In dit artikel

Het gebruik van ratio's in fundamentele aandelen analyse

Het gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse (2023)

In dit artikel

Beleggen in aandelen kan overweldigend zijn, zeker als je probeert te begrijpen hoe je de werkelijke waarde van een aandeel moet beoordelen. Ik weet dat het moeilijk kan zijn omdat ik ook ooit op dat punt stond, zoekend naar de juiste hulpmiddelen en kennis om goede investeringsbeslissingen te nemen.

Mijn speurtocht leidde me tot fundamentele analyse, een strategie die gebruik maakt van financiële ratio’s om het groeipotentieel, de winstgevendheid en de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

In dit artikel deel ik mijn inzichten over hoe het gebruik van ratio’s in fundamentele analyse kan helpen bij het nemen van slimme investeringsbeslissingen. Laten we beginnen!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

  • Ratio’s zoals de koers-winstverhouding, PEG-ratio, ROE en ROA, schulden/eigen vermogen-ratio en vrije kasstroom zijn belangrijk bij fundamentele analyse van aandelen.
  • Het vergelijken van deze ratio’s met peers in de industrie kan helpen om het prestatieniveau van een bedrijf te beoordelen.
  • Naast ratio’s zijn ook micro, meso en macro – economische factoren en nieuwsgebeurtenissen belangrijk bij het analyseren van aandelen.

Belangrijkste financiële ratio’s voor fundamentele analyse

– De koers-winstverhouding, PEG-ratio, ROE en ROA, schulden/eigen vermogen-ratio en vrije kasstroom zijn allemaal belangrijke financiële ratio’s die worden gebruikt in fundamentele analyse.

Koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding, vaak afgekort tot PE-ratio, is een van de belangrijkste financiële ratio’s in de fundamentele analyse van aandelen. Deze ratio geeft het aantal keer dat de winst lager is dan de beurskoers van een bedrijf.

Een hoge PE-ratio kan aangeven dat beleggers hoge groeiverwachtingen hebben voor het bedrijf. Aan de andere kant, een lage PE-ratio kan betekenen dat het bedrijf ondergewaardeerd is of dat er problemen zijn.

Zo helpt de koers-winstverhouding beleggers bij het identificeren van potentiële investeringsmogelijkheden en bij het vermijden van opgeblazen fantasieaandelen.

PEG-ratio

De PEG-ratio is een belangrijke financiële ratio die wordt gebruikt bij fundamentele analyse. Het staat voor de “price/earnings to growth ratio” en houdt rekening met de groeiperspectieven bij het beoordelen van een aandeel.

Het combineert de koers-winstverhouding (PE-ratio) met de verwachte groei van de winst per aandeel. Door deze groeiperspectieven mee te nemen, geeft de PEG-ratio een beter beeld van de waarde van een aandeel.

Een lage PEG-ratio kan duiden op een aandeel dat ondergewaardeerd is in verhouding tot zijn groeipotentieel, terwijl een hoge PEG-ratio kan wijzen op overwaardering. Het is belangrijk om de PEG-ratio te gebruiken in combinatie met andere ratio’s en analysemethoden om een volledig beeld te krijgen van een aandeel.

Rentabiliteit op eigen vermogen (ROE) en rentabiliteit op activa (ROA)

Rentabiliteit op eigen vermogen (ROE) en rentabiliteit op activa (ROA) zijn belangrijke financiële ratio’s bij fundamentele analyse. ROE meet de winstgevendheid van een bedrijf ten opzichte van het eigen vermogen, terwijl ROA de rentabiliteit van de activa van een bedrijf meet.

Deze ratio’s worden vaak gebruikt om de efficiëntie en winstgevendheid van een bedrijf te beoordelen. Een hogere ROE en ROA duiden doorgaans op een betere prestatie van het bedrijf.

Het is belangrijk om deze ratio’s te analyseren om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en het concurrentievermogen van een bedrijf.

Schulden/eigen vermogen-ratio

De schulden/eigen vermogen-ratio is een belangrijke financiële ratio in fundamentele analyse. Deze ratio geeft inzicht in de verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf.

Door deze ratio te berekenen, kunnen beleggers beoordelen hoeveel risico een bedrijf draagt in termen van schuld. Een lage schulden/eigen vermogen-ratio duidt op financiële stabiliteit en kan aangeven dat een bedrijf minder afhankelijk is van externe financiering.

Aan de andere kant kan een hoge ratio wijzen op een hoger risico, aangezien een groot deel van het vermogen van het bedrijf door schulden wordt gefinancierd. Het is belangrijk om deze ratio te vergelijken met de peers in de industrie om een beter beeld te krijgen van de financiële gezondheid van het bedrijf.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom is een belangrijke financiële ratio die wordt gebruikt in fundamentele aandelenanalyse. Het geeft inzicht in de mate waarin een bedrijf in staat is om geld te genereren uit zijn operationele activiteiten, na aftrek van de kapitaaluitgaven.

Een positieve vrije kasstroom is vaak een indicatie van een gezonde financiële situatie en kan wijzen op het vermogen van een bedrijf om te investeren in groei, dividenduitkeringen of schuldenaflossing.

Aan de andere kant kan een negatieve vrije kasstroom wijzen op financiële problemen of een gebrek aan winstgevendheid. Het is daarom essentieel om de vrije kasstroom te analyseren bij het beoordelen van de waarde en potentie van aandelen.

Het gebruik van ratio’s bij het vergelijken van aandelen

Bij het vergelijken van aandelen kunnen ratio’s een nuttig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en prestaties van verschillende bedrijven.

Vergelijking met peers

Het vergelijken van de financiële ratio’s van een bepaald bedrijf met die van zijn concurrenten, ook wel peers genoemd, is een essentieel onderdeel van de fundamentele analyse. Dit geeft ons een beter beeld van hoe een bedrijf presteert ten opzichte van zijn sectorgenoten.

Hier is een voorbeeld van hoe een dergelijke vergelijking eruit zou kunnen zien:

PEG-ratioROEROASchulden/eigen vermogen-ratio1.220%15%0.51.518%12%0.61.322%16%0.4

BedrijfKoers-winstverhouding
Bedrijf A15
Bedrijf B20
Bedrijf C18

Aan de hand van deze gegevens kunnen we concluderen dat Bedrijf A een lagere koers-winstverhouding en schulden/eigen vermogen-ratio heeft dan zijn peers, wat kan duiden op een aantrekkelijker prijzen voor dit aandeel. Aan de andere kant, hoewel Bedrijf B een hogere koers-winstverhouding heeft, kan de hogere PEG-ratio en ROE erop wijzen dat dit bedrijf sneller groeit of rendabeler is. Het is aan de belegger om te bepalen welke ratio’s het meest relevant zijn voor hun investeringsdoelen.

Belangrijke datapunten

Bij het analyseren van aandelen zijn er verschillende belangrijke datapunten waarop gelet moet worden. Eén van deze datapunten is de koers-winstverhouding, die aangeeft hoeveel keer de winst per aandeel in de marktprijs van het aandeel is verwerkt.

Een andere belangrijke datapunt is de rentabiliteit op eigen vermogen (ROE) en rentabiliteit op activa (ROA), die respectievelijk laten zien hoe winstgevend een bedrijf is ten opzichte van het eigen vermogen en de totale activa.

Daarnaast is ook de schulden/eigen vermogen-ratio van belang, omdat deze aangeeft hoeveel schulden een bedrijf heeft ten opzichte van het eigen vermogen. Tot slot kan ook de vrije kasstroom als datapunt worden gebruikt, wat aangeeft hoeveel geld er beschikbaar is voor investeringen en om schulden af te lossen.

Limitaties van fundamentele analyse en ratio’s

Er zijn echter beperkingen bij het gebruik van fundamentele analyse en ratio’s bij het evalueren van aandelen.

Micro, meso en macro-economische factoren

Micro, meso en macro-economische factoren spelen een cruciale rol bij het beoordelen van aandelen met behulp van fundamentele analyse. Micro-economische factoren hebben betrekking op specifieke kenmerken van een bedrijf, zoals de financiële gezondheid, de productiecapaciteit en de concurrentiepositie.

Meso-economische factoren omvatten bredere markt- en sectorontwikkelingen, zoals vraag en aanbod, wisselkoersen en rentetarieven. Macro-economische factoren hebben betrekking op de algemene economische omstandigheden, zoals inflatie, werkloosheid en economische groei.

Het is belangrijk om rekening te houden met al deze factoren bij het analyseren van aandelen, omdat ze invloed kunnen hebben op de waarde en potentie van een bedrijf.

Invloed van nieuws en gebeurtenissen

Nieuws en gebeurtenissen hebben een aanzienlijke invloed op de aandelenmarkt en kunnen fundamentele analyse beïnvloeden. Een belangrijk aspect van het gebruik van ratio’s is het begrijpen van de impact van actuele ontwikkelingen.

Positief nieuws, zoals positieve bedrijfsresultaten of aankondigingen van nieuwe producten, kan leiden tot een stijging van de aandelenkoers. Negatief nieuws, zoals een rechtszaak of een economische recessie, kan daarentegen zorgen voor een daling van de aandelenkoers.

Het is daarom belangrijk om voortdurend op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de prestaties van een bedrijf en de aandelenmarkt als geheel.

Conclusie en vervolgstappen voor fundamentele analyse

In conclusie, het gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse is van cruciaal belang voor beleggers om de waarde en potentie van aandelen te beoordelen. Het geeft inzicht in de financiële gezondheid, winstgevendheid en groeiperspectieven van een bedrijf.

Door ratio’s te vergelijken met peers en belangrijke datapunten te analyseren, kunnen beleggers goedkope aandelen identificeren en opgeblazen fantasieaandelen vermijden. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de limitaties van fundamentele analyse en ratio’s, zoals de invloed van economische factoren en nieuwsgebeurtenissen.

Meer over beleggen

Bij het verkennen van de wereld van beleggen is een grondige kennis van “Aandelen analyse” essentieel. Begin je reis met een “Inleiding tot aandelen analyse” om de basisprincipes te begrijpen. Vervolgens kan je je verdiepen in de twee primaire benaderingen: “Technische analyse versus fundamentele analyse“. Terwijl de “Technische analyse van aandelen” zich richt op het “Begrijpen van trends in technische aandelen analyse” en het “Gebruik van aandelengrafieken in technische analyse“, concentreert de “Fundamentele analyse van aandelen” zich op het “Belang van kwartaalverslagen in fundamentele aandelen analyse” en het “Gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse”.

Het is essentieel om de “Invloed van het economische klimaat op aandelen analyse” en de “Invloed van politieke gebeurtenissen op aandelen analyse” te overwegen, vooral bij de fundamentele benadering. Verdiep je kennis verder met het “Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse” en het inzichtelijk maken van “Gebruik van KPI’s in fundamentele aandelen analyse“.

In de technische analyse is de “Rol van marktvolatiliteit in technische aandelen analyse” onmisbaar, samen met het “Gebruik van indicatoren en oscillatoren in technische aandelen analyse“. En, gezien de voortdurende veranderingen in de markt, benadrukt het “Belang van voortdurende aandelen analyse” het feit dat beleggers hun onderzoek actueel moeten houden.

Hedendaagse beleggers profiteren ook van technologische vooruitgang, zoals het “Gebruik van AI en machine learning in aandelen analyse“. Deze tools bieden een geavanceerde benadering bij het onderzoeken van “Invloed van bedrijfsspecifieke factoren op aandelen analyse” en de “Sectoranalyse in aandelen analyse“. Tot slot is het essentieel om de “Impact van rentewijzigingen op fundamentele aandelen analyse” en de “Invloed van wereldwijde economische indicatoren op aandelen analyse” te begrijpen om een volledig beeld te krijgen van de marktdynamiek.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent “Het gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse”?

“Het gebruik van ratio’s” verwijst naar het gebruik van financiële ratio’s om de waarde en winstgevendheid van aandelen te beoordelen, zoals marktkapitalisatie, koerswinstverhouding en dividend per aandeel.

2. Hoe kunnen we ratio’s gebruiken bij het waarderen van aandelen?

Ratio’s worden gebruikt in de technische analyse om trends in het koersverloop te identificeren. Ze helpen ook bij het beoordelen van de intrinsieke waarde per aandeel en de winst per aandeel (EPS).

3. Is het gebruik van ratio’s effectief voor de analyse van fundamentele aandelen?

Ja, het toepassen van ratio’s is een belangrijk onderdeel van fundamentele aandelenanalyse. Ze leveren betrouwbare informatie over de huidige en toekomstige prestaties van een bedrijf.

4. Welke ratio’s zijn belangrijk voor fundamentele aandelenanalyse?

Voor fundamentele aandelenanalyse zijn belangrijke ratio’s onder andere de koerswinstverhouding (PE), winst per aandeel (EPS), dividend per aandeel (DPS) en de rentabiliteit op het eigen vermogen.

5. Is technische analyse hetzelfde als fundamentele analyse met ratio’s?

Nee, technische analyse houdt zich meer bezig met prijsgeschiedenis en volumegegevens, terwijl fundamentele analyse met ratio’s zich richt op financiële gegevens zoals winst, schulden en bedrijfsactiva.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

  • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
  • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
  • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
  • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *