Selecteer een pagina

Belasting betalen over vermogen kan voor veel mensen een zeer verwarrend proces zijn – vooral als het de eerste keer is dat ze dit doen. Maar maak je geen zorgen! In deze blogpost overlopen we alles wat je moet weten over het betalen van vermogensbelasting, van het begrijpen van de basis tot het omzeilen van het betalen van vermogensbelasting. We behandelen ook heffingsvrij vermogen, fictieve rendement en andere belangrijke informatie.

Wat is vermogensbelasting en wie moet die betalen?

Als het gaat om vermogensbelasting is er veel discussie over wie de rekening moet betalen. Vermogensbelasting, ook bekend als successiebelasting, is een vorm van belasting gebaseerd op de nettowaarde van de financiële activa van een individu of familie. Wanneer vermogensbelasting betalen? Ze wordt meestal opgelegd als een jaarlijkse heffing voor mensen met grote hoeveelheden geld, vaak miljoenen en miljarden, om de ongelijkheid terug te dringen en overheidsprogramma’s te financieren. 

Hoe wordt de hoogte van de vermogensbelasting berekend?

Vermogenswinstbelasting wordt bepaald door een combinatie van factoren, van hoe lang het actief werd gehouden tot welk type actief het kan zijn. Voor de berekening van het werkelijk verschuldigde bedrag moet de kostenbasis en de bezitsperiode vóór de verkoop worden vastgesteld, zodat het juiste belastingtarief kan worden toegepast. Bovendien kan bij de berekening van het belastbaar inkomen rekening worden gehouden met speciale metingen, zoals afschrijvingen of andere aanpassingen tijdens de periode; zelfs complexere activa zoals onroerend goed kunnen ingewikkelde regels hebben met betrekking tot vermogenswinstbelasting. 

Je betaalt in grote lijnen vermogensbelasting over over je totale vermogen. De schijf vermogen is de waarde van jouw bezittingen minus je schulden. Je vermogen wordt verdeeld in 3 groepen. Spaargeld, overige bezittingen en schulden. Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling vermogensbelasting. In 2023 is de vrijstelling € 57.000. In 2022 was dit nog € 50.650. Voor partners geldt een dubbele vrijstelling: €114.000 in 2023. Boven deze bedragen ga je belasting over je vermogen betalen. 

Over je vermogen behaal je rendement. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je vermogen jaarlijks een bepaald rendement oplevert. Er wordt dus standaard met een percentage gerekend, een fictief rendement, om te bepalen hoeveel belasting je betaalt. Over dat fictief rendement heft de Belastingdienst de vermogensbelasting. Er is veel gedoe rondom de berekening van dat fictieve rendement. Het werkelijke rendement bij veel spaarders lag de afgelopen jaren immers veel lager dan waar de Belastingdienst met hun fictief rendement vanuit ging. In de toekomst gaat de fiscus belasting heffen over het daadwerkelijk behaalde rendement, en dus niet meer het fictieve rendement. Ze gaan nu uit van de werkelijke verdeling van je vermogen.

De voor- en nadelen van de invoering van een vermogensbelasting

De invoering van een vermogensbelasting zou een controversiële, maar potentieel gunstige stap kunnen zijn. Enerzijds zouden mensen met grote vermogens meer financiële lasten moeten dragen en zou het onduidelijk zijn hoe zij de structuren van de belasting op hun geld moeten beheren. 

Anderzijds zou het kunnen leiden tot een gelijkmatiger verdeling van middelen en mensen met grote financiële voorrechten ertoe aanzetten hun collectieve rijkdom te delen met mensen in nood. Over een vermogensbelasting wordt al enige tijd gedebatteerd, waarbij verschillende groepen burgers zowel optimistisch als bezorgd zijn. Hoe succesvol dit beleid daadwerkelijk zal blijken te zijn, valt nog te bezien.

Wie zou het meest getroffen worden door een vermogensbelasting

Een vermogensbelasting zou een enorme hap nemen uit de portefeuilles van de ultra-rijken, want zij zouden door dit voorgestelde beleid het zwaarst worden belast. Degenen met een nettowaarde van meer dan 50 miljoen dollar, die 0,1 procent van de inwoners van de VS uitmaken, zouden naar schatting minstens 40 procent van hun vermogen opeten door een vermogensbelasting, waardoor er een nog grotere kloof zou ontstaan tussen hen en alle anderen. 

Dit zou de manier waarop de rijken van Amerika werken drastisch kunnen veranderen en ook de manier waarop bedrijven hun financiën en activa beheren kunnen beïnvloeden. Hoewel middenklasse huishoudens hier misschien niet direct tastbare effecten van zullen zien als het wordt ingevoerd, zou het kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden voor programma’s die hen op de lange termijn ten goede kunnen komen.

Gezien de onevenredige hoeveelheid rijkdom in verhouding tot andere mensen in de samenleving, betogen velen dat rijke individuen meer belasting moeten betalen dan mensen met lagere inkomens. Hoewel er zeker mensen zijn die sterk gekant zijn tegen de invoering van een vermogensbelasting, zien anderen het als een manier om ervoor te zorgen dat iedereen zijn deel betaalt en om een rechtvaardiger samenleving te creëren.

Hoe zou een vermogensbelasting de economie beïnvloeden

Een vermogensbelasting, d.w.z. een belasting op het totale vermogen van een persoon, kan zowel positieve als negatieve economische gevolgen hebben. Afhankelijk van de uitvoering kan deze worden gebruikt om geld in de economie te herverdelen en de ongelijkheid te verminderen. Tegelijkertijd zou het mensen kunnen ontmoedigen om te sparen, omdat ze uit eigen zak moeten betalen in plaats van geld terug te krijgen. 

En als te veel rijken het land verlaten vanwege de vermogensbelasting, kan dat leiden tot minder overheidsinkomsten uit belastingen op inkomen en vermogenswinst. Per saldo blijft het onzeker wat een vermogensbelasting voor de economie zou betekenen: hoewel zij voor sommige mensen nuttig en voor anderen schadelijk kan zijn, is het aan de beleidsmakers om al deze voor- en nadelen af te wegen wanneer zij beslissen hoe zij het best te werk gaan.

Hoeveel inkomsten kan een vermogensbelasting opleveren?

Nu de inkomensongelijkheid toeneemt en de rijken grote hoeveelheden vermogen blijven vergaren, wordt het potentieel van een vermogensbelasting om de inkomsten te verhogen steeds aantrekkelijker. Hoewel de precieze hoeveelheid extra geld die wordt gegenereerd afhangt van de structuur en de activa die in aanmerking worden genomen, kan een vermogensbelasting landen potentieel miljarden aan inkomsten opleveren. 

Het zou de efficiëntie van de aandelenmarkt kunnen verbeteren, het aantal biedingsoorlogen voor onroerend goed kunnen verminderen, en burgers meer mogelijkheden geven om te investeren in beroepsopleiding of huisvesting, of gewoon om hun nieuw verworven rijkdom te gebruiken om hun leven te verbeteren. Indien correct uitgevoerd met duidelijke regels en voorschriften, zou een vermogensbelasting precies datgene kunnen zijn wat landen over de hele wereld nodig hebben om onderwijsprogramma’s en infrastructuurprojecten te financieren, terwijl de overgrote meerderheid van de burgers, die lang niet zoveel rijkdom tot hun beschikking hebben, van belastingverlichting wordt voorzien.

Zijn er manieren om helemaal geen vermogensbelasting te betalen?

Voor veel mensen is het vermijden van belastingen een topprioriteit. Gelukkig zijn er bepaalde methoden waarmee je juist dat kunt doen met vermogensbelasting. Wettelijk toegestane financiële planning, zoals trusts en liefdadigheidsschenkingen, kunnen je helpen jouw vermogensbelasting te verminderen of volledig te elimineren. 

Een grote donatie aan een erkende liefdadigheidsinstelling kan genoeg zijn om alle federale of staatsbelastingen op landgoederen met een waarde van minder dan $ 11 miljoen te regelen. Zelfs als je nalatenschap meer waard is dan dat bedrag, kun je mogelijk profiteren van de trusts, die meer flexibiliteit bieden bij het beheer van jouw vermogen en jouw verminderde successierechten. Met al deze opties is het zeker mogelijk om helemaal geen vermogensbelasting te betalen. 

Definitieve aanslag

Als je het niet eens bent met de regels kun je bezwaar maken als je je definitieve aanslag opgelegd is. Of het nodig is om bezwaar te maken hangt van je persoonlijke omstandigheden. Als je vindt dat de nieuwe belastingregels niet eerlijk zijn, dan is het mogelijk om bezwaar te maken. Bijvoorbeeld omdat je werkelijke rendement lager is dan het fictieve rendement.

Heffingsvrij vermogen

Over een deel van je vermogen hoef je geen belasting te betalen. Dit is het heffingsvrije vermogen. Met heffingsvrij vermogen kan worden belegd zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over de heffingen die gewoonlijk op traditionele beleggingen zoals obligaties en GIC’s worden geheven. Dit kan leiden tot hogere rendementen dan normaal gesproken van deze beleggingen verwacht zou worden en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot meer liquide markten. Heffingsvrij vermogen biedt mensen de flexibiliteit om hun geld naar eigen inzicht te beleggen met meer controle over hoe het wordt beheerd. Of iemand nu op korte of lange termijn wil beleggen, er zijn alle voordelen van beleggen in dit soort activa.

Belasting over je vermogen

Kortom, het betalen van vermogenswinstbelasting kan ingewikkeld zijn, dus je moet een professional raadplegen als je niet zeker weet hoe de belastingen voor jouw specifieke situatie zullen werken. Toch kan inzicht in de grondbeginselen van vermogenswinstbelasting je helpen belangrijke beslissingen te nemen bij het beleggen om jouw rendement te maximaliseren en de verschuldigde belasting te minimaliseren. Met wat kennis, vooruit plannen en strategische stappen kun je de vermogenswinstbelasting die je betaalt met succes beheren en verminderen. 

Het kan tijd kosten om vertrouwd te raken met het begrijpen van dit soort investeringen, maar het is zeker de moeite waard om geld te besparen op de lange termijn. Al met al kan het bestuderen van de regels voor vermogenswinstbelasting en het praten met een financieel adviseur ertoe bijdragen dat beleggers zijn toegerust om hun beleggingen vandaag en gedurende hun hele leven goed te beheren.