In dit artikel

Belang van Liquiditeit bij Ontwikkeling Beleggingsstrategieën

Belang van Liquiditeit bij Ontwikkeling Beleggingsstrategieën (2024)

In dit artikel

Heb je ooit nagedacht over het belang van liquiditeit bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën? Begrijpelijk, want ikzelf heb hier ook mee geworsteld. Uit onderzoek blijkt dat liquiditeit een cruciale rol speelt bij het aanpassen van de portefeuilleallocatie in veranderende marktomstandigheden.

Deze blog duikt dieper in op dit onderwerp, om je inzicht te geven in de waarde van liquiditeit bij het ontwikkelen van jouw beleggingsstrategie. Klaar voor wat helderheid op dit complexe gebied?

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2024 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Liquiditeit speelt een cruciale rol bij het aanpassen van de portefeuilleallocatie in veranderende marktomstandigheden, zowel voor bedrijven als beleggingsstrategieën.
 • Het meten van liquiditeit kan worden gedaan met behulp van ratio’s zoals de quick ratio en current ratio, en door het maken van een liquiditeitsbegroting.
 • Het behoud van voldoende liquiditeit is essentieel voor het naleven van financiële verplichtingen en het opvangen van onvoorziene kosten.
 • Door gebruik te maken van instrumenten als spaarrekeningen, geldmarktfondsen en kortlopende obligaties kunnen beleggers tijdelijke cash behouden en snel inspelen op veranderingen in de markt.

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is de mate waarin een belegging snel en gemakkelijk kan worden omgezet in contant geld zonder grote prijsschommelingen.

Definitie van liquiditeit

Liquiditeit verwijst naar het vermogen van een onderneming of belegging om snel te worden omgezet in contant geld zonder de marktprijs significant te beïnvloeden. In eenvoudige termen, het is hoe gemakkelijk u uw bezittingen kunt verkopen voor geld.

Dit speelt een cruciale rol in zowel bedrijven als beleggingsstrategieën. Voor bedrijven stelt voldoende liquiditeit ze in staat om tijdig aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

In de context van beleggingen, biedt liquiditeit de mogelijkheid voor beleggers om hun portefeuille aan te passen aan snel veranderende marktomstandigheden. Het belang van liquiditeit wordt ook onderstreept in Europese private vastgoedfondsen.

Ik heb deze lessen geleerd door mijn ervaring met Transtrend en het team, en ze hebben mede mijn beleggingsstrategieën gevormd.

Belang van liquiditeit bij beleggingsstrategieën

Liquiditeit speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën. Het is belangrijk om de allocatie van onze portefeuilles aan te kunnen passen in veranderende marktomstandigheden.

Alleen focussen op omzet en winst is niet voldoende; liquiditeit bepaalt het voortbestaan van een bedrijf. Bij het selecteren van beleggingen is ook de liquiditeit en verhandelbaarheid van groot belang.

We streven naar een ruime spreiding op het gebied van liquiditeit om tijdig aan rekeningen en verplichtingen te kunnen voldoen. Voldoende contant geld of liquide activa zijn nodig voor een goede liquiditeit, zowel voor bedrijven als Europese private vastgoedfondsen.

Manieren om de liquiditeit te meten

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit te meten, zoals de quick ratio, current ratio en liquiditeitsbegroting.

Quick ratio

Quick ratio, ook bekend als acid-test ratio, is een belangrijke financiële ratio die gebruikt wordt om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft aan in welke mate een bedrijf in staat is om zijn kortlopende schulden af te lossen met de meest liquide activa, zonder dat het noodzakelijk is om zijn voorraad te verkopen.

Hier is een voorbeeld van hoe je de Quick ratio in een tabel kunt weergeven:

Bedrijf ABedrijf B
Vlottende activa: €50.000Vlottende activa: €100.000
Voorraden: €10.000Voorraden: €40.000
Kortlopende schulden: €30.000Kortlopende schulden: €60.000
Quick ratio: (€50.000 – €10.000) / €30.000 = 1.33Quick ratio: (€100.000 – €40.000) / €60.000 = 1

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat Bedrijf A een hogere Quick ratio heeft dan Bedrijf B. Dit betekent dat Bedrijf A beter gepositioneerd is om zijn kortlopende schulden te voldoen zonder zijn voorraad te verkopen. Deze ratio is dus een belangrijk element om in overweging te nemen bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën, aangezien het een indicator is van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Current ratio

De current ratio is een belangrijke maatstaf om de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de verhouding weer tussen de kortlopende activa en de kortlopende verplichtingen van een onderneming. Een hogere current ratio duidt op een betere liquiditeit, omdat het betekent dat er meer liquide activa beschikbaar zijn om aan de korte termijn verplichtingen te voldoen. Dit is van cruciaal belang bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën, omdat het helpt bij het beoordelen van het vermogen van een bedrijf om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en eventuele liquiditeitsrisico’s te vermijden. Het is belangrijk om de current ratio regelmatig te monitoren en te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector om een goed inzicht te krijgen in de liquiditeitssituatie van een onderneming.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is een belangrijk instrument bij het beheer van de liquiditeit van een bedrijf. Het helpt bij het plannen van de inkomsten en uitgaven op korte termijn, waardoor een onderneming een beter inzicht krijgt in haar financiële positie. Door het maken van een liquiditeitsbegroting kan een bedrijf anticiperen op mogelijke tekorten of overschotten aan liquide middelen en passende maatregelen nemen om hierop te reageren. Een goede liquiditeitsbegroting zorgt ervoor dat een bedrijf tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen en helpt daardoor het risico op liquiditeitsproblemen te verminderen.

Het belang van liquiditeit bij het behoud van vermogen

Liquiditeit is van essentieel belang bij het behoud van vermogen omdat het ervoor zorgt dat er voldoende cash beschikbaar is om aan vaste verplichtingen te voldoen en onverwachte kosten op te vangen.

Liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles

Het beheer van liquide conservatief samengestelde beleggingsportefeuilles is van cruciaal belang om de financiële stabiliteit en groei van een bedrijf te waarborgen. Deze portefeuilles bestaan uit beleggingen die gemakkelijk kunnen worden omgezet in contant geld zonder grote waardevermindering.

Hierdoor kunnen voldoende liquide middelen beschikbaar worden gesteld voor het nakomen van verplichtingen en het nemen van nieuwe investeringskansen. Het hebben van een goede mix van liquide activa, zoals cash, kortlopende obligaties en marktverhandelbare aandelen, zorgt voor een goede spreiding en helpt bij het beheersen van liquiditeitsrisico’s.

Instrumenten voor tijdelijke cash

Bij het beheer van liquiditeit en het ontwikkelen van beleggingsstrategieën zijn er verschillende instrumenten die kunnen worden gebruikt om tijdelijke cash te behouden. Denk hierbij aan:

 1. Spaarrekeningen: Een spaarrekening is een veilige en toegankelijke manier om tijdelijke cash te bewaren. Het biedt een laag risico en kan snel worden geopend en gebruikt wanneer dat nodig is.
 2. Geldmarktfondsen: Geldmarktfondsen zijn beleggingsinstrumenten die korte termijn schulden financieren en doorgaans zeer liquide zijn. Ze bieden een redelijk rendement met een lager risico dan andere beleggingen, waardoor ze ideaal zijn voor het tijdelijk parkeren van cash.
 3. Kortlopende obligaties: Kortlopende obligaties hebben een looptijd van meestal minder dan één jaar en bieden stabiele rentebetalingen. Ze kunnen als alternatief dienen voor contant geld wanneer er behoefte is aan tijdelijke liquiditeit.
 4. Commercial paper: Commercial paper is een vorm van kortlopende schuldverplichting uitgegeven door bedrijven om hun werkkapitaalbehoeften te financieren. Het kan worden gekocht als een investering of worden gebruikt als tijdelijke cash equivalent.
 5. Kredietlijnen: Kredietlijnen zijn flexibele financiële arrangementen waarbij een kredietnemer de mogelijkheid heeft om tot een bepaald bedrag geld op te nemen wanneer dat nodig is. Dit kan handig zijn om tijdelijk liquiditeitsproblemen op te vangen.

Risico’s en voordelen van liquiditeit bij beleggen

Liquiditeit speelt een belangrijke rol bij beleggen, omdat het invloed heeft op de verhandelbaarheid van beleggingen en de wisselwerking tussen rendement, zekerheid en liquiditeit.

Verhandelbaarheid van beleggingen

Bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën is de verhandelbaarheid van beleggingen een belangrijke factor om rekening mee te houden. Het gaat hierbij om hoe gemakkelijk een belegging kan worden gekocht of verkocht op de financiële markten.

Een belegging met een goede verhandelbaarheid kan snel worden omgezet in cash, waardoor het mogelijk is om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden. Verhandelbaarheid is vooral belangrijk bij het selecteren van beleggingen, omdat het invloed heeft op de liquiditeit en flexibiliteit van een beleggingsportefeuille.

Het zorgt ervoor dat beleggers hun portefeuille kunnen aanpassen en heralloceren wanneer dat nodig is.

Wisselwerking tussen rendement, zekerheid en liquiditeit

Bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën is er een wisselwerking tussen rendement, zekerheid en liquiditeit. Dit betekent dat beleggers moeten afwegen hoeveel rendement ze willen behalen tegenover hoeveel zekerheid ze willen hebben en hoe liquide hun beleggingen moeten zijn.

Een hoger rendement kan worden behaald door risicovollere beleggingen aan te gaan, maar dit kan ten koste gaan van de zekerheid en liquiditeit. Aan de andere kant, als beleggers kiezen voor meer zekerheid en liquiditeit, kan dit ten koste gaan van het potentiële rendement.

Het is belangrijk om deze drie factoren in balans te houden om een passende beleggingsstrategie te ontwikkelen die voldoet aan de individuele doelen en behoeften van de belegger.

Meer over beleggen

In de wereld van beleggingsstrategieën is er een schat aan informatie en methoden die voor elke belegger iets unieks te bieden hebben. Ben je gefascineerd door de technologische vooruitgang? Verdiep je dan in “AI en Machine Learning in Beleggingsstrategieën” of ontdek de nieuwste trends in “Bots beleggen“. Als je meer geaard wilt blijven, overweeg dan “Goud en Edelmetaal Beleggingsstrategieën” of kijk naar de mogelijkheden van “beleggen in zonnepanelen“.

De “Liquiditeit in Beleggingsstrategieën” en de “Invloed van Inflatie op Beleggingsstrategieën” zijn cruciale factoren om te overwegen, vooral als je kijkt naar “Internationale Markt Beleggingsstrategieën“. Voor diegenen die in grotere ondernemingen willen duiken, biedt “Private Equity Beleggingsstrategieën” of “Zakelijk beleggen” een spannend pad. Overweeg je jouw pensioen? “lijfrente beleggen” kan dan een interessante optie zijn. Als je je afvraagt over de prestaties van bepaalde indexen, dan is “beleggen in s&p 500” zeker het lezen waard. “lifecycle beleggen” biedt een aanpak die evolueert naarmate je dichter bij je financiële doelen komt.

Heb je ooit overwogen om te “beleggen voor je kind” of was je nieuwsgierig naar de ervaringen van “milou jong beleggen“? Of misschien ben je geïntrigeerd door de keuze tussen “aflossen of beleggen” en wil je de voordelen van “beleggen in vakantiewoning” onderzoeken. Van “Defensief beleggen” en “periodiek beleggen” tot het meer hands-off “passief beleggen” en “Beheerd beleggen“, de opties zijn eindeloos.

Tot slot, als je de klassieke benaderingen zoals “Buy and hold“, “Daytraden“, “Waardebeleggen” en “Groeibeleggen” wilt verkennen, ben je hier op de juiste plek. Welkom in de uitgebreide wereld van “Beleggingsstrategieën“.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent het belang van liquiditeit in beleggingsstrategieën?

Het belang van liquiditeit bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën verwijst naar de mate waarin een asset of belegging snel en zonder prijsvermindering kan worden verkocht.

2. Hoe beïnvloedt liquiditeitsbeheer de asset mix en het actieve beheer van een beleggingsportefeuille?

Liquiditeitsbeheer speelt een cruciale rol bij het bepalen van de asset mix en het actieve beheer, omdat het kan helpen bij het balanceren van rendementsverwachtingen met risicobeheer.

3. Hoe draagt liquiditeit bij aan portefeuillediversificatie?

Door zich te concentreren op vloeibare beleggingen, zoals aandelenmarkt- en obligatiemarktbeleggingen, kunnen vermogensbeheerders hun risico spreiden en de volatiliteit van de portefeuille verminderen.

4. Welk effect heeft liquiditeit op de prestaties van een beleggingsfonds?

Een hoge liquiditeit kan positief zijn voor een beleggingsfonds omdat het de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt te reageren op veranderende marktomstandigheden.

5. In welk opzicht wordt liquiditeit overwogen in een beleggingsbeleid?

Bij het opstellen van een beleggingsbeleid wordt rekening gehouden met liquiditeit om te zorgen voor voldoende contant geld voor operationele kosten, onvoorziene uitgaven of investeringskansen die plotseling kunnen ontstaan.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2024

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *