In dit artikel

Gebruik kwantitatieve methoden in technische aandelenanalyse

Gebruik kwantitatieve methoden in technische aandelenanalyse (2023)

In dit artikel

De wereld van beleggen kan verwarrend zijn, vooral wanneer het gaat om technische aandelenanalyse. Ik weet dit omdat ik zelf ook worstelde met het begrijpen van kwantitatieve methoden in deze complexe analyse.

Na uitgebreid onderzoek heb ik ontdekt dat kwantitatieve methoden cruciaal zijn in technische aandelenanalyse, ze helpen namelijk om handelsmogelijkheden te identificeren en beleggingen te evalueren.

Lees verder en ontrafel de fascinerende wereld van kwantitatieve aandelenanalyse!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Kwantitatieve methoden spelen een cruciale rol in technische aandelenanalyse door handelsmogelijkheden te identificeren en beleggingen te evalueren.
 • Technische analyse maakt gebruik van grafieken, kaarspatronen, trendindicatoren en trading indicatoren om prijsbewegingen en marktsentiment te voorspellen.
 • Kwantitatieve analyse maakt gebruik van numerieke gegevens en statistische modellen om conclusies te trekken over aandelen, waardoor beleggers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van grafieken en indicatoren om de prijsbewegingen van aandelen te voorspellen.

Wat zijn kaarspatronen?

Kaarspatronen zijn grafische weergaven van prijsbewegingen in een specifieke periode. Deze patronen, zo genoemd omdat ze lijken op kaarsen met wieken aan de boven- en onderkant, zijn essentieel in de technische analyse van aandelenmarkten.

Ze tonen de openings-, hoogste, laagste en sluitingsprijzen voor een bepaalde periode. Traders gebruiken deze patronen om mogelijke toekomstige bewegingen in aandelenkoersen te voorspellen.

Een paar bekende kaarspatronen zijn onder andere ‘hamers’, ‘hangende mannen’ en ‘bullish en bearish engulfing’. Elk patroon suggereert een mogelijke trendomkering of prijsstijging, wat waardevolle informatie is voor de handelaar.

Wat zijn trendindicatoren?

Trendindicatoren zijn hulpmiddelen die worden gebruikt in technische aandelenanalyse om de richting van de markttrends te bepalen. Deze indicatoren geven aan of de markt zich in een opwaartse, neerwaartse of zijwaartse trend bevindt.

Een veelgebruikte trendindicator is de voortschrijdend gemiddelde lijn, die het gemiddelde van de aandelenkoersen over een bepaalde periode berekent. Door naar het verloop van deze lijn te kijken, kunnen beleggers de algemene trend van een aandeel identificeren.

Een andere populaire trendindicator is de Relative Strength Index (RSI), die helpt bij het bepalen van overbought- en oversold-niveaus in de markt. Door deze trendindicatoren te gebruiken, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen over hun investeringen.

Wat zijn trading indicatoren?

Trading indicatoren zijn hulpmiddelen die beleggers gebruiken bij het analyseren van de financiële markt en het nemen van handelsbeslissingen. Ze helpen bij het identificeren van prijsbewegingen, trends en marktsentiment.

Voorbeelden van trading indicatoren zijn voortschrijdend gemiddelde, relatieve sterkte-index (RSI) en Bollinger Bands. Deze indicatoren kunnen in combinatie worden gebruikt om inzicht te krijgen in de richting en sterkte van de markt, evenals mogelijke instap- en uitstappunten voor handelsposities.

Door het gebruik van trading indicatoren kunnen beleggers hun handelsstrategieën verfijnen en beter begrijpen wanneer ze moeten kopen of verkopen.

Wat zijn activiteitsindicatoren?

Activiteitsindicatoren zijn meetbare gegevens die gebruikt worden om de activiteit en het handelsvolume op de aandelenmarkt te meten. Deze indicatoren kunnen helpen bij het identificeren van trends, het evalueren van marktsentiment en het voorspellen van prijsbewegingen.

Voorbeelden van activiteitsindicatoren zijn het handelsvolume, de gemiddelde handelsomvang en de marktbreedte. Door deze indicatoren te analyseren, kunnen beleggers inzicht krijgen in het niveau van activiteit en liquiditeit op de markt, wat hen kan helpen bij het nemen van beslissingen over hun beleggingen.

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een methode waarbij je de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf evalueert om de waarde van het aandeel te bepalen. Benieuwd naar de stappen van fundamentele analyse? Lees snel verder!

Hoe maak je een fundamentele analyse?

Om een fundamentele analyse te maken, zijn er verschillende stappen die ik volg:

 • Ik begin met het verzamelen van financiële gegevens van het bedrijf, zoals inkomsten, winst en schulden.
 • Vervolgens evalueer ik de fundamentele ratio’s, zoals de verhouding tussen de prijs en winst (P/E – ratio) en de schuldgraad.
 • Ik onderzoek ook de marktomstandigheden en trends die van invloed kunnen zijn op het bedrijf.
 • Daarna analyseer ik de concurrentiepositie van het bedrijf om te beoordelen of het een concurrentievoordeel heeft.
 • Ik kijk ook naar de managementkwaliteit en corporate governance van het bedrijf.
 • Tot slot maak ik een waardering van het bedrijf op basis van mijn bevindingen.

Wat is kwantitatieve analyse?

Kwantitatieve analyse is een onderzoeksmethode die gebruikmaakt van numerieke gegevens en statistische modellen om conclusies te trekken over aandelen.

Hoe werkt kwantitatieve analyse?

Kwantitatieve analyse is een methode die wordt gebruikt in technische aandelenanalyse. Hierbij worden wiskundige modellen en statistieken toegepast om de aandelenmarkt te analyseren en handelsbeslissingen te nemen. Enkele stappen in het proces van kwantitatieve analyse zijn:

 1. Verzamelen van historische koersgegevens: Kwantitatieve analyse begint met het verzamelen van gegevens over historische aandelenkoersen. Deze gegevens worden gebruikt om patronen en trends in de marktbewegingen te identificeren.
 2. Gebruik van technische indicatoren: Verschillende technische indicatoren worden toegepast om inzicht te krijgen in prijsbewegingen, marktsentiment en risico’s. Voorbeelden van technische indicatoren zijn voortschrijdende gemiddelden, Bollinger Bands en de Relative Strength Index (RSI).
 3. Ontwikkelen van handelsstrategieën: Op basis van de kwantitatieve analyse kunnen handelsstrategieën worden ontwikkeld. Deze strategieën kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op trendvolgende signalen of patroonherkenning.
 4. Testen en optimaliseren van strategieën: Kwantitatieve analyse maakt het mogelijk om handelsstrategieën te testen op historische gegevens. Hierbij kan het rendement op investeringen worden bepaald en kunnen strategieën worden geoptimaliseerd voor betere resultaten.
 5. Risicobeheer: Een belangrijk aspect van kwantitatieve analyse is het beheren van risico’s. Door gebruik te maken van statistieken en wiskundige modellen kan de mate van risico worden bepaald en kunnen maatregelen worden genomen om verliezen te beperken.

Vergelijking tussen technische, fundamentele en kwantitatieve analyse

Er zijn drie belangrijke soorten aandelenanalyse: technische, fundamentele en kwantitatieve analyse. Elk heeft zijn eigen sterke punten en zwakheden, en ze worden vaak samen gebruikt om een vollediger beeld van de aandelenmarkt te krijgen. Hier is een korte vergelijking van deze drie methoden.

 Technische AnalyseFundamentele AnalyseKwantitatieve Analyse
Wat het isTechnische analyse is een methode die beleggingsmogelijkheden identificeert door statistische trends in marktactiviteiten.Fundamentele analyse is een methode die de intrinsieke waarde van een aandeel bepaalt door het bedrijf zelf en zijn financiële gezondheid te analyseren.Kwantitatieve analyse is een methode die wiskundige en statistische technieken gebruikt om beleggingsbeslissingen te nemen
Hoe het werktTechnische analyse maakt gebruik van grafieken en technische indicatoren om trends en patronen in de aandelenprijzen te identificeren.Fundamentele analyse bestudeert financiële rapporten, bedrijfsstrategieën en economische factoren om de werkelijke waarde van een aandeel te berekenen.Kwantitatieve analyse maakt gebruik van complexe wiskundige modellen om patronen en trends in aandelenprijzen te identificeren die misschien niet duidelijk zijn in de grafieken van technische analyses of de financiële rapporten van fundamentele analyses.
Voorbeelden van gebruikTechnische indicatoren worden gebruikt om de aandelenmarkt te volgen, zoals bij JPMorgan Funds.Peervergelijking is een veelgebruikte methode in fundamentele analyse.Descriptief, correlationeel of experimenteel onderzoek kan worden uitgevoerd met kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Hoe technische en fundamentele analyse combineren?

Ik combineer technische en fundamentele analyse door eerst de fundamentele factoren van een bedrijf te onderzoeken, zoals hun financiële gezondheid, groeipotentieel en concurrentiepositie. Vervolgens gebruik ik technische analyse om trends en patronen in de aandelenkoersen te identificeren. Door beide benaderingen te combineren, krijg ik een completer beeld van het potentiële rendement en risico van een investering.

Hoe kwantitatieve en fundamentele analyse combineren?

Ik combineer kwantitatieve en fundamentele analyse op de volgende manieren:

 • Door gebruik te maken van fundamentele ratio’s om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen. Deze ratio’s helpen me bij het bepalen van de waarde van een aandeel.
 • Door kwantitatieve gegevens te gebruiken om inzicht te krijgen in markttrends en -bewegingen. Ik analyseer historische aandelenkoersen en gebruik technische indicatoren om mogelijke handelsmogelijkheden te identificeren.
 • Door rekening te houden met marktsentiment en nieuwsontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de prijsbewegingen van een aandeel. Ik volg het nieuws nauwlettend en pas mijn investeringsbeslissingen aan op basis van deze informatie.
 • Door risicoanalyse toe te passen bij het selecteren van mijn investeringen. Ik kijk naar historische volatiliteit en andere statistieken om het risico van een aandeel in te schatten.

Conclusie

Kwantitatieve methoden spelen een belangrijke rol in technische aandelenanalyse. Ze stellen beleggers in staat om objectieve gegevens te verzamelen en trends te identificeren op basis van koersgegevens en technische indicatoren.

Door gebruik te maken van kwantitatieve analyse kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en hun rendement op investeringen optimaliseren.

Meer over beleggen

Wanneer je de wereld van aandelenanalyse betreedt, begint het met het begrijpen van de “Invloed van wereldwijde economische indicatoren op aandelen analyse“. Deze indicatoren, samen met de “Impact van rentewijzigingen op fundamentele aandelen analyse“, vormen de basis voor het analyseren van markttrends. De technische analisten duiken diep in het “Gebruik van indicatoren en oscillatoren in technische aandelen analyse“, terwijl anderen het potentieel “Gebruik van AI en machine learning in aandelen analyse” verkennen.

Het “Interpretatie van inkomstenverslagen in fundamentele aandelenanalyse” is van cruciaal belang voor elke analist. Dit gaat hand in hand met de “Rol van bedrijfsleiderschap en management in aandelenanalyse“. Op macro-niveau spelen ook “Invloed van macro-economische trends op fundamentele aandelenanalyse” een vitale rol. Tussen al deze aspecten van aandelenanalyse, is het van cruciaal belang voor beleggers en analisten om te onthouden dat het veld van aandelenmarkten dynamisch en voortdurend veranderend is. Daarom is het “Belang van voortdurende aandelen analyse” niet te onderschatten.

Terwijl sommige analisten patronen herkennen door het “Gebruik van technische analysepatronen in aandelenhandel“, zijn er anderen die de “Psychologie van beleggen in technische aandelenanalyse” benadrukken. Hierbij kan men niet het belang van “Risicobeoordeling in fundamentele aandelenanalyse” over het hoofd zien. Daarnaast is de “Invloed van M&A-activiteiten op aandelenanalyse” een factor die niet genegeerd kan worden.

Elke financiële professional moet zich bewust zijn van het “Belang van balansanalyse in fundamentele aandelenanalyse“. Ze moeten ook alert zijn op de “Impact van beursvoorschriften en nalevingskwesties op aandelenanalyse“. Daarbij is het “Gebruik van kwantitatieve methoden in technische aandelenanalyse” een vaardigheid die elke analist moet beheersen. Internationale analisten richten zich ook op de “Effect van valutakoersen op internationale aandelenanalyse“.

Moderne analysetrends omvatten nu ook “Duurzaamheid en ESG-factoren in fundamentele aandelenanalyse“. Uiteraard blijven het “Belang van bedrijfswinsten en cashflow in aandelenanalyse” de kern van de fundamentele benadering. Voor technische traders zijn het “Begrip van weerstand en ondersteuningsniveaus in technische aandelenanalyse” en het “Gebruik van backtesting in technische aandelenanalyse” van groot belang.

Veelgestelde Vragen

1. Wat houdt het gebruik van kwantitatieve methoden in technische aandelenanalyse in?

Het gebruik van kwantitatieve methoden in technische aandelenanalyse betreft het toepassen van numerieke en statistische technieken, zoals descriptief en correlationeel onderzoek, voor stockscreening en financiële marktanalyse.

2. Hoe helpt kwantitatief onderzoek bij de bedrijfswaardering?

Kwantitatief onderzoek helpt bij de bedrijfswaardering door objectieve cijfers en feiten te leveren over de financiële prestaties van een bedrijf, wat nuttig is voor aandeelwaardering.

3. Kan een AI-gestuurde terminal worden gebruikt voor stockscreening?

Ja, AI-gestuurde terminals kunnen worden gebruikt voor stockscreening doordat ze grote hoeveelheden data snel kunnen verwerken en analyseren.

4. Hoe wordt descriptief onderzoek toegepast op de financiële marktanalyse?

Descriptief onderzoek wordt toegepast op de financiële marktanalyse door gedetailleerde informatie te verstrekken over trends in de aandelensector, wat investeerders helpt om geïnformeerde beslissingen te nemen.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *