In dit artikel

Beleggen en Inkomstenbelasting: Wat Beleggers Moeten Weten

Beleggen en Inkomstenbelasting: Wat Beleggers Moeten Weten (2023)

In dit artikel

Het is niet altijd eenvoudig om te begrijpen hoe belastingen werken als het gaat om beleggen. Het goede nieuws is dat ik hier ben om u te helpen, want ik heb dit probleem ook ondervonden en veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp.

Deze blogpost zal u stapsgewijs door het proces van beleggen en inkomstenbelasting leiden, zodat u precies weet wat de belastingdienst van u verwacht. Interessant is dat privébeleggingen belast worden op basis van een forfaitair rendement, ongeacht het werkelijk behaalde rendement.

Dus, klaar om de kneepjes van het belastingvak voor beleggers te kennen?

Key Takeaway:

Het beste beleggingsplatform van 2023 is DEGIRO, omdat het lage kosten, een uitgebreid aanbod van financiële instrumenten en een gebruiksvriendelijke interface combineert, waardoor zowel beginnende als ervaren beleggers efficiënt kunnen handelen.

Samenvatting

 • Beleggingen vallen onder de vermogensbelasting en worden belast op basis van een forfaitair rendement, ongeacht het werkelijk behaalde rendement.
 • Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen, voor 2020 was dit €30.846 per persoon en voor 2021 is dit €50.000 per persoon.
 • Dividendbelasting wordt ingehouden op uitgekeerd dividend aan aandeelhouders en het tarief is momenteel 15%.

Belasting op Beleggingen

Beleggingen worden beschouwd als vermogen en kunnen dus belast worden.

Beleggingen worden beschouwd als vermogen

Beleggingen vallen in Nederland onder de vermogensbelasting. Dit betekent dat het geld dat u investeert, zoals bijvoorbeeld in aandelen, in box 3 van uw belastingaangifte terechtkomt.

Hierin wordt niet alleen spaargeld, maar ook andere bezittingen zoals een tweede huis of opties die niet in box 2 vallen, meegenomen. Het maakt hierbij niet uit hoeveel rendement u werkelijk behaald heeft op uw beleggingen.

Deze worden namelijk belast op basis van een forfaitair rendement. Ook schulden kunnen meegenomen worden in deze heffing. Het is daarom van essentieel belang om een goed overzicht te hebben van uw vermogen en uw beleggingen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij uw belastingaangifte.

Vermogensbelasting

Bij beleggen komt ook vermogensbelasting kijken. Vermogensbelasting is de belasting die je betaalt over je vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. Deze belasting valt onder box 3 van de inkomstenbelasting.

In box 3 wordt een fictief rendement berekend over je vermogen, ongeacht het werkelijke rendement dat je behaalt. Er geldt een tarief van 5,69 procent over dit fictieve rendement. Het kan echter voorkomen dat het werkelijke rendement hoger is dan het fictieve rendement en dat je dus uiteindelijk meer belasting moet betalen.

Houd hier rekening mee bij het beleggen en ga na hoeveel vermogensbelasting je mogelijk moet betalen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels rondom vermogensbelasting, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogen is het bedrag van je vermogen dat je kunt hebben zonder hierover belasting te betalen. In 2020 lag dit bedrag op €30.846 per persoon. Dit betekent dat als je totale vermogen onder dit bedrag valt, je geen vermogensbelasting hoeft te betalen.

Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling van €61.692. Het heffingsvrij vermogen wordt jaarlijks geïndexeerd, dus het kan veranderen. Het is belangrijk om te weten wat je heffingsvrij vermogen is, omdat dit invloed heeft op de belasting die je moet betalen over je beleggingen.

Groene beleggingen en vrijstelling

Groene beleggingen zijn beleggingen die in aanmerking komen voor een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in box 3. Dit betekent dat je geen belasting hoeft te betalen over het rendement dat je behaalt met deze groene beleggingen.

Het doel van deze vrijstelling is om duurzaam beleggen te stimuleren en investeringen in bijvoorbeeld wind- en zonne-energie te bevorderen. Voorbeelden van groene beleggingen zijn groenfondsen en energiebesparende maatregelen aan je eigen woning, zoals zonnepanelen.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle groene beleggingen automatisch in aanmerking komen voor de vrijstelling. Er zijn specifieke regels en voorwaarden waaraan de belegging moet voldoen.

Dividendbelasting

Dividendbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven op uitgekeerd dividend aan aandeelhouders. Dit is een belangrijke factor voor beleggers om rekening mee te houden. Het tarief van dividendbelasting is momenteel 15%.

Dit betekent dat wanneer je dividend ontvangt, 15% hiervan wordt ingehouden en naar de Belastingdienst gaat. Het bedrag dat je uiteindelijk ontvangt, is dus lager dan het oorspronkelijke dividendbedrag.

Het is belangrijk om te weten dat de dividendbelasting in sommige gevallen kan worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting, zodat je niet dubbel belast wordt. Het is raadzaam om bij het berekenen van je nettorendement als belegger rekening te houden met de impact van de dividendbelasting.

Belastingaangifte voor Beleggers

Welke beleggingen moeten worden opgegeven?

Welke beleggingen moeten worden opgegeven

Om uw belastingaangifte correct in te vullen, moet u de volgende beleggingen opgeven:

 • Spaarrekeningen: Vermeld het saldo op uw spaarrekeningen.
 • Betaalrekeningen: Geef het saldo op van al uw betaalrekeningen.
 • Beleggingen: Vermeld de waarde van al uw beleggingen, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.
 • Onroerend goed: Geef de waarde op van alle onroerende goederen die u bezit, zoals een tweede woning of vakantiehuisje.

Winstbelasting op beleggingen

Ik moet ook rekening houden met de winstbelasting op mijn beleggingen. Dit betekent dat ik belasting moet betalen over de winst die ik maak bij de verkoop van mijn aandelen. Het tarief voor deze belasting is 5,69 procent, maar het kan in de praktijk vaak hoger uitvallen.

Het is belangrijk om te weten dat deze belasting apart wordt berekend en betaald moet worden naast andere belastingen zoals de vermogensrendementsheffing. Het is dus essentieel om rekening te houden met deze winstbelasting bij het plannen van mijn beleggingsstrategie en het behalen van rendement op mijn investeringen.

Belasting bij verkoop van aandelen

Bij de verkoop van aandelen moet je rekening houden met belastingen. De winst die je maakt bij de verkoop van aandelen wordt namelijk belast in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze winst wordt gezien als vermogen en wordt belast via de vermogensrendementsheffing.

Het tarief hiervoor bedraagt momenteel 5,69 procent. Het is belangrijk om deze belastingen mee te nemen in je beleggingsstrategie en om op tijd je belastingaangifte in te dienen om eventuele boetes te voorkomen.

Dividendbelasting

Dividendbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven op het ontvangen van dividend. Dividendbelasting wordt ingehouden door het bedrijf dat het dividend uitkeert, voordat het dividend aan de belegger wordt uitbetaald.

Het tarief van de dividendbelasting is momenteel 15 procent. Deze belasting wordt meestal automatisch verrekend en betaald door de uitkerende onderneming. Beleggers moeten er echter wel rekening mee houden dat zij mogelijk nog belasting moeten betalen over het ontvangen dividend in hun aangifte inkomstenbelasting.

Het bedrag dat zij hebben ontvangen aan dividend dient namelijk te worden opgegeven in de aangifte. Het uiteindelijke bedrag aan belasting dat zij moeten betalen over het dividend hangt af van hun persoonlijke situatie en kan variëren.

Belastingen in 2020 en 2021

– Heffingsvrij vermogen en vermogensbelasting in 2020.

– Heffingsvrij vermogen en vermogensbelasting in 2021.

– Dividendbelasting in 2022.

– Geven van dividend op bij de inkomstenbelasting.

Wil je meer weten over de belastingen die van toepassing zijn op beleggers in 2020 en 2021? Lees dan verder!

Heffingsvrij vermogen en vermogensbelasting in 2020

In 2020 was er een verandering in de belastingafspraken voor het heffingsvrije vermogen en de vermogensbelasting. Het heffingsvrije vermogen, dat is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen, werd verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Heffingsvrij vermogenVermogensbelasting
In 2020 was het heffingsvrije vermogen verhoogd naar €30.846. Dit betekent dat je over de eerste €30.846 van je vermogen geen belasting hoefde te betalen.De vermogensbelasting in 2020 was gebaseerd op een forfaitair rendement. Dit houdt in dat de belastingdienst uitgaat van een fictief rendement op je vermogen, ongeacht het werkelijk behaalde rendement.

Het is belangrijk om deze veranderingen te onthouden, omdat ze van invloed kunnen zijn op de belasting die je betaalt op je beleggingen. Als privébelegger worden al je beleggingen belast in box 3 op basis van een forfaitair rendement, ongeacht het werkelijk behaalde rendement.

Heffingsvrij vermogen en vermogensbelasting in 2021

In 2021 geldt er een heffingsvrij vermogen van €50.000 per persoon voor de vermogensbelasting. Dit betekent dat je de eerste €50.000 van je vermogen niet hoeft op te geven en hierover geen belasting betaalt. Boven dit bedrag wordt er een percentage van 0,59% aan vermogensbelasting berekend. Het kan zijn dat je een hoger percentage moet betalen als het werkelijke rendement op je vermogen hoger is dan het forfaitaire rendement van 4%. Het is belangrijk om te weten dat groene beleggingen vrijgesteld zijn van vermogensbelasting, dit kan dus een interessante optie zijn om belasting te besparen.

Dividendbelasting in 2022

In 2022 zal de dividendbelasting nog steeds een rol spelen voor beleggers. Dividendbelasting is een belasting die wordt ingehouden op het uitgekeerde dividend van aandelen. Het tarief voor dividendbelasting is momenteel 15%. Dit betekent dat wanneer een bedrijf dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, er 15% van het uitgekeerde bedrag wordt ingehouden door de belastingdienst. Beleggers moeten er rekening mee houden dat dit bedrag wordt ingehouden voordat zij het dividend ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat de Nederlandse overheid van plan is om de dividendbelasting in 2023 af te schaffen, maar tot die tijd blijft deze belasting van kracht.

Geven van dividend op bij de inkomstenbelasting

Het geven van dividend wordt belast in de inkomstenbelasting. Hier zijn enkele belangrijke punten om te weten:

 • Dividendinkomsten moeten worden opgenomen in uw belastingaangifte.
 • Het tarief voor de belasting op dividend is afhankelijk van uw totale inkomen.
 • De ontvangen dividenden moeten worden opgegeven in Box 2 van uw aangifte.
 • U kunt mogelijk gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij het geven van dividend.
 • Houd er rekening mee dat het tarief voor de dividendbelasting kan variëren, afhankelijk van de wetgeving en regels.die op dat moment gelden.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken hoe beleggen wordt belast in de inkomstenbelasting. We hebben geleerd dat beleggingen worden beschouwd als vermogen en dat ze over het algemeen worden belast in box 3.

We hebben gezien dat er een heffingsvrij vermogen is en dat groene beleggingen mogelijk vrijgesteld kunnen worden van belasting. Daarnaast hebben we gekeken naar de dividendbelasting en welke beleggingen moeten worden opgegeven bij de belastingaangifte.

Tot slot hebben we een kijkje genomen naar de belastingen in 2020 en 2021. Het is belangrijk om rekening te houden met deze regels en tarieven bij het beleggen en bij het doen van de belastingaangifte.

Meer over beleggen

Beleggen gaat niet alleen over winst maken, maar ook over hoe je je financiën beheert, vooral op fiscaal gebied. Duik met ons in de wereld van de “Psychologie van beleggen” om te begrijpen hoe de menselijke geest werkt. Het begint allemaal met de “Gokmentaliteit in beleggen“, die kan worden getemperd met “Zelfbewustzijn bij beleggen“. Terwijl je op deze reis bent, is het cruciaal om te begrijpen hoe de “Invloed van media en nieuws op beleggerspsychologie” je beslissingen kan beïnvloeden. Maar met “Zelfcontrole bij beleggen” en het vermijden van “Regret aversion in beleggen“, kun je deze invloeden beheersen.

Nu we de psychologische kant hebben besproken, laten we ons verdiepen in de fiscale wereld van beleggen. Weet je hoe de “Belasting op dividenden” werkt? Of het “Endowment effect in beleggen“? Hoe zit het met de “Vermogensbelasting en beleggingsrendementen“? Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die we behandelen.

Begrijp het belang van “Fiscale efficiëntie bij beleggen“, en ontdek meer over “Belastingvrije beleggingen“. We leggen ook uit hoe “Beleggen en inkomstenbelasting” hand in hand gaan en bieden inzichten over “Belastingplanning voor beleggers“.

Duik dieper in specifieke onderwerpen zoals “Erfbelasting en beleggen“, de “Fiscale gevolgen van beleggen in het buitenland“, en de unieke wereld van “Belasting op cryptobeleggingen“. Verken hoe “Beleggen in vastgoed en belasting” samenwerken en ontrafel de “Fiscale implicaties van beleggen in pensioenfondsen“.

Tot slot, als je je ooit hebt afgevraagd hoe beleggingen je belastingaangifte beïnvloeden, bieden we inzichten over de “Invloed van beleggingen op belastingaangifte“. We gaan ook dieper in op de “Belasting op beleggingen en capital gains” en de “Fiscale behandeling van opties en futures“.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is Beleggen en Inkomstenbelasting: Wat Beleggers Moeten Weten?

Beleggen en Inkomstenbelasting is een gids die de fiscale regels, belastingvoordelen, en belastingtarieven voor beleggingsinkomsten uitlegt aan beleggers.

2. Hoe beïnvloeden beleggingsstrategieën en belasting mijn inkomsten als belegger?

Beleggingsstrategieën en belasting kunnen invloed hebben op uw beleggingsrendement en de hoeveelheid inkomstenbelasting die u moet betalen.

3. Wat moet ik weten over de belastingaangifte voor beleggers?

In de belastingaangifte voor beleggers moet u uw beleggingsinkomsten aangeven, waaronder rente, huuropbrengst en dividend.

4. Welke voordelen biedt de Box categorie in de inkomstenbelastingdeclaratie voor beleggers?

De Box categorie in de inkomstenbelastingdeclaratie kan belastingvoordelen bieden aan beleggers, zoals het reduceren van de vermogensbelasting.

5. Hoe kan ik als belegger profiteren van fiscale voordelen?

Als belegger kunt u fiscale voordelen benutten door slim gebruik te maken van de fiscale regels voor beleggers zoals bijvoorbeeld sparen voor lagere belastingtarieven.

» Referenties

1. Beal, D., Goyen, M., & Phillips, P. J. (2005). Why do we invest ethically? The Journal of Investing, 14(3), 66-77.
https://research.usq.edu.au/item/9x7z6/why-do-we-invest-ethically

2. Hao, Q., Dong, D., & Wu, K. (Date unknown). Online investment forum and the market response around earnings announcement in the Chinese stock markets. International Journal of Accounting & Information Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJAIM-11-2018-0128/full/html

3. Chan, L. K. C., & Lakonishok, J. (2004). Value and Growth Investing: Review and Update. Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. Published online: 02 Jan 2019.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2469/faj.v60.n1.2593

» Referenties

Conclusie beste beleggingsplatform 2023

 • Beste beleggingsplatform – DEGIRO
 • Beste platform voor aandelen en crypto – eToro
 • Beste platform voor zelf beleggen – DEGIRO
 • Beste platform voor laten beleggen in aandelen – SAXO Bank
Team Aandeelbeleggen.nl

Team Aandeelbeleggen.nl

Wij vormen het enthousiaste team achter AandeelBeleggen.nl, met een gedeelde toewijding om betrouwbare informatie over aandelenbeleggingen te delen. Met een diepgaande interesse in financiën en beleggen, streven we ernaar om onze bezoekers te voorzien van waardevolle inzichten. Ontdek hoe wij je kunnen bijstaan bij het verwezenlijken van je financiële doelen en investeringsambities. Lees meer over ons >

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *