In dit artikel

Het gebruik van aandelengrafieken in technische analyse

Het gebruik van aandelengrafieken in technische analyse (2023)

In dit artikel

Als belegger ben je wellicht geïnteresseerd geweest in het ‘lezen’ van aandelengrafieken, maar weet je niet hoe je ze moet interpreteren. Dat is een probleem waar ik zelf ook tegenaan liep.

Het goede nieuws is dat ik na diepgaand onderzoek en vele jaren ervaring nieuwe inzichten heb opgedaan over technische analyse, specifiek via het gebruik van aandelengrafieken. In dit blog bespreken we het belang van aandelengrafieken in de technische analyse, hoe we ze kunnen lezen en de potentie die ze bieden om winstgevende investeringsbeslissingen te nemen.

Geloof me, na het lezen van dit blog, worden aandelengrafieken je nieuwe beste vriend op de beurs.

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Aandelengrafieken helpen bij het identificeren van trends en voorspellen van koersbewegingen.
 • Candlesticks geven waardevolle informatie over openingskoersen, slotkoersen en hoogte – en dieptepunten.
 • Ondersteuning en weerstandsniveaus zijn belangrijk bij het nemen van beslissingen over het kopen of verkopen van aandelen.
 • Technische analyse biedt voordelen zoals snelheid, objectiviteit en focus op de markt.

Wat is Technische Analyse en Hoe Werkt Het?

Technische analyse is een methode waarbij historische koersgrafieken worden bestudeerd om informatie te verkrijgen die kan helpen bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Het bestuderen van historische koersgrafieken

Historische koersgrafieken vormen de basis van technische analyse. Door deze grafieken te bestuderen, krijg ik inzicht in eerdere prijsschommelingen en kan ik herkenbare patronen identificeren.

Deze patronen kunnen mij helpen bij het voorspellen van toekomstige koersbewegingen. Ik maak gebruik van verschillende soorten grafieken, zoals lijngrafieken, staafgrafieken en kaarsgrafieken, die elk unieke informatie over de koersontwikkeling bieden.

Het is essentieel om te begrijpen hoe elke grafiek werkt en welke informatie je eruit kunt halen. Daarnaast gebruik ik verschillende tools en indicatoren, zoals trendlijnen en bewegende gemiddelden, om de richting en kracht van de koersbeweging beter in kaart te brengen.

Het grondig bestuderen van historische koersdata met deze tools kan me waardevolle inzichten geven om betere investeringsbeslissingen te nemen.

Het verkrijgen van informatie uit de grafieken

Om informatie uit de grafieken te verkrijgen, analyseer ik zorgvuldig de koersgegevens die in de grafieken worden weergegeven. Hierbij let ik op herkenbare patronen en trends. Door het bestuderen van de grafieken kan ik belangrijke informatie verkrijgen over het koersverloop van een aandeel.

Ik kijk bijvoorbeeld naar weerstandsniveaus, supportniveaus en omkeerpatronen. Daarnaast maak ik gebruik van technische indicatoren zoals bewegende gemiddelden en RSI (Relative Strength Index) om de richting en kracht van een koersbeweging te beoordelen.

Op basis van deze informatie kan ik beslissingen nemen over het kopen of verkopen van aandelen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het verkrijgen van informatie uit de grafieken geen garantie biedt voor succesvol beleggen, maar het kan wel helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

Het nemen van beslissingen gebaseerd op de informatie

Ik neem beslissingen op basis van de informatie die ik uit de aandelengrafieken haal. Door het bestuderen van historische koersgegevens en het analyseren van grafieken kan ik herkenbare patronen en trends identificeren.

Met behulp van deze informatie kan ik vervolgens beslissingen nemen over het kopen of verkopen van aandelen. Het is belangrijk om te beseffen dat technische analyse geen garantie biedt voor succes, maar het helpt me wel om een beter inzicht te krijgen in de koersontwikkeling en mogelijke markttrends.

Belang van Aandelengrafieken in Technische Analyse

Aandelengrafieken zijn van groot belang in technische analyse, omdat ze beleggers helpen bij het identificeren van trends, het aflezen van candlesticks, het bepalen van ondersteuning en weerstandsniveaus en het gebruik van moving averages.

Het identificeren van trends

Bij het gebruik van aandelengrafieken in technische analyse is het identificeren van trends een belangrijke stap. Door naar de grafiek te kijken, kunnen beleggers patronen en bewegingen in de koers van een aandeel herkennen.

Dit stelt hen in staat om te bepalen of de koers stijgt, daalt of zijwaarts beweegt. Het identificeren van trends kan beleggers helpen om het toekomstige koersverloop van een aandeel beter te voorspellen en zo weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.

Door zorgvuldig naar de grafiek te kijken en trendlijnen te trekken, kunnen beleggers waardevolle informatie verkrijgen over de richting en kracht van een trend. Het identificeren van trends is een essentiële stap bij technische analyse en kan bijdragen aan succesvol beleggen.

Het aflezen van candlesticks

Bij technische analyse is het aflezen van candlesticks een belangrijk onderdeel. Candlesticks zijn grafische weergaven van koersbewegingen en geven informatie over de openingskoers, slotkoers, hoogste koers en laagste koers van een periode.

Door deze gegevens visueel weer te geven, kunnen beleggers trends en patronen herkennen. Bij het aflezen van candlesticks kunnen beleggers bijvoorbeeld kijken naar de grootte van het lichaam van de candlestick, de positie en lengte van de schaduwen, en de kleur van de candlestick.

Deze elementen kunnen helpen om inzicht te krijgen in het sentiment van de markt en kunnen gebruikt worden om koop- en verkoopbeslissingen te nemen.

Ondersteuning en weerstandsniveaus

Bij het gebruik van aandelengrafieken in technische analyse zijn ondersteuning en weerstandsniveaus van groot belang. Ondersteuning verwijst naar een prijsniveau waarop de koers van een aandeel moeilijk lijkt te dalen, wat kan wijzen op een bodem in de markt.

Aan de andere kant zijn weerstandsniveaus prijspunten waarop de koers van een aandeel moeilijk lijkt te stijgen, wat kan duiden op een plafond in de markt. Door deze niveaus te identificeren, kunnen beleggers beslissingen nemen over het kopen of verkopen van aandelen op basis van hoe de koers reageert op deze niveaus.

Het begrijpen en analyseren van ondersteuning en weerstandsniveaus kan beleggers helpen bij het bepalen van hun handelsstrategie en kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het voorspellen van toekomstige koersbewegingen.

Gebruik van moving averages

Bij technische analyse is het gebruik van moving averages een belangrijke methode om de richting en kracht van een koersbeweging te beoordelen. Moving averages zijn gemiddelde prijsniveaus die worden berekend op basis van historische koersgegevens over een bepaalde periode.

Door deze gemiddelden op de grafiek te plaatsen, kunnen beleggers de trend van een aandeel identificeren en eventuele omkeerpatronen herkennen. Wanneer de koers boven het moving average ligt, kan dit duiden op een opwaartse trend, terwijl een koers onder het moving average kan wijzen op een neerwaartse trend.

Het gebruik van moving averages helpt beleggers bij het nemen van beslissingen over het kopen of verkopen van aandelen op basis van de trendanalyse.

Voor- en Nadelen van Technische Analyse

Voor technische analyse is snelheid een voordeel, omdat het beleggers in staat stelt om snel te reageren op marktbewegingen.

Voordelen: snelheid, objectiviteit, focus op de markt

Ik zal enkele voordelen van technische analyse bieden, namelijk snelheid, objectiviteit en de focus op de markt:

 • Technische analyse kan snel worden uitgevoerd omdat het zich richt op het bestuderen van grafieken en het analyseren van historische koersgegevens. Dit stelt beleggers in staat om snel trends en patronen te identificeren en daarop te reageren.
 • Een ander voordeel is objectiviteit. Bij technische analyse zijn beleggers niet afhankelijk van subjectieve meningen of emoties. Ze baseren hun beslissingen op basis van concrete gegevens en grafiekanalyse, waardoor ze minder vatbaar zijn voor menselijke fouten.
 • Technische analyse heeft ook een sterke focus op de markt. Het houdt rekening met de actuele prijsbewegingen en trendrichtingen, waardoor beleggers zich kunnen richten op wat er momenteel in de markt gebeurt in plaats van te veel te vertrouwen op fundamentele factoren.

Nadelen: subjectiviteit, beperkte informatiewaarde, risico op foutieve interpretatie

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan technische analyse. Deze nadelen kunnen beleggers beïnvloeden bij het nemen van beslissingen:

 1. Subjectiviteit: Technische analyse is gebaseerd op het interpreteren van grafieken en patronen, wat subjectieve interpretaties met zich meebrengt. Verschillende beleggers kunnen dezelfde grafiek anders interpreteren, wat tot verschillende conclusies kan leiden.
 2. Beperkte informatiewaarde: Technische analyse houdt voornamelijk rekening met historische prijsgegevens en negeert vaak belangrijke fundamentele factoren zoals bedrijfsresultaten en economische ontwikkelingen. Hierdoor kan het de waardevolle informatie missen die nodig is om een volledig beeld van een aandeel te krijgen.
 3. Risico op foutieve interpretatie: Het analyseren van aandelengrafieken vergt kennis en ervaring. Foutieve interpretatie kan leiden tot verkeerde beslissingen en financiële verliezen. Het is belangrijk om de juiste technieken en indicatoren toe te passen en deze op de juiste manier te interpreteren.

Technische Analyse versus Fundamentele Analyse

Definitie en verschil tussen technische en fundamentele analyse. Keuze tussen technische en fundamentele analyse. Mogelijkheid van een combinatie van beide benaderingen.

Definitie en verschil tussen technische en fundamentele analyse

Technische analyse is een methode waarbij beleggers alleen naar de koersgrafiek van een aandeel kijken en de fundamentele analyse van het bedrijf opzij schuiven. Bij technische analyse worden historische prijsgegevens in grafieken weergegeven.

Het doel is om herkenbare patronen in de grafieken te identificeren die beleggers kunnen helpen bij het nemen van beslissingen. Fundamentele analyse daarentegen richt zich op het bestuderen van de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf, zoals winstcijfers, balans en marktpositie.

Het verschil ligt dus in de benadering: technische analyse is gebaseerd op grafieken en koersbewegingen, terwijl fundamentele analyse zich richt op bedrijfs- en economische factoren.

Keuze tussen technische en fundamentele analyse

Bij het analyseren van aandelen heb je de keuze tussen technische en fundamentele analyse. Technische analyse richt zich op het bestuderen van historische koersgrafieken en het identificeren van trends en patronen.

Door grafieken te analyseren, kunnen beleggers potentieel koop- en verkoopsignalen identificeren. Aan de andere kant kijkt fundamentele analyse naar de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf, zoals winstcijfers, omzetgroei en marktpositie.

Beide benaderingen hebben hun eigen unieke voordelen en nadelen, en het is aan beleggers om te bepalen welke aanpak het beste past bij hun beleggingsstrategie en doelen. Sommige beleggers combineren ook technische en fundamentele analyse om een ​​breder beeld te krijgen voordat ze investeringsbeslissingen nemen.

Mogelijkheid van een combinatie van beide benaderingen

Hoewel technische analyse en fundamentele analyse verschillende benaderingen zijn bij het beleggen, is er ook de mogelijkheid om beide methoden te combineren. Dit kan een holistischer beeld geven van een investering en kan helpen om meer nauwkeurige en weloverwogen beslissingen te nemen.

Door zowel naar de grafieken als naar de fundamentele aspecten van een bedrijf te kijken, kunnen beleggers een uitgebreider begrip krijgen van de potentiële kansen en risico’s. Het combineren van technische analyse en fundamentele analyse kan helpen om het beste van beide benaderingen te benutten en kan bijdragen aan een meer gebalanceerde beleggingsstrategie.

Conclusie

Het gebruik van aandelengrafieken in technische analyse is een waardevolle benadering bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Door het bestuderen van historische koersgegevens en het analyseren van grafieken, kunnen beleggers trends identificeren en potentiële koop- en verkoopmomenten vinden.

Hoewel technische analyse geen garantie biedt voor succes, kan het nuttige inzichten verschaffen die kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen op de markt.

Meer over beleggen

Bij het verkennen van de wereld van beleggen is een grondige kennis van “Aandelen analyse” essentieel. Begin je reis met een “Inleiding tot aandelen analyse” om de basisprincipes te begrijpen. Vervolgens kan je je verdiepen in de twee primaire benaderingen: “Technische analyse versus fundamentele analyse“. Terwijl de “Technische analyse van aandelen” zich richt op het “Begrijpen van trends in technische aandelen analyse” en het “Gebruik van aandelengrafieken in technische analyse”, concentreert de “Fundamentele analyse van aandelen” zich op het “Belang van kwartaalverslagen in fundamentele aandelen analyse” en het “Gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse“.

Het is essentieel om de “Invloed van het economische klimaat op aandelen analyse” en de “Invloed van politieke gebeurtenissen op aandelen analyse” te overwegen, vooral bij de fundamentele benadering. Verdiep je kennis verder met het “Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse” en het inzichtelijk maken van “Gebruik van KPI’s in fundamentele aandelen analyse“.

In de technische analyse is de “Rol van marktvolatiliteit in technische aandelen analyse” onmisbaar, samen met het “Gebruik van indicatoren en oscillatoren in technische aandelen analyse“. En, gezien de voortdurende veranderingen in de markt, benadrukt het “Belang van voortdurende aandelen analyse” het feit dat beleggers hun onderzoek actueel moeten houden.

Hedendaagse beleggers profiteren ook van technologische vooruitgang, zoals het “Gebruik van AI en machine learning in aandelen analyse“. Deze tools bieden een geavanceerde benadering bij het onderzoeken van “Invloed van bedrijfsspecifieke factoren op aandelen analyse” en de “Sectoranalyse in aandelen analyse“. Tot slot is het essentieel om de “Impact van rentewijzigingen op fundamentele aandelen analyse” en de “Invloed van wereldwijde economische indicatoren op aandelen analyse” te begrijpen om een volledig beeld te krijgen van de marktdynamiek.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is het gebruik van aandelengrafieken in technische analyse?

Het gebruik van aandelengrafieken in technische analyse is een methode om beurskoersen en historische data te begrijpen, en mogelijke handelspatronen en toekomstige koersverloop te voorspellen.

2. Hoe kan ik informatie halen uit aandelengrafieken?

Je kunt informatie halen uit aandelengrafieken door ze te analyseren met technische analyse software, waarbij je technische analyse termen en patroonherkenning leert toepassen.

3. Is het lezen van beursgrafieken belangrijk voor de technische analyse?

Ja, het lezen van beursgrafieken speelt een belangrijke rol in de technische analyse. Het helpt bij het interpreteren van de marktanalyse en het voorspellen van markttrends.

4. Wat zijn de voordelen van grafieken in technische analyse voor aandelen?

De grafische weergave van aandelengegevens helpt bij het begrijpen van complexe gegevens en trends, en is cruciaal bij het nemen van investeringsbeslissingen op basis van technische indicatoren en handelspatronen.

5. Hoe worden aandelengrafieken gebruikt in de beleggingsanalyse?

In de beleggingsanalyse worden aandelengrafieken gebruikt om prijsgegevens weer te geven, markttrends te voorspellen en zo betere investeringsbeslissingen te nemen.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *