In dit artikel

Investeren in Derivaten: Een complete gids

Investeren in Derivaten: Een complete gids (2023)

In dit artikel

Investeren in derivaten kan verwarrend zijn, vooral als u niet bekend bent met de complexiteit van de financiële markt. Begrijp me goed, ik stond ooit op uw plek en besefte al snel dat kennis over derivaten essentieel is om mijn beleggingsportefeuille divers te maken.

In dit artikel gaan we de wereld van derivaten verkennen; van uitleg over wat derivaten zijn, hoe je in ze kunt beleggen, tot de verschillende soorten derivaten en zelfs de risico’s die eraan verbonden zijn.

Bent u klaar om uw financiële pad te verbreden? Laten we beginnen!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Derivaten zijn financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggende waarde, zoals aandelen, obligaties of grondstoffen.
 • Er zijn verschillende soorten derivaten, waaronder contracten for Difference (CFD’s), futures, termijncontracten en opties.
 • Het handelen in derivaten biedt voordelen zoals het vergroten van de diversificatie van een beleggingsportefeuille en het profiteren van zowel stijgende als dalende markten.
 • Het is belangrijk om de risico’s en complexiteit van derivaten te begrijpen voordat u besluit te investeren.

Wat zijn Derivaten?

Derivaten zijn financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggende waarde, zoals aandelen, obligaties of grondstoffen.

Verschillende soorten

In het wereldje van derivaten zijn er verschillende soorten waarin je als investeerder kunt beleggen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken en kan dienen voor specifieke beleggingsdoelen. Hieronder een kort overzicht:

 1. Contracten for Difference (CFD’s): Dit zijn overeenkomsten tussen twee partijen om het verschil in waarde van een onderliggend bezit tussen het moment van openen en sluiten van de transactie uit te wisselen.
 2. Futures: Deze contracten stellen je in staat om een bepaald actief te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs op een specifieke toekomstige datum.
 3. Termijncontracten: Vergelijkbaar met futures, maar deze worden privé onderhandeld en zijn aangepast aan de behoeften van beide partijen.
 4. Opties: Geven het recht, maar niet de verplichting, om een actief te kopen of verkopen tegen een bepaalde prijs vóór of op een specifieke datum.
 5. Swaps en rentederivaten: Dit zijn contracten die betrekking hebben op de uitwisseling van cashflows tussen twee partijen gebaseerd op verschillende financiële marktvoorwaarden.
 6. Hedgingstrategieën voor derivaten: Bepaalde strategieën die door handelaren en investeerders worden gebruikt om risico’s in hun portefeuille te verminderen.

Waarom in derivaten beleggen?

Het beleggen in derivaten biedt verschillende voordelen voor investeerders. Ten eerste stellen derivaten investeerders in staat om exposure te krijgen aan een breed scala aan onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties, en grondstoffen.

Dit geeft beleggers de mogelijkheid om hun beleggingsportefeuille te diversifiëren en hun risico’s te spreiden. Daarnaast kunnen derivaten worden gebruikt als instrumenten voor risicomanagement, waarbij beleggers bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van opties en futures om hun portefeuille te beschermen tegen koersdalingen.

Bovendien bieden derivaten beleggers de mogelijkheid om te profiteren van zowel stijgende als dalende markten, waardoor er altijd beleggingskansen zijn, ongeacht de marktomstandigheden.

Grootte van de derivatenmarkt

De derivatenmarkt is enorm en speelt een belangrijke rol in de wereldwijde financiële industrie. Het totale uitstaande bedrag aan derivaten is verbluffend, met schattingen die in de biljoenen dollars lopen.

Dit toont aan dat er veel mogelijkheden zijn voor investeerders om te profiteren van deze markt. Het grote volume aan derivaten weerspiegelt ook het vertrouwen en de interesse van beleggers in deze financiële instrumenten.

Het is een dynamische en liquide markt die voortdurend evolueert en nieuwe kansen biedt voor beleggers van alle niveaus.

Handelen in Derivaten

Verschillende soorten derivaten omvatten contracten for Difference (CFD’s), futures, termijncontracten en opties.

Contracten for Difference (CFD’s)

Contracten for Difference (CFD’s) zijn financiële instrumenten waarmee investeerders kunnen speculeren op de prijsbewegingen van verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen, indices, valuta’s en grondstoffen.

Het bijzondere aan CFD’s is dat u niet daadwerkelijk de onderliggende activa bezit, maar slechts het verschil tussen de koop- en verkoopprijs. Met CFD’s kunt u zowel profiteren van stijgende als dalende markten.

Het handelen in CFD’s biedt flexibiliteit, liquiditeit en de mogelijkheid om met een relatief klein bedrag te handelen. Wees echter voorzichtig, want CFD’s brengen ook risico’s met zich mee, waaronder het risico op verlies van uw gehele investering.

Futures

Bij het handelen in derivaten is een van de opties het handelen in futures. Futures zijn contracten waarin twee partijen overeenkomen om in de toekomst een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Deze onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een grondstof, valuta of aandeel zijn. Het handelen in futures biedt beleggers de mogelijkheid om te speculeren op de toekomstige prijsbeweging van deze onderliggende waarden.

Het kan ook worden gebruikt als een vorm van risicomanagement door bijvoorbeeld een producent te beschermen tegen mogelijke prijsschommelingen. Bij het handelen in futures is het belangrijk om de markt goed te begrijpen, de risico’s te kennen en een gedegen strategie toe te passen.

Termijncontracten

Termijncontracten zijn een van de meest gebruikte derivaten op de financiële markt. Met termijncontracten kunnen beleggers een afspraak maken om een bepaalde activa te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst.

Dit stelt beleggers in staat om zich te beschermen tegen prijsschommelingen en biedt hen de mogelijkheid om te profiteren van verwachte prijsbewegingen. Termijncontracten worden vaak gebruikt in sectoren zoals landbouw, energie en valuta’s, waar prijzen vaak volatiel zijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat termijncontracten risicovol kunnen zijn en dat beleggers goed geïnformeerd moeten zijn voordat ze ermee beginnen te handelen.

Opties

Opties zijn een van de soorten derivaten waarmee investeerders kunnen handelen. Met opties hebben beleggers het recht, maar niet de verplichting, om een onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode.

Dit stelt investeerders in staat om te profiteren van prijsschommelingen op de markt en hun beleggingsportefeuille te beschermen tegen ongunstige bewegingen. Het handelen in opties kan echter risicovol zijn en vereist een goed begrip van de markt en de juiste strategieën.

Voordelen en Nadelen van Derivaten

Voordelen van derivaten zijn onder andere het potentieel voor hogere rendementen en de mogelijkheid om te profiteren van dalende markten. Nadelen zijn onder andere het hoge risico en de complexiteit van deze beleggingsinstrumenten.

Voordelen

Derivaten bieden verschillende voordelen voor investeerders, waaronder:

 1. Mogelijkheid om te profiteren van marktschommelingen: Met derivaten kunnen investeerders handelen in prijsbewegingen van aandelen, indices en andere onderliggende waarden, waardoor ze kunnen profiteren van zowel stijgende als dalende markten.
 2. Hefboomwerking: Derivaten stellen investeerders in staat om met een relatief klein kapitaal grote posities in te nemen, waardoor ze potentieel hogere rendementen kunnen behalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van margehandel.
 3. Diversificatie: Door te handelen in derivaten hebben investeerders de mogelijkheid om hun beleggingsportefeuille te diversifiëren met verschillende typen instrumenten, zoals futures, opties en contracten for difference (CFD’s).
 4. Flexibiliteit: Derivaten bieden investeerders flexibele handelsmogelijkheden en strategieën. Ze kunnen bijvoorbeeld short gaan (verkopen) om te profiteren van dalende prijzen of long gaan (kopen) om te profiteren van stijgende prijzen.
 5. Risicobeheer: Derivaten kunnen worden gebruikt als een vorm van risicobeheer. Investeerders kunnen bijvoorbeeld opties gebruiken om hun portefeuille tegen neerwaartse risico’s te beschermen of futures gebruiken om zich in te dekken tegen fluctuaties in grondstofprijzen.
 6. Liquiditeit: De derivatenmarkt is over het algemeen zeer liquide, wat betekent dat investeerders gemakkelijk in en uit posities kunnen stappen zonder grote prijsschommelingen te veroorzaken.
 7. Toegankelijkheid: Derivaten worden verhandeld op beurzen en online handelsplatforms, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor individuele investeerders met een internetverbinding.
 8. Ruime keuze aan onderliggende waarden: Derivaten bieden investeerders de mogelijkheid om te handelen in uiteenlopende activa, zoals aandelen, obligaties, valuta’s, grondstoffen en indices. Dit geeft investeerders de vrijheid om te kiezen voor instrumenten die aansluiten bij hun beleggingsstrategieën.

Nadelen

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan het handelen in derivaten:

 1. Hoge mate van complexiteit: Derivaten kunnen ingewikkeld zijn en vereisen een diepgaand begrip van markttrends, financiële instrumenten en risicomanagementstrategieën.
 2. Hoog risico: Het handelen in derivaten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, waaronder verlies van kapitaal. De hefboomwerking kan zorgen voor grote winsten, maar ook grote verliezen.
 3. Marktvolatiliteit: De prijzen van derivaten kunnen sterk schommelen als gevolg van verschillende factoren, zoals economische ontwikkelingen, politieke gebeurtenissen en marktsentiment.
 4. Grote financiële verplichtingen: Sommige derivatencontracten vereisen aanzienlijke initiële investeringen en kunnen leiden tot hoge margin calls als de markt tegen u ingaat.
 5. Beperkte liquiditeit: Niet alle derivaten hebben een actieve markt, waardoor het moeilijker kan zijn om posities te openen of te sluiten op het gewenste moment.
 6. Emotionele stress: Handelen in derivaten kan emotioneel belastend zijn vanwege de hoge mate van volatiliteit en het potentieel voor grote verliezen.
 7. Gebrek aan transparantie: Sommige derivatenmarkten hebben beperkte transparantie en er is mogelijk weinig informatie beschikbaar over handelsvolumes en prijsbewegingen.

Handelen in Derivaten bij Admirals

Handelen in derivaten bij Admirals biedt tal van beleggingsmogelijkheden en voordelen voor zowel beginnende als ervaren beleggers.

Zelf starten met beleggen in derivaten

Als beginnende belegger is het mogelijk om zelf te starten met beleggen in derivaten. Derivaten zijn beleggingsinstrumenten die investeerders de mogelijkheid geven om te handelen in onderliggende waarden zoals aandelen, obligaties en grondstoffen.

Het is belangrijk om goed te begrijpen hoe derivaten werken en welke risico’s eraan verbonden zijn voordat je begint met beleggen. Het is ook verstandig om een beleggingsstrategie te ontwikkelen en een gedegen kennis op te bouwen van de financiële markt.

Met de juiste kennis en strategie kunnen derivaten een interessante toevoeging zijn aan je beleggingsportefeuille.

Alternatief traden

Als het gaat om handelen in derivaten, zijn er verschillende alternatieve beleggingsstrategieën die investeerders kunnen overwegen. Een van deze strategieën is alternatief traden.

Bij alternatief traden gaan investeerders op zoek naar beleggingskansen buiten de traditionele markten zoals aandelen en obligaties. Dit kan onder andere omvatten het handelen in grondstoffen, valuta, cryptocurrencies en zelfs kunstwerken.

Het doel van alternatief traden is om de beleggingsportefeuille te diversifiëren en potentieel hogere rendementen te behalen.

Een van de voordelen van alternatief traden is dat het investeerders toegang geeft tot nieuwe markten en beleggingsmogelijkheden. Daarnaast kan het ook helpen bij het verminderen van risico’s door de portefeuille beter te spreiden.

Het nadeel is echter dat alternatieve beleggingen vaak volatieler en minder liquide zijn dan traditionele markten, wat kan leiden tot hogere risico’s.

Populaire derivaten

Populaire derivaten om in te beleggen zijn onder andere:

 1. Contracten for Difference (CFD’s)
 2. Futures
 3. Opties
 4. Termijncontracten

Beste vijf alternatieve beleggingen om uw portefeuille te diversifiëren

Als u uw beleggingsportefeuille wilt diversifiëren, zijn hier vijf alternatieve beleggingen die u kunt overwegen:

 1. Vastgoed: Investeer in onroerend goed om een stabiel rendement te behalen en waarde toe te voegen aan uw portefeuille.
 2. Cryptocurrencies: Verken de wereld van digitale valuta’s zoals Bitcoin en Ethereum voor potentieel hoog rendement, maar houd rekening met de volatiliteit.
 3. Grondstoffen: Overweeg het investeren in grondstoffen zoals goud, zilver of olie om uw portefeuille te beschermen tegen inflatie en marktschommelingen.
 4. Peer-to-peer leningen: Diversifieer uw beleggingen door geld uit te lenen via platforms voor peer-to-peer leningen en geniet van consistente rente-inkomsten.
 5. Impactbeleggen: Investeer in bedrijven die positieve sociale of milieu-impact hebben, terwijl u ook financieel rendement behaalt.

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het investeren in derivaten:

 1. Potentieel rendement: Derivaten kunnen een hoog rendementspotentieel hebben, omdat ze gebaseerd zijn op de waarde van onderliggende activa zoals aandelen en grondstoffen.
 2. Diversificatie: Het handelen in derivaten stelt beleggers in staat om hun portefeuille te diversifiëren, waardoor ze blootstelling kunnen krijgen aan verschillende marktsegmenten en activaklassen.
 3. Lagere kosten: Het investeren in derivaten kan kostenefficiënter zijn dan het direct kopen van onderliggende activa, omdat er geen fysieke levering vereist is.
 4. Flexibiliteit: Derivaten bieden beleggers flexibiliteit bij het innemen van posities en het afdekken van risico’s. Ze kunnen long- of shortposities innemen, afhankelijk van hun verwachtingen.
 5. Hefboomwerking: Derivaten maken gebruik van hefboomwerking, wat betekent dat beleggers met een relatief klein kapitaal grotere posities kunnen innemen en zo potentieel hogere winsten kunnen behalen.
 6. Risicobeheer: Derivaten stellen beleggers in staat om risico’s af te dekken door bijvoorbeeld gebruik te maken van opties of futures contracten.

Nadelen

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het beleggen in derivaten. Hier zijn enkele belangrijke punten om rekening mee te houden:

 1. Mogelijk hoger risico: Derivaten kunnen een hoog risiconiveau hebben vanwege de hefboomwerking die ze bieden. Het handelen met geleend geld kan leiden tot aanzienlijke verliezen als de markt zich tegen u keert.
 2. Complexiteit: Handelen in derivaten vereist een goed begrip van de markt en complexe financiële instrumenten. Dit kan het moeilijk maken voor beginnende beleggers om succesvol te zijn zonder voldoende kennis en ervaring.
 3. Afhankelijkheid van marktvolatiliteit: Derivatenhandel is vaak afhankelijk van prijsbewegingen op de markt. Als de marktomstandigheden stabiel zijn, kunnen er mogelijk minder beleggingskansen zijn.
 4. Liquiditeitsrisico: Sommige derivatenmarkten kunnen minder liquide zijn dan andere, wat betekent dat het moeilijker kan zijn om posities te openen of te sluiten tegen redelijke prijzen.
 5. Kosten: Het handelen in derivaten brengt meestal kosten met zich mee, zoals commissies en spreads. Deze kosten kunnen invloed hebben op uw algehele rendement op investeringen.

Handelen in Derivaten

Handelen in derivaten biedt investeerders de mogelijkheid om te profiteren van veranderingen in prijzen van onderliggende activa, zoals aandelen, indices, valuta en grondstoffen. Door middel van contracten for difference (CFD’s), futures, termijncontracten en opties kunnen investeerders speculeren op prijsbewegingen en winst maken, zelfs als ze de onderliggende activa niet bezitten.

Het handelen in derivaten kan risicovol zijn, maar het kan ook kansen bieden om rendement te behalen. Het is belangrijk voor investeerders om hun beleggingsstrategieën te begrijpen en risicomanagement toe te passen bij het handelen in deze financiële instrumenten.

Onze leestips voor de beginnende belegger

Als beginnende belegger zijn er een aantal leestips die ik graag met jullie wil delen. Hier zijn enkele boeken die je kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in de wereld van het beleggen:

 1. “De intelligente belegger” door Benjamin Graham – Dit klassieke boek biedt waardevolle inzichten over hoe je verstandig kunt investeren in aandelen en obligaties.
 2. “Beleggen voor Dummies” door Hans Oudshoorn – Deze gids is perfect voor beginners en legt op een eenvoudige manier uit hoe je kunt beginnen met beleggen.
 3. “Aandelen selecteren als waardebelegger” door Jim Tehupuring – Dit boek richt zich op waardebeleggen en biedt praktische tips om aandelen te selecteren op basis van hun intrinsieke waarde.
 4. “The Little Book of Common Sense Investing” door John C. Bogle – Een must-read voor iedereen die wil weten hoe je op de lange termijn succesvol kunt beleggen zonder veel stress.
 5. “De schitterende eenvoud van indexbeleggen” door Jacques Wintermans – In dit boek wordt uitgelegd waarom indexbeleggen een slimme strategie kan zijn en hoe je dit kunt toepassen.

Meer over beleggen

Welkom in de boeiende wereld van “Beleggingsstrategieën”. Als je je ooit hebt afgevraagd hoe “Belastingen en Beleggen” met elkaar zijn verbonden of hoe “Pensioen en Beleggen” in elkaar grijpen, dan ben je hier op de juiste plek. Voordat je duikt in specifieke markten, is het cruciaal om te begrijpen “Wat zijn beleggingsproducten“. Of je nu geïnteresseerd bent in “aandelen beleggen“, “valuta beleggen“, “obligatie beleggen” of “rente beleggen“, er is hier voor elk wat wils.

Het globale perspectief is even belangrijk; “Beleggen in Opkomende Markten” biedt kansen die je niet mag missen. En in tijden van economische onzekerheid kun je je voordeel doen met kennis over “Beleggingsproducten tijdens recessies“. Het is ook essentieel om te begrijpen hoe “Politieke gebeurtenissen en Beleggingsproducten” samenwerken en hoe “Beleggingsproducten versus Spaarproducten” kunnen verschillen in rendement.

De wereld van beleggen gaat diep. Duik in de “Basisprincipes van Margin Trading” of ontdek de mogelijkheden van “Investeren in Derivaten”. Heb je ooit gedacht aan de invloed van “Rentevoeten en Beleggingsproducten” of de betekenis achter “Kredietbeoordelingen in Obligatie Beleggen“? Voor de avontuurlijke belegger zijn er mogelijkheden zoals “Investeren in Private Equity en Hedge Funds“.

In ons moderne tijdperk is “Technologie en Beleggingsproducten” een groeiend aandachtsgebied, net als “Groene Beleggingen“. Terwijl je je financiële reis voortzet, houd dan altijd je “Financiële doelen bij Beleggen” in gedachten en gebruik “Economische indicatoren en Beleggingsproducten” als je kompas. Veel succes op je beleggingsavontuur!

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent investeren in derivaten?

Investeren in derivaten betekent het beleggen in afgeleide financiële producten zoals aandelenopties en valutafutures op de beurs of Forexmarkt.

2. Kun je voorbeelden geven van derivaten?

Ja, voorbeelden van derivaten zijn aandelenopties, valutafutures en andere afgeleide financiële producten die op de derivatenmarkt verhandeld worden.

3. Wat is de rol van beurstaks bij het beleggen in opties?

De beurstaks is een belasting die geheven wordt op transacties met financiële producten zoals het beleggen in opties, en dit heeft effecten op de derivatenhandel.

4. Hoe helpt risicomanagement bij het handelen in derivaten?

Risicomanagement helpt bij het beheersen van de risico’s verbonden aan de handel in derivaten en zorgt voor naleving van de regelgeving op de derivatenmarkt.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *