In dit artikel

Bevestigingsbias in beleggen: De invloed op keuzes

Bevestigingsbias in beleggen: De invloed op keuzes (2024)

In dit artikel

Ben je ooit in een situatie terechtgekomen waarin je alleen aandacht schonk aan de informatie die jouw beleggingskeuzes bevestigde? Ik ook, en dat is precies waarom ik me ben gaan verdiepen in het begrip ‘bevestigingsbias‘.

Uit mijn onderzoek blijkt dat dit cognitieve fenomeen, dat we ons vaak niet eens realiseren, ons denken en onze besluitvorming sterk kan beïnvloeden. In dit blogartikel zal ik uitleggen hoe je deze bias kunt herkennen en vermijden, zodat je betere beleggingsbeslissingen kunt nemen.

Geloof me, dit wil je lezen!

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2024 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Bevestigingsbias is een cognitieve denkfout waarbij we de neiging hebben om informatie te zoeken, interpreteren en onthouden die onze bestaande overtuigingen bevestigt.
 • Bevestigingsbias kan leiden tot onjuiste beslissingen en misvattingen bij beleggen, omdat we geneigd zijn alleen informatie te zoeken die ons geloof ondersteunt en informatie die daarmee in strijd is te negeren.
 • Om bevestigingsbias te vermijden bij beleggen, moeten we bewust zijn van onze eigen voorkeuren en overtuigingen, actief op zoek gaan naar tegenargumenten en diversifiëren van informatiebronnen, en kritisch blijven en objectief evalueren voordat we een beslissing nemen.

Wat is bevestigingsbias?

Bevestigingsbias is een cognitieve denkfout waarbij mensen de neiging hebben om informatie te zoeken, te interpreteren en te onthouden op een manier die hun bestaande overtuigingen bevestigt.

Definitie en voorbeelden

Bevestigingsbias is een type cognitieve bias waarbij we de neiging hebben om informatie te zoeken of te interpreteren op een manier dat het onze voorafgaande opvattingen bevestigt.

Om dit concept in actie te zien, stel je een belegger voor die gelooft dat een bepaald aandeel zal stijgen. Deze belegger zal waarschijnlijk informatie zoeken die dit standpunt ondersteunt, zoals positieve marktanalyses of succesvolle bedrijfsrapporten.

Aan de andere kant, negatieve informatie zoals een slecht kwartaalresultaat of kritische marktopinies kunnen over het hoofd worden gezien of niet serieus worden genomen. Dit is hoe bevestigingsbias werkt, het leidt ons om bewijs te zoeken dat ons geloof ondersteunt en om bewijs dat ons geloof tegenspreekt te negeren of te minimaliseren.

Het is verraderlijk en kan invloed hebben op de kwaliteit van onze beslissingen, met name in situaties zoals beleggen waar objectiviteit cruciaal is.

Het effect van bevestigingsbias op besluitvorming

Bevestigingsbias heeft een significant effect op besluitvorming. Mensen hebben de neiging om meer aandacht te besteden aan informatie die hun bestaande overtuigingen bevestigt. terwijl ze informatie die daarmee in strijd is negeren.

Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen en misvattingen bij beleggen. Beleggers kunnen zichzelf hierdoor beperken door alleen op zoek te gaan naar informatie die hun eigen mening bevestigt, waardoor ze belangrijke informatie missen die tot betere beslissingen zou kunnen leiden.

Het is daarom essentieel om bewust te zijn van deze bias en objectief naar informatie te kijken, verschillende bronnen te raadplegen en verschillende standpunten te overwegen voordat een beslissing wordt genomen.

Gerelateerde cognitieve biasen

Er zijn verschillende cognitieve biasen die gerelateerd zijn aan bevestigingsbias, waaronder:

 1. Voorkeursvooroordeel: Dit is de neiging om informatie te interpreteren op een manier die overeenkomt met onze bestaande voorkeuren of overtuigingen.
 2. Beoordelingsfout: Dit is de tendens om informatie te beoordelen op basis van hoe goed het past bij onze eigen mening, in plaats van objectief naar de feiten te kijken.
 3. Vooringenomenheid: Dit verwijst naar de gehechtheid aan een bepaalde overtuiging of idee, ongeacht tegenbewijs of andere perspectieven.
 4. Denkfout: Dit is een fout in ons denkproces waardoor we geneigd zijn informatie op een bepaalde manier te verwerken en mogelijk belangrijke details missen.
 5. Cognitieve vervorming: Dit zijn onjuiste denkpatronen en percepties die invloed kunnen hebben op hoe we informatie interpreteren en beslissingen nemen.

Waarom ervaren we bevestigingsbias?

We ervaren bevestigingsbias omdat we de behoefte hebben aan bevestiging en het vermijden van stress.

De behoefte aan bevestiging en het vermijden van stress

Ik begrijp dat mensen vaak de behoefte hebben aan bevestiging en proberen stress te vermijden bij het nemen van beslissingen, inclusief beleggen. We willen graag geloven dat onze eigen mening juist is en we zoeken naar informatie die onze overtuigingen bevestigt.

Dit komt voort uit de wens om ons zelfverzekerd en comfortabel te voelen bij onze keuzes. We vermijden liever situaties die twijfel of onzekerheid veroorzaken. Echter, deze neiging naar bevestiging kan een valkuil zijn bij beleggen.

Het kan ervoor zorgen dat we alleen op zoek gaan naar informatie die past bij onze eigen verwachtingen, waardoor we belangrijke informatie missen die ons juist beter zou kunnen informeren bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

De impact van bevestigingsbias in beleggen

Bevestigingsbias heeft een aanzienlijke impact op beleggen, omdat het invloed heeft op onze beleggingskeuzes en de risico’s die we nemen.

Hoe bevestigingsbias onze beleggingskeuzes beïnvloedt

Bevestigingsbias kan een grote invloed hebben op de keuzes die we maken bij beleggen. Het houdt in dat we geneigd zijn om meer aandacht te besteden aan informatie die onze bestaande overtuigingen bevestigt, en vaak negeren we informatie die daarmee in strijd is.

Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen en misvattingen bij beleggen. We kunnen als beleggers vast komen te zitten in een cyclus van zelfbevestiging, waarbij we alleen zoeken naar informatie die onze eigen mening of verwachtingen ondersteunt.

Hierdoor lopen we het risico belangrijke informatie te missen die ons zou kunnen helpen betere beslissingen te nemen.

De risico’s van bevestigingsbias in beleggen

Bevestigingsbias kan aanzienlijke risico’s met zich meebrengen bij beleggen. Het kan ervoor zorgen dat beleggers selectief informatie zoeken die hun bestaande overtuigingen bevestigt, waardoor ze belangrijke informatie missen die hun beslissingen zou kunnen beïnvloeden.

Hierdoor kunnen beleggers onjuiste of misleide beslissingen nemen en kunnen ze het risico lopen om geld te verliezen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de bevestigingsbias en actief te proberen objectiever en neutraal naar informatie te kijken.

Door kritisch te blijven en verschillende bronnen van informatie te raadplegen, kunnen beleggers beter in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen en de risico’s van bevestigingsbias te verminderen.

Hoe bevestigingsbias vermijden in beleggen

– Word bewust van je eigen voorkeuren en overtuigingen.

– Zoek actief naar tegenargumenten en diversificeer je informatiebronnen.

– Pas kritisch denken toe en blijf objectief bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Bewustwording en zelfreflectie

Bewustwording van bevestigingsbias is essentieel voor het vermijden van deze denkfout bij beleggen. Hier zijn een paar tips om bewust te worden van bevestigingsbias en zelfreflectie toe te passen:

 • Leer je eigen voorkeuren en overtuigingen kennen: Neem de tijd om na te denken over je eigen voorkeuren en overtuigingen met betrekking tot beleggen. Wat zijn je verwachtingen? Welke informatie zoek je meestal op? Door bewust te zijn van je eigen vooroordelen kun je beter begrijpen hoe ze je keuzes kunnen beïnvloeden.
 • Moedig kritische zelfevaluatie aan: Stel jezelf regelmatig de vraag of je objectief naar informatie kijkt, of dat je automatisch geneigd bent om informatie te zoeken die past bij wat je al gelooft. Herinner jezelf eraan dat het belangrijk is om feiten boven persoonlijke meningen en voorkeuren te laten prevaleren.
 • Luister naar afwijkende meningen: Zoek actief naar verschillende standpunten en meningen, ook als ze indruisen tegen jouw eigen visie. Luister naar argumenten die in strijd zijn met jouw overtuigingen en probeer ze serieus te nemen in plaats van ze automatisch af te wijzen.
 • Onderzoek bronnen onafhankelijk: Vertrouw niet alleen op één bron van informatie bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Doe grondig onderzoek naar verschillende bronnen en verzamel informatie uit diverse invalshoeken. Dit helpt om een vollediger beeld te krijgen en kan helpen bij het vermijden van bevestigingsbias.
 • Wees alert op emotionele reacties: Let op je eigen emotionele reacties bij het evalueren van informatie. Als je merkt dat je weerstand voelt tegen informatie die indruist tegen jouw overtuigingen, vraag jezelf dan af waarom en probeer objectief te blijven bij het verwerken van deze informatie.
 • Vraag om feedback: Betrek andere mensen bij jouw beleggingsbeslissingen en vraag om hun perspectief. Dit kan helpen om blinde vlekken te identificeren en kan een waardevolle bron zijn van alternatieve standpunten en inzichten.

Het zoeken naar tegenargumenten en diversificatie van informatie

Ik probeer bewust tegenargumenten te vinden en ik diversifieer mijn informatiebronnen. Dit helpt me een meer gebalanceerd beeld te krijgen en voorkomt dat ik alleen naar informatie zoek die mijn eigen mening bevestigt. Ik realiseer me dat het belangrijk is om verschillende perspectieven en standpunten te overwegen voordat ik een beslissing neem. Door dit te doen, kan ik de invloed van bevestigingsbias verminderen en betere beleggingsbeslissingen nemen op basis van feiten en bewijs.

Het belang van kritisch denken en objectiviteit

Het is essentieel om kritisch te denken en objectief te blijven bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Door bewust te zijn van onze eigen vooroordeel en de neiging om alleen naar informatie te zoeken die onze bestaande overtuigingen bevestigt, kunnen we beter in staat zijn om een breder perspectief te krijgen en mogelijke risico’s of kansen te identificeren.

Kritisch denken stelt ons in staat om informatie te evalueren op basis van feiten en bewijs, in plaats van op basis van onze eigen voorkeuren. Het kan ook helpen bij het vermijden van impulsieve beslissingen en het nemen van weloverwogen en rationele beleggingsbeslissingen.

Door objectief te blijven, kunnen we beter op de hoogte blijven van de veranderende marktomstandigheden en onze beleggingsportefeuille aanpassen op basis van nieuwe informatie.

Meer over beleggen

Beleggen is veel meer dan alleen cijfers en grafieken; het duikt diep in de psyche van de belegger. Beginnend met de basis, biedt onze blog een inleiding tot “Beleggingspsychologie“, waarin de dynamiek van de menselijke geest wordt verkend. We duiken dieper in de “Invloed van emoties op beleggingsbeslissingen“, en hoe “Kuddegedrag in beleggen” vaak voortkomt uit deze emoties.

Het is onmiskenbaar dat het “Belang van geduld in beleggen” en “Discipline in beleggingsstrategieën” cruciale factoren zijn voor succes. Maar let op, want “Overconfidence bias in beleggen” kan je overmoedig maken, terwijl “Verliesaversie in beleggen” je te voorzichtig kan maken. Ooit gehoord van het “Dunning-Kruger-effect in beleggen“? Of de manier waarop “Cognitieve dissonantie in beleggen” je perceptie kan vertroebelen? We behandelen het allemaal.

De “Angst voor het missen van kansen (FOMO) in beleggen” kan je ertoe aanzetten om impulsieve beslissingen te nemen, terwijl het begrijpen van de “Rol van optimisme en pessimisme in beleggen” je kan helpen evenwicht te vinden. Maar pas op voor de “Psychologische valkuilen bij beleggen“, zoals de “Mentale boekhouding in beleggen” die je beslissingen kan beïnvloeden.

Niet te vergeten is de verraderlijke “Bevestigingsbias in beleggen”, die je kan misleiden door te veel waarde te hechten aan informatie die je bestaande overtuigingen bevestigt. Het is ook essentieel om te begrijpen hoe de “Impact van stress op beleggingsbeslissingen” je keuzes kan beïnvloeden, en hoe een “Gokmentaliteit in beleggen” meer kwaad dan goed kan doen.

Bewustwording speelt een sleutelrol, en daarom benadrukken we het belang van “Zelfbewustzijn bij beleggen“. Ook de “Invloed van media en nieuws op beleggerspsychologie” mag niet worden onderschat. We sluiten af met twee belangrijke onderwerpen: “Regret aversion in beleggen” en het essentiële belang van “Zelfcontrole bij beleggen“. Duik in deze onderwerpen en meer om je beleggersreis te verrijken!

Veelgestelde Vragen

1. Wat is bevestigingsbias in beleggen?

Bevestigingsbias in beleggen is een psychologisch vooroordeel waarbij een individu de neiging heeft om informatie te zoeken die zijn bestaande overtuigingen ondersteunt en het negeren van tegenstrijdig bewijs.

2. Hoe beïnvloedt bevestigingsbias de keuzes van een belegger?

De hersenen van een belegger gebruiken vaak deze bias om emotionele invloeden op het beleggen te rechtvaardigen, wat kan leiden tot mentale valkuilen bij investeringen.

3. Welke effecten kan bevestigingsbias hebben op mijn beleggingen?

Door de voorkeursbevestiging kunnen de effecten van de bevestigingsbias leiden tot slecht geïnformeerde beslissingen en mogelijk verlies van investeringen.

4. Speelt zelfbevestiging een rol bij investeringen?

Ja, zelfbevestiging kan een sterke invloed hebben, omdat het de neiging heeft om cognitieve dissonantie te verminderen en je overtuigingen te versterken, wat kan leiden tot risicovolle beslissingen.

5. Hoe kan ik de invloed van bevestigingsbias op mijn investeringsbeslissingen verminderen?

Het begrijpen van je psychologische vooroordelen, zoals informatiebevestiging en informatiezoekbias, kan helpen bij het maken van meer gebalanceerde en objectieve investeringsbeslissingen.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2024

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *