In dit artikel

Duurzaamheid en ESG-factoren in fundamentele aandelenanalyse

Duurzaamheid en ESG-factoren in fundamentele aandelenanalyse (2023)

In dit artikel

Heb je ooit afgevraagd hoe duurzaamheid en ESG-factoren een cruciale rol kunnen spelen bij de fundamentele analyse van aandelen? Ik begrijp je nieuwsgierigheid, want ik heb hetzelfde meegemaakt.

Er is feitelijk steeds meer interesse in hoe deze factoren de financiële prestaties op langere termijn kunnen beïnvloeden. In dit artikel ga ik dieper in op ESG-factoren en hun impact op de aandelenanalyse.

En weet je wat? Je zult versteld staan van hoeveel er te leren valt!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • ESG – factoren (Environmental, Social, and Governance) spelen een cruciale rol bij de fundamentele analyse van aandelen.
 • Het milieu, sociale aspecten en behoorlijk bestuur zijn belangrijke criteria bij de evaluatie van ESG-factoren.
 • Het integreren van ESG – factoren in beleggingsbeslissingen biedt voordelen zoals verbeterde rendementen, risicobeperking en een verbeterd imago.
 • Beleggingsstewardship en ESG-gerichte fondsen zijn manieren om duurzaam beleggen met ESG-factoren te realiseren.

Wat zijn ESG-factoren?

ESG-factoren, die verwijzen naar milieu, sociaal en behoorlijk bestuur, zijn belangrijke criteria bij fundamentele aandelenanalyse.

Milieu

Bij de evaluatie van ESG-factoren speelt het milieu een cruciale rol. We kijken hierbij naar de impact van een bedrijf op klimaatverandering, de milieuprestaties en hoe het deze factoren meeneemt in zijn bedrijfsstrategie.

Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of een bedrijf maatregelen neemt om de CO₂-voetafdruk te verminderen, of het voldoet aan de milieuwetgeving en of het initiatieven ontplooit voor duurzame ontwikkeling.

Mijn analyse houdt ook rekening met financiële risico’s die kunnen voortvloeien uit milieuproblemen. Bedrijven die proactief omgaan met milieukwesties hebben doorgaans een betere ESG-score, wat ze aantrekkelijker maakt voor duurzame beleggers.

Sociaal

ESG-factoren hebben betrekking op drie centrale aspecten: milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Bij het analyseren van aandelen op duurzaamheid wordt ook gekeken naar de sociale impact van een bedrijf.

Dit omvat onder andere hoe het bedrijf omgaat met werknemers, klanten en de gemeenschap waarin het opereert. Sociale ESG-criteria kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, mensenrechten en ethische praktijken.

Door deze factoren in overweging te nemen bij beleggingsbeslissingen, kunnen vermogensbeheerders de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven beoordelen en investeren in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving en hun werknemers.

Behoorlijk bestuur

Behoorlijk bestuur is een van de drie ESG-factoren die worden gebruikt om de duurzaamheid van een belegging te meten. Het verwijst naar het beleid en de praktijken van een bedrijf met betrekking tot transparantie, verantwoording, ethiek en het beheer van risico’s.

Het omvat onder andere de governancestructuur, de samenstelling van het bestuur en de beloningsstructuren. Door te kijken naar het behoorlijk bestuur van een bedrijf, kunnen beleggers inzicht krijgen in de integriteit en verantwoordelijkheid van het management.

Dit kan bijdragen aan betere financiële prestaties op lange termijn en het verminderen van risico’s voor beleggers. Het integreren van behoorlijk bestuur in fundamentele aandelenanalyse is essentieel voor duurzaam beleggen en kan helpen bij het identificeren van bedrijven die goed presteren op dit gebied.

Het belang van ESG-integratie

ESG-integratie is van belang omdat het de basis vormt voor ESG-onderzoek en voordelen biedt, zoals een superieure CO₂-voetafdruk.

ESG-onderzoek als basis

ESG-onderzoek vormt de basis van duurzaamheid en ESG-integratie in fundamentele aandelenanalyse. Het is een belangrijk proces waarbij de duurzaamheidsprestaties van bedrijven worden beoordeeld op basis van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Door middel van ESG-onderzoek kunnen vermogensbeheerders inzicht krijgen in de duurzaamheid en verantwoordelijkheid van een bedrijf, wat helpt bij het selecteren van duurzame en verantwoorde beleggingen.

Dit onderzoek draagt bij aan het creëren van een positief rendement op lange termijn en het verminderen van duurzaamheidsrisico’s.

Voordelen van ESG-integratie

ESG-integratie biedt verschillende voordelen voor beleggers. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 1. Verbeterde rendementen op de lange termijn: Bedrijven die goed presteren op het gebied van ESG-factoren hebben vaak een hogere kans op lange termijn succes. Het integreren van ESG in de beleggingsanalyse kan leiden tot betere rendementen voor beleggers.
 2. Risicobeperking: Door ESG-factoren in overweging te nemen, kunnen beleggers risico’s beter identificeren en verminderen. Bedrijven met slechte ESG-prestaties kunnen worden vermeden om zo het risico op financiële tegenslagen te verminderen.
 3. Verbeterd imago en reputatie: Beleggen in bedrijven die goed presteren op het gebied van duurzaamheid kan bijdragen aan een positief imago en reputatie voor beleggers. Dit kan leiden tot meer vertrouwen van klanten, partners en andere stakeholders.
 4. Maatschappelijk verantwoordelijke investeringen: ESG-integratie stelt beleggers in staat om hun investeringen te aligneren met hun persoonlijke waarden en overtuigingen. Dit maakt het mogelijk om te investeren in bedrijven die bijdragen aan positieve sociale en milieuveranderingen.
 5. Toegang tot nieuwe kansen: Door zich te richten op bedrijven die goed presteren op het gebied van duurzaamheid, kunnen beleggers toegang krijgen tot innovatieve sectoren, zoals groene energie, circulaire economie en sociale impactondernemingen.

Superieure CO₂-voetafdruk

Bedrijven met een superieure CO₂-voetafdruk hebben een lagere uitstoot van broeikasgassen en dragen zo bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Door te investeren in deze bedrijven, kunnen beleggers bijdragen aan een duurzamere toekomst en tegelijkertijd mogelijk profiteren van hun groei en succes op de lange termijn.

ESG-factoren, waaronder de CO₂-voetafdruk, worden steeds belangrijker bij het nemen van beleggingsbeslissingen, omdat ze inzicht bieden in de impact van een bedrijf op het milieu en de mate waarin het zich inzet voor duurzaamheid.

Duurzaam beleggen met ESG-factoren

Duurzaam beleggen is mogelijk door ESG-factoren te integreren in beleggingsbeslissingen. Dit zorgt voor een betere CO₂-voetafdruk en brengt voordelen met zich mee. Ontdek hier hoe het werkt!

ESG-geoptimaliseerd beleggingsstewardship

Ik ben gefascineerd door de manier waarop vermogensbeheerders ESG-factoren integreren in hun beleggingsstewardship. ESG-geoptimaliseerd beleggingsstewardship houdt in dat vermogensbeheerders rekening houden met milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Dit zorgt ervoor dat ze bedrijven selecteren die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Door ESG-geoptimaliseerd beleggingsstewardship toe te passen, kunnen vermogensbeheerders beleggingen selecteren die niet alleen financieel rendement opleveren, maar ook een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu.

ESG-gerichte fondsen

ESG-gerichte fondsen zijn beleggingsfondsen die specifiek gericht zijn op het integreren van ESG-factoren in hun beleggingsstrategie. Deze fondsen richten zich op bedrijven die goed presteren op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid, en vermijden bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten. Ze investeren in bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu, de samenleving en het ondernemingsbestuur. ESG-gerichte fondsen kunnen een goede optie zijn voor beleggers die waarde hechten aan duurzaamheid en ethiek, en die graag willen bijdragen aan een positieve verandering in de wereld.

Rapportage en communicatie over ESG

In het jaarverslag van Teslin vind je informatie over ons Environmental, Social & Governance beleid en onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Benieuwd naar de ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheid en wat wij zelf doen? Lees verder!

Het Environmental, Social & Governance beleid van Teslin

Teslin heeft een duidelijk Environmental, Social & Governance (ESG) beleid dat de basis vormt voor hun duurzaamheidsstrategie. Ze streven ernaar om positieve impact te maken op het milieu, de samenleving en het bestuur van de bedrijven waarin ze beleggen.

Teslin’s ESG-beleid legt de nadruk op het bevorderen van duurzaamheid, het stimuleren van sociale verantwoordelijkheid en het ondersteunen van goed ondernemingsbestuur. Door ESG-criteria te hanteren bij het nemen van beleggingsbeslissingen, kunnen ze ook duurzaamheidsrisico’s beter beoordelen en verminderen.

Het doel is om de prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren en tegelijkertijd financiële waarde te genereren voor hun klanten.

Doelstellingen op het gebied van ESG

Mijn doelen op het gebied van ESG zijn:

 • Het identificeren van bedrijven die goed presteren op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.
 • Bijdragen aan een positief rendement op lange termijn door te investeren in duurzame bedrijven.
 • Zorgen voor transparantie en consistentie in de markt door te voldoen aan de ESG-richtlijnen en wetgeving in Europa.
 • Het ondersteunen van maatschappelijk verantwoord beleggen als een groeiende trend onder beleggers.
 • Het bevorderen van duurzaam beleggen als een verantwoorde manier om ons vermogen te laten groeien.

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheid

Beleggingsbeslissingen kunnen ongunstige effecten hebben op duurzaamheid. Het negeren van ESG-factoren zoals milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur kan leiden tot investeringen in bedrijven die schadelijke praktijken hanteren of weinig aandacht besteden aan duurzaamheid.

Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu, de gemeenschap en de reputatie van de belegger. Het is daarom belangrijk om ESG-factoren in overweging te nemen bij het nemen van beleggingsbeslissingen, zodat duurzaamheid wordt bevorderd en risico’s worden beperkt.

Wat doet Teslin zelf?

Teslin neemt actief deel aan duurzaam beleggen door ESG-factoren te integreren in hun beleggingsstrategie. Ze hebben een Environmental, Social & Governance (ESG) beleid dat richtlijnen en doelstellingen bevat om duurzame beleggingsbeslissingen te bevorderen.

Teslin neemt duurzaamheidsrisico’s serieus en streeft naar een positieve impact op zowel financiële als niet-financiële aspecten. Ze rapporteren ook over hun ESG-inspanningen en benoemen eventuele ongunstige effecten van hun beleggingsbeslissingen op duurzaamheid.

Door deze toewijding speelt Teslin een actieve rol in het bevorderen van duurzaamheid en verantwoordelijkheid in hun beleggingspraktijken.

Meer over beleggen

Laten we beginnen bij de basis met de “Inleiding tot aandelen analyse“, die je zal voorbereiden op de complexe wereld van de aandelenmarkt. Er is altijd de eeuwenoude discussie geweest tussen “Technische analyse versus fundamentele analyse“. Als je geïnteresseerd bent in grafieken en marktpatronen, zal onze diepgaande blik op “Technische analyse van aandelen” je zeker aanspreken, vooral onze gedetailleerde uitleg over “Gebruik van trendlijnen en kanalen in technische aandelenanalyse” en het “Gebruik van voortschrijdende gemiddelden in technische aandelenanalyse“.

Voor degenen die zich richten op bedrijfsprestaties, duiken we diep in de “Fundamentele analyse van aandelen“, benadrukkend het “Belang van bedrijfsgroei en omzet in fundamentele aandelenanalyse“. Hierbij is het essentieel om te begrijpen waarom het “Belang van bedrijfswinsten en cashflow in aandelenanalyse” zo cruciaal is voor een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing.

Voor een grondig inzicht raden we aan om kennis te maken met het “Gebruik van ratio’s in fundamentele aandelen analyse” en het “Belang van sector- en industrieanalyse in fundamentele analyse“. De recente trends in “Duurzaamheid en ESG-factoren in fundamentele aandelenanalyse” worden ook gedekt, evenals het “Effect van valutakoersen op internationale aandelenanalyse“.

Als je ooit hebt nagedacht over de impact van marktdynamiek, zal de “Invloed van economische cycli en bedrijfscycli op aandelenanalyse” je een duidelijker beeld geven. Ook wordt het “Begrip van weerstand en ondersteuningsniveaus in technische aandelenanalyse” gedetailleerd uitgelegd. Voor de tech-savvy traders onder ons, bieden we ook inzicht in het “Gebruik van backtesting in technische aandelenanalyse“.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is duurzaamheid en ESG-factoren in fundamentele aandelenanalyse?

Duurzaamheid en ESG-factoren in fundamentele aandelenanalyse behelzen de beoordeling van bedrijven op milieubewustzijn, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur bij investeringsbeslissingen.

2. Hoe beïnvloedt de Europese wetgeving de toepassing van ESG-factoren?

De verordening en wetgeving in Europa stimuleren bedrijven om duurzaamheidsanalyse en ESG-analyse te integreren in hun bedrijfsstrategieën en rapportagepraktijken.

3. Wat zijn ESG-criteria?

ESG-criteria zijn standaarden voor een bedrijf op het gebied van milieu (Environment), sociale verantwoordelijkheid (Social) en goed bestuur (Governance).

4. Zijn ESG-factoren belangrijk op de aandelenmarkt?

Ja, ESG-factoren spelen een steeds grotere rol op de aandelenmarkt, omdat investeerders steeds meer belang hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het selecteren van aandelen voor hun portfolio’s.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *