In dit artikel

Hoe maak je een fundamentele analyse van aandelen?

Hoe maak je een fundamentele analyse van aandelen? (2024)

In dit artikel

Investeren in aandelen kan een ingewikkeld proces zijn als je niet weet hoe je de waarde ervan moet beoordelen. Net als jou, heb ik moeite gehad om het potentieel van een aandeel in te schatten.

Daarom heb ik grondig onderzoek gedaan naar fundamentele analyse, een effectieve methode voor het beoordelen van aandelen. In deze blog leg ik uit hoe je met fundamentele analyse de intrinsieke waarde van aandelen bepaalt en beter kunt inschatten of een aandeel koopwaardig is.

Lees snel verder en word een expert op het gebied van aandelenanalyse!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2024 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Fundamentele analyse is een effectieve methode voor het beoordelen van aandelen en het bepalen van hun intrinsieke waarde.
 • Bij fundamentele analyse worden verschillende factoren geanalyseerd, zoals marktkapitalisatie, winst per aandeel en koers-winstverhouding.
 • Micro, meso en macro – analyse spelen een belangrijke rol bij fundamentele analyse. omdat ze een holistisch beeld geven van de potentie van aandelen.
 • Belangrijke termen bij fundamentele analyse zijn onder andere koers – winstverhouding, cashflow, winst per aandeel en dividend per aandeel.

Wat is fundamentele analyse en hoe werkt het?

Fundamentele analyse is een methode om de waarde van een aandeel te beoordelen en te voorspellen hoe het in de toekomst zal presteren. Bij deze analyse wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de marktkapitalisatie, winst per aandeel, dividend per aandeel en de koers-winstverhouding.

Deze informatie helpt beleggers om de intrinsieke waarde van een belegging te bepalen en zo weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen.

Hoe beoordeel je de intrinsieke waarde van een belegging

Het beoordelen van de intrinsieke waarde van een belegging is een essentieel onderdeel van de fundamentele analyse. Dit proces gaat verder dan het louter kijken naar de huidige marktprijs van een aandeel.

Ik duik dieper in en onderzoek de echte waarde van het bedrijf. Hierbij gebruik ik verschillende financiële maatstaven, zoals marktkapitalisatie, winst per aandeel (EPS) en koers-winstverhouding (P/E).

Ook kijk ik naar de balansgegevens van het bedrijf, waaronder inkomsten, uitgaven, assets en schulden. Al deze factoren wegen mee om een accurate inschatting te maken van wat een aandeel daadwerkelijk waard is.

Echter, het gaat niet alleen om cijfers. Ik neem ook het economische klimaat en de sector waarin het bedrijf opereert in overweging, evenals het management en hun strategieën. Op deze manier vorm ik een gedetailleerd beeld van de intrinsieke waarde van een belegging, dat helpt bij het nemen van investeringsbeslissingen.

Analyseren van kenmerken zoals marktkapitalisatie, winst per aandeel, dividend per aandeel, koers-winstverhouding, etc.

Bij fundamentele analyse kijken we naar verschillende kenmerken om de waarde van aandelen te beoordelen. Deze kenmerken zijn onder andere:

 • Marktkapitalisatie: Dit geeft de totale waarde van alle uitstaande aandelen van een bedrijf weer.
 • Winst per aandeel (EPS): Dit is de winst die een bedrijf heeft behaald, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.
 • Dividend per aandeel (DPS): Dit is het bedrag aan dividend dat een bedrijf betaalt per uitstaand aandeel.
 • Koers-winstverhouding (P/E): Dit is de verhouding tussen de huidige koers van een aandeel en de winst per aandeel.

Micro, meso en macro analyse

Bij fundamentele analyse kijken we niet alleen naar individuele aandelen, maar ook naar de sector waarin het bedrijf opereert en de bredere economische omstandigheden. Deze drie niveaus van analyse worden micro, meso en macro-analyse genoemd.

Bij micro-analyse beoordelen we specifieke bedrijven op basis van hun financiële gegevens en prestaties. Meso-analyse richt zich op de industrie waarin het bedrijf actief is en kijkt naar trends en concurrentie.

Macro-analyse bestudeert de bredere economische omstandigheden, zoals rentetarieven, inflatie en geopolitieke ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de markt als geheel.

Belangrijke termen bij het gebruik van fundamentele analyse

Koers-winstverhouding is een belangrijke term die wordt gebruikt bij fundamentele analyse om de verhouding tussen de huidige aandelenprijs en de winst van het bedrijf te bepalen.

Koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding (P/E) is een belangrijke maatstaf bij fundamentele analyse. Het geeft aan hoeveel keer de winst per aandeel wordt betaald voor een bepaald aandeel. Een lage P/E kan duiden op een ondergewaardeerd aandeel, terwijl een hoge P/E kan wijzen op een overgewaardeerd aandeel.

Het is belangrijk om de P/E te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector om een juiste beoordeling te maken. Een hogere P/E kan gerechtvaardigd zijn als het bedrijf een sterke groei laat zien of als er positieve vooruitzichten zijn.

Het is echter niet de enige factor om naar te kijken bij het analyseren van aandelen, omdat het niet altijd een volledig beeld geeft van de werkelijke waarde van het aandeel.

Cashflow berekenen

Bij fundamentele analyse is het berekenen van de cashflow een belangrijke stap. De cashflow is de netto hoeveelheid geld die een bedrijf genereert gedurende een bepaalde periode. Het berekenen van de cashflow helpt beleggers om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf en om potentiële investeringsmogelijkheden te identificeren.

Om de cashflow te berekenen, wordt gekeken naar de operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten van het bedrijf. Door deze cijfers te analyseren, kunnen beleggers beoordelen of een bedrijf voldoende liquide middelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen en om te investeren in groei.

Winst per aandeel (EPS)

Winst per aandeel (EPS) is een belangrijke maatstaf bij het uitvoeren van fundamentele analyse van aandelen. Het berekent de winst die elk aandeelhouder zou ontvangen als de winst gelijkmatig over alle uitstaande aandelen zou worden verdeeld.

Een hogere EPS kan duiden op een grotere winstgevendheid van het bedrijf en kan een positief signaal zijn voor beleggers. Het is belangrijk om de trend in de EPS in de loop van de tijd te analyseren, waarbij een stijgende trend vaak gunstig is.

Echter, het is ook essentieel om de EPS te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector om een goed beeld te krijgen van hoe het bedrijf presteert.

Dividend per aandeel (DPS)

Dividend per aandeel (DPS) is een essentiële maatstaf in de fundamentele analyse van aandelen. Het verwijst naar het bedrag aan dividend dat een bedrijf per aandeel uitkeert aan zijn aandeelhouders.

Dit is belangrijk, want het geeft beleggers inzicht in de winstgevendheid en de financiële gezondheid van een bedrijf. Een hoog DPS kan duiden op een solide en winstgevend bedrijf, terwijl een laag DPS kan suggereren dat het bedrijf moeilijkheden ondervindt of dat er andere investeringsmogelijkheden zijn met betere rendementen.

Beleggers gebruiken DPS als een van de criteria om te bepalen welke aandelen de moeite waard zijn om in te investeren.

Voordelen van fundamentele analyse

– Verbeterde kwaliteit en smaak van water.

– Grotere veiligheid en gezondheidsvoordelen.

– Verlaagde onderhoudskosten.

– Verhoogde efficiëntie.

– Verminderde kosten.

Verbeterde kwaliteit en smaak van water

Bij het gebruik van fundamentele analyse kunnen beleggers profiteren van een verbeterde kwaliteit en smaak van water. Door de intrinsieke waarde van aandelen te beoordelen, kunnen investeerders inzicht krijgen in de gezondheidsvoordelen en veiligheid van een bedrijf.

Dit komt omdat fundamentele analyse zich richt op factoren zoals de financiële gezondheid van een bedrijf en de winstpotentie. Door dergelijke gegevens te analyseren, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en investeren in bedrijven die duurzaam, efficiënt en betrouwbaar zijn.

Dit kan resulteren in een positieve impact op de kwaliteit en smaak van water, aangezien bedrijven met een goede fundamentele basis waarschijnlijk investeren in technologieën en processen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Fundamentele analyse kan ook helpen bij het verlagen van onderhoudskosten, het verminderen van kosten en het verbeteren van de efficiëntie. Dit komt doordat een grondige analyse van de balansgegevens en andere financiële maatstaven beleggers in staat stelt om potentiële risico’s en inefficiënties te identificeren.

Grotere veiligheid en gezondheidsvoordelen

Bij het uitvoeren van een fundamentele analyse van aandelen kunnen we niet alleen de intrinsieke waarde bepalen, maar ook profiteren van grotere veiligheid en gezondheidsvoordelen.

Door de financiële gezondheid van een bedrijf te analyseren, kunnen we potentiële risico’s identificeren en ons portfolio beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen. Bovendien stelt fundamentele analyse ons in staat om bedrijven te selecteren die zich richten op duurzaamheid en gezondheid, wat ons kan helpen bij het maken van verantwoorde investeringsbeslissingen.

Deze benadering zorgt voor een betere bescherming van ons kapitaal en draagt bij aan ons welzijn op lange termijn.

Verlaagde onderhoudskosten

Een van de voordelen van fundamentele analyse is dat het kan leiden tot verlaagde onderhoudskosten. Door grondig onderzoek te doen naar een aandeel en de financiële gezondheid van het bedrijf, kunnen beleggers potentiële risico’s en problemen identificeren die van invloed kunnen zijn op de waarde van het aandeel.

Hierdoor kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en mogelijke kosten vermijden die gepaard gaan met het aanhouden van aandelen die in waarde dalen. Door middel van fundamentele analyse kunnen beleggers een meer strategische en kostenbesparende benadering ontwikkelen bij het beheren van hun aandelenportefeuille.

Verhoogde efficiëntie

Door fundamentele analyse toe te passen, kan je de efficiëntie van je beleggingen verhogen. Door grondig onderzoek te doen naar de marktkapitalisatie, winst per aandeel, dividend per aandeel en koers-winstverhouding kan je beter inzicht krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf.

Dit stelt je in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en te investeren in bedrijven die een hoog rendement kunnen behalen. Door de juiste informatie te gebruiken en een holistische benadering toe te passen, kan je je beleggingsportefeuille optimaliseren en zorgen voor een hogere efficiency.

Verminderde kosten

Verminderde kosten zijn een belangrijk voordeel van fundamentele analyse. Door grondig onderzoek te doen naar de financiële situatie van een bedrijf, kunnen beleggers potentiële kostenbesparingen identificeren.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door inzicht te krijgen in de efficiëntie van bedrijfsprocessen en het vinden van mogelijkheden voor verbetering. Door deze kostenbesparingen kunnen bedrijven hun winstmarges vergroten en hun concurrentiepositie versterken.

Dit is gunstig voor beleggers omdat het kan resulteren in hogere rendementen op hun investeringen. Het identificeren van potentiële kostenbesparingen is daarom een belangrijk aspect van fundamentele analyse en kan beleggers helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over hun investeringen.

Conclusie

Fundamentele analyse is een essentieel proces bij het beoordelen van aandelen. Door naar de intrinsieke waarde, winst per aandeel en andere belangrijke factoren te kijken, kan je de potentie en waarde van een belegging bepalen.

Met fundamentele analyse ben je beter in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over je investeringen. Het is een krachtige tool die zowel beginnende als ervaren beleggers kan helpen bij het realiseren van hun financiële doelen.

Dus als je wilt weten hoe je succesvol een fundamentele analyse van aandelen kunt maken, is het belangrijk om te leren hoe je deze analysemethode kunt toepassen.

Meer over beleggen

Bij het verkennen van de wereld van beleggen is een grondige kennis van “Aandelen analyse” essentieel. Begin je reis met een “Inleiding tot aandelen analyse” om de basisprincipes te begrijpen. Vervolgens kan je je verdiepen in de twee primaire benaderingen: “Technische analyse versus fundamentele analyse“. Terwijl de “Technische analyse van aandelen” zich richt op het “Begrijpen van trends in technische aandelen analyse” en het “Gebruik van aandelengrafieken in technische analyse“, concentreert de “Fundamentele analyse van aandelen” zich op het “Belang van kwartaalverslagen in fundamentele aandelen analyse” en het “Gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse“.

Het is essentieel om de “Invloed van het economische klimaat op aandelen analyse” en de “Invloed van politieke gebeurtenissen op aandelen analyse” te overwegen, vooral bij de fundamentele benadering. Verdiep je kennis verder met het “Gebruik van financiële modellen in fundamentele aandelen analyse” en het inzichtelijk maken van “Gebruik van KPI’s in fundamentele aandelen analyse“.

In de technische analyse is de “Rol van marktvolatiliteit in technische aandelen analyse” onmisbaar, samen met het “Gebruik van indicatoren en oscillatoren in technische aandelen analyse“. En, gezien de voortdurende veranderingen in de markt, benadrukt het “Belang van voortdurende aandelen analyse” het feit dat beleggers hun onderzoek actueel moeten houden.

Hedendaagse beleggers profiteren ook van technologische vooruitgang, zoals het “Gebruik van AI en machine learning in aandelen analyse“. Deze tools bieden een geavanceerde benadering bij het onderzoeken van “Invloed van bedrijfsspecifieke factoren op aandelen analyse” en de “Sectoranalyse in aandelen analyse“. Tot slot is het essentieel om de “Impact van rentewijzigingen op fundamentele aandelen analyse” en de “Invloed van wereldwijde economische indicatoren op aandelen analyse” te begrijpen om een volledig beeld te krijgen van de marktdynamiek.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een fundamentele analyse van aandelen?

Een fundamentele analyse van aandelen betreft het gebruik van fundamentele maatstaven, zoals koerswinstverhouding, dividendrendement en koerscashflowverhouding, om de werkelijke waarde van aandelen te bepalen.

2. Hoe doe je een fundamentele analyse?

Je kunt beginnen met marktanalyse en technische analyse om de koerswinstverhouding, de waarde van de aandelen en het winstpotentieel te beoordelen. Vervolgens kun je naar dividenduitkeringen, cashflowanalyse en de balansanalyse kijken.

3. Wat zijn enkele belangrijke aspecten bij het maken van een fundamentele analyse?

Het is belangrijk om naar bedrijfsresultaten, winsten en verliezen rekening te houden. Ook is het cruciaal om de marktwaarde, rendementsanalyse en het dividendrendement te overwegen.

4. Hoe gaat fundamentele analyse samen met beleggen in aandelen?

Door een grondige fundamentele analyse kan een belegger inzicht krijgen in het potentieel van zijn belegging, wat kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over het kopen of verkopen van aandelen.

5. Heeft crypto te maken met fundamentele analyse?

Hoewel crypto verschilt van traditionele aandelen, kan een soortgelijke analyse worden toegepast om het potentieel ervan te beoordelen net zoals bij traditionele beleggingen.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2024

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *