Zo kan het ons helpen met begrotingsdiscipline maar ook leiden tot fouten in het beleggingsproces.

Behavioral finance

Gedragseconomie, ook wel bekend als behavioral finance, is de studie van de rol van psychologie op financiële markten. Het richt zich op hoe menselijk gedrag en emoties onze beslissingen over beleggen beïnvloeden.

In plaats van uit te gaan van de neoklassieke economische theorie dat mensen rationele beslissers zijn, erkent behavioral finance dat we vaak worden beïnvloed door emotionele en cognitieve biases.

Deze biases kunnen leiden tot irrationele beslissingen, zoals het nemen van te veel risico’s of het negeren van belangrijke informatie. Het begrijpen van deze gedragspatronen kan beleggers helpen betere beslissingen te nemen en hun financiële resultaten te verbeteren.

Belangrijke biases in mentale boekhouding

Belangrijke biases in mentale boekhouding zijn onder andere:

 1. Geldillusie: Mensen hebben de neiging om waarde te hechten aan het nominale bedrag van het geld, in plaats van te kijken naar de koopkracht ervan.
 2. Verliesaversie: Mensen voelen de pijn van verliezen sterker dan het plezier van winnen, wat kan leiden tot irrationele beslissingen bij verliesbeperking.
 3. Endowment effect: Mensen waarderen bezittingen die ze al hebben meer dan identieke bezittingen die ze kunnen krijgen, wat hen beïnvloedt bij het nemen van beleggingsbeslissingen.
 4. Zelfoverschatting en overmoed: Mensen hebben de neiging om hun eigen vaardigheden en kennis te overschatten, wat kan leiden tot overmatige risicobereidheid en slechte beleggingsbeslissingen.
 5. Framing effect: De manier waarop informatie wordt gepresenteerd kan invloed hebben op onze beoordeling en besluitvorming, zelfs als dezelfde informatie anders wordt gepresenteerd.

Waarom is mentale boekhouding belangrijk in beleggen?

Mentale boekhouding is belangrijk in beleggen omdat het helpt bij het vermijden van beleggingsfouten en het nemen van betere besluiten.

Vermijden van beleggingsfouten

Ik vermijd beleggingsfouten door bewust te zijn van mijn mentale boekhouding. Ik weet dat ik de neiging heb om recente gegevens te veel gewicht toe te kennen en dat dit mijn beslissingen kan beïnvloeden.

Daarom probeer ik objectief naar de feiten te kijken en niet te worden meegesleept door emotionele reacties. Door mentale veerkracht op te bouwen en mijn biases te herkennen, kan ik betere beleggingsbeslissingen nemen en fouten vermijden.

Betere besluitvorming

Het begrijpen van mentale boekhouding kan leiden tot betere besluitvorming bij het beleggen. Door bewust te zijn van de verschillende biases en mentale valkuilen die ons denken beïnvloeden, kunnen we onze financiële beslissingen op een meer rationele manier nemen.

Bijvoorbeeld, door ons bewust te zijn van de neiging tot zelfoverschatting en overmoed, kunnen we voorkomen dat we te veel risico nemen en irrationele beleggingsbeslissingen.nemen.

Daarnaast kunnen we door de effecten van de framing bias te begrijpen, proberen om onze beslissingen niet te laten beïnvloeden door de manier waarop informatie wordt gepresenteerd.

Praktische voorbeelden van mentale boekhouding in beleggen

– Geldillusie: Het fenomeen waarbij beleggers de waarde van hun investeringen beoordelen op basis van nominale bedragen in plaats van reële waarde, waardoor ze verkeerde beslissingen kunnen nemen.

– Verliesaversie: Het gevoel van meer pijn en teleurstelling bij het ervaren van een verlies dan het plezier en de tevredenheid bij het behalen van een vergelijkbare winst, wat kan leiden tot onnodige risicomijdend gedrag.

– Endowment effect: Het idee dat mensen geneigd zijn meer waarde toe te kennen aan iets dat ze bezitten, waardoor ze vasthouden aan slechte investeringen in plaats van de verliezen te accepteren.

– Zelfoverschatting en overmoed: Het neigen naar irrationeel optimisme en het overschatten van persoonlijke

Geldillusie

Ik heb gemerkt dat een van de belangrijke aspecten van mentale boekhouding in beleggen de zogenaamde “geldillusie” is. Dit is wanneer mensen de waarde van hun geld op een relatieve manier in plaats van een absolute manier beoordelen.

Met andere woorden, ze kunnen worden beïnvloed door de vorm waarin het geld wordt gepresenteerd, zoals fysiek contant geld versus saldo op een bankrekening. Deze illusie kan leiden tot irrationele financiële beslissingen, omdat mensen misschien meer waarde hechten aan het fysieke geld dat ze in handen hebben dan aan het saldo op hun rekening.

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze geldillusie om betere beslissingen te nemen bij het beleggen.

Verliesaversie

Verliesaversie is een term uit de mentale boekhouding die verwijst naar het feit dat mensen meer waarde hechten aan het vermijden van verlies dan aan het behalen van winst. Dit betekent dat we vaak meer pijn ervaren bij het maken van verlies dan plezier bij het behalen van winst.

Deze neiging kan ons gedrag beïnvloeden bij het nemen van financiële beslissingen, zoals beleggen. We kunnen geneigd zijn om risico’s te vermijden en vast te houden aan verliezende beleggingen, in de hoop dat ze zich zullen herstellen.

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze neiging en rationeel te blijven bij het nemen van beleggingsbeslissingen, zodat we niet worden belemmerd door onze verliesaversie.

Endowment effect

Het Endowment effect is een psychologisch fenomeen dat de neiging van mensen beschrijft om meer waarde toe te kennen aan objecten die ze bezitten, simpelweg omdat ze die bezitten. Het idee is dat wanneer we een object in ons bezit hebben, we er een gevoel van eigendom aan hechten en daardoor de waarde ervan verhogen.

Dit kan van invloed zijn op onze beleggingsbeslissingen, omdat we geneigd zijn om vast te houden aan beleggingen die we al hebben, zelfs als het rationeel gezien beter zou zijn om ze te verkopen.

Het Endowment effect kan leiden tot emotionele beslissingen en het vasthouden aan verliesgevende beleggingen, wat uiteindelijk onze financiële resultaten kan beïnvloeden.

Zelfoverschatting en overmoed

Mensen hebben de neiging zichzelf te overschatten en overmoedig te zijn als het gaat om beleggen. Dit kan leiden tot slechte financiële beslissingen en het nemen van onnodige risico’s.

We denken vaak dat we slimmer zijn dan de markt en meer succesvol zullen zijn dan anderen. Dit kan echter leiden tot overmatig vertrouwen, waardoor we onrealistische verwachtingen hebben en uiteindelijk grote verliezen kunnen lijden.

Het is belangrijk om nuchter en realistisch te blijven bij het beleggen en niet te worden meegesleept door overmoed.

Framing effect

Bij het beleggen kunnen we het framingeffect ervaren. Dit houdt in dat de manier waarop informatie wordt gepresenteerd, invloed heeft op onze besluitvorming. We hebben de neiging om meer gewicht toe te kennen aan dezelfde informatie, afhankelijk van hoe het wordt gepresenteerd.

Bijvoorbeeld, wanneer een belegging wordt gepresenteerd als “90% kans op succes” is de aantrekkingskracht groter dan wanneer het wordt gepresenteerd als “10% kans op falen”. Het framingeffect kan onze beleggingsbeslissingen beïnvloeden en we moeten ons hiervan bewust zijn om te voorkomen dat we irrationele keuzes maken.

Conclusie

Mentale boekhouding is een belangrijk concept in beleggen, omdat het onze financiële beslissingen beïnvloedt. Het kan leiden tot fouten en onderscheidingen die er eigenlijk niet zijn in onze financiën.

Door bewust te zijn van deze mentale valkuilen, kunnen we betere beslissingen nemen en succesvoller zijn in onze beleggingen. Het begrijpen van de psychologie achter beleggen is essentieel voor beleggers om hun mentale boekhouding te verbeteren en hun financiële resultaten te optimaliseren.

Meer over beleggen

Beleggen is veel meer dan alleen cijfers en grafieken; het duikt diep in de psyche van de belegger. Beginnend met de basis, biedt onze blog een inleiding tot “Beleggingspsychologie“, waarin de dynamiek van de menselijke geest wordt verkend. We duiken dieper in de “Invloed van emoties op beleggingsbeslissingen“, en hoe “Kuddegedrag in beleggen” vaak voortkomt uit deze emoties.

Het is onmiskenbaar dat het “Belang van geduld in beleggen” en “Discipline in beleggingsstrategieën” cruciale factoren zijn voor succes. Maar let op, want “Overconfidence bias in beleggen” kan je overmoedig maken, terwijl “Verliesaversie in beleggen” je te voorzichtig kan maken. Ooit gehoord van het “Dunning-Kruger-effect in beleggen“? Of de manier waarop “Cognitieve dissonantie in beleggen” je perceptie kan vertroebelen? We behandelen het allemaal.

De “Angst voor het missen van kansen (FOMO) in beleggen” kan je ertoe aanzetten om impulsieve beslissingen te nemen, terwijl het begrijpen van de “Rol van optimisme en pessimisme in beleggen” je kan helpen evenwicht te vinden. Maar pas op voor de “Psychologische valkuilen bij beleggen“, zoals de “Mentale boekhouding in beleggen” die je beslissingen kan beïnvloeden.

Niet te vergeten is de verraderlijke “Bevestigingsbias in beleggen“, die je kan misleiden door te veel waarde te hechten aan informatie die je bestaande overtuigingen bevestigt. Het is ook essentieel om te begrijpen hoe de “Impact van stress op beleggingsbeslissingen” je keuzes kan beïnvloeden, en hoe een “Gokmentaliteit in beleggen” meer kwaad dan goed kan doen.

Bewustwording speelt een sleutelrol, en daarom benadrukken we het belang van “Zelfbewustzijn bij beleggen“. Ook de “Invloed van media en nieuws op beleggerspsychologie” mag niet worden onderschat. We sluiten af met twee belangrijke onderwerpen: “Regret aversion in beleggen” en het essentiële belang van “Zelfcontrole bij beleggen“. Duik in deze onderwerpen en meer om je beleggersreis te verrijken!

Veelgestelde Vragen

1. Wat is mentale boekhouding in beleggen?

Mentale boekhouding in beleggen is een cognitieve bias waarbij beleggers hun financiële dromen en keuzeproblemen scheiden in verschillende mentale accounts.

2. Hoe kan een emotionele belegger de rol van mentale boekhouding begrijpen?

Een emotionele belegger moet begrijpen dat mentale boekhouding kan leiden tot irrationele beslissingen. Het leren over psychologische aspecten van beleggen kan hen helpen deze val te vermijden.

3. Hoe beïnvloeden angst en hebzucht de mentale boekhouding bij het beleggen?

Angst en hebzucht kunnen een belegger ertoe brengen hun aandelen te vroeg te verkopen of te laat te kopen, wat de mentale veerkracht bij het beleggen kan aantasten.

4. Wat is het belang van zelfdiscipline en geduld in beleggen?

Zelfdiscipline en geduld zijn essentieel voor rationele beleggingsbeslissingen. Ze helpen bij het behouden van een juiste mentale focus en het verminderen van keuzeproblemen.

5. Kan advies helpen bij het verbeteren van de mentale boekhouding in beleggen?

Ja, professioneel advies kan nuttig zijn om cognitieve biases in beleggen te begrijpen en om strategieën te ontwikkelen voor emotionele controle bij het beleggen.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *