Selecteer een pagina

Extra kapitaal opbouwen voor je pensioen, de studie van je kinderen betalen of je droomhuis kopen. De overheid trekt zich steeds verder terug en dat betekent dat je op financieel vlak er vaker alleen voor komt te staan. Lees in dit artikel alles wat je moet weten over beleggen in aandelen. Ook wordt uitgelegd welke risico’s er verbonden zijn aan beleggen en welk rendement er behaald kan worden door een aandeelhouder. 

Wat zijn aandelen?

Aandelen zijn in de eerste plaats een instrument waarmee bedrijven zichzelf financieren. Bedrijven geven aandelen uit om geld in te zamelen om hun bedrijf te runnen. Zowel een besloten vennootschap als een naamloze vennootschap kan aandelen uitgeven. Wanneer je in aandelen belegt, koop je een deel van het bedrijf. Dat geeft je recht op een evenredig deel van de door het bedrijf behaalde winst. Dit betekent ook dat je mag mee beslissen in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Er zijn verschillende soorten aandelen, zoals gewone aandelen, preferente aandelen, aandelen aan toonder, enz. Preferente aandelen geven jou extra voordelen over gewone aandelen. Dividenden kunnen worden betaald in de vorm van extra aantal aandelen. Dit staat bekend als stockdividend. In veel gevallen kun je ervoor kiezen om in contanten of nieuwe aantal aandelen te worden uitbetaald. Een aandeel kopen is uiteindelijk geld investeren in een bedrijf. 

Gaat het goed met een onderneming? Dan gaat de beurswaarde omhoog. Gaat het minder goed met een onderneming? Dan verliest een aandeel aan waarde. Het geld dat door een bedrijf via aandelen wordt opgehaald, is in principe voor onbepaalde tijd beschikbaar. En wordt gezien als het eigen vermogen van de onderneming. 

Hoe kan je aandelen kopen? 

Er zijn verschillende manieren om te handelen in aandelen. Je kunt er voor kiezen om de hulp van vermogensbeheer in te schakelen, over the counter of je beheert zelf de aandelenportefeuille. Dit betekent dat je alle beslissingen zelf moet nemen. En het aandelen kopen en verkopen zelf doet. Het is belangrijk om de tijd te nemen om de beurs te volgen. Daarnaast moet je ook kennis hebben van het product waarin je belegt.

Je kunt investeringen ook overlaten aan anderen. Vermogensbeheer heet dat. Dit is vooral interessant als je geen tijd of kennis hebt om zelf te investeren. De experts nemen je het werk uit handen en beleggen jouw inleg voor in interessante aandelen. Zij monitoren de economische ontwikkelingen en grijpen in waar nodig. Beleggers spreiden hun geld vaak over de aandelen van meerdere bedrijven. Deze beleggingsstrategie heeft als voordeel dat als er een probleem is met het ene aandeel, dit kan worden gecorrigeerd met een ander aandeel in het fonds. Zo spreid je de risico’s en kansen.

De aandelenmarkt

Aandelen worden gekocht en verkocht op beurzen. Dit kan je doen bij banken of brokers. Ze bieden een platform aan waar je zelf je eigen aandeel koopt. Enkele belangrijke dingen om te overwegen zijn handelskosten, handelsopties en diensten. De prijs van een aandeel wordt bepaald door marktwerking, vraag en aanbod. Als er meer kopers dan verkopers zijn, zal de koers van het aandeel stijgen. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar.

Rendement

Er zijn verschillende manieren om rendement te behalen op investeringen in aandelen.

 • Dividenduitkeringen
  Aandelen zijn eigenlijk rechten op een deel van de onderneming. Hierdoor kun je winstdeling ontvangen. Wanneer dividend uitgekeerd wordt, betaald het bedrijf onmiddellijk een deel van zijn winst uit aan zijn aandeelhouders. Preferente aandelen zijn aandelen die een bepaald voorrecht hebben. Een aandeelhouder van preferente aandelen krijgen als eerst dividend uitgekeerd en hebben meer stemrecht in een algemene vergadering. 

 • Koerswinst
  Het grootste deel van het rendement op investeringen komt uit de koerswinst. De koerswinst is het verschil tussen de aankoopprijs en de huidige nominale waarde van een aandeel. De aandelenkoers is niet altijd hetzelfde. Je maakt winst op het moment dat je een aandeel tegen een lagere prijs koopt dan dat je het verkoopt. Hoe groter het verschil, hoe hoger het rendement.

 • Gunstige wisselkoersbeweging
  Stel, je koopt aandelen in een buitenlands bedrijf. Bij het kopen of verkopen van deze aandelen krijg je te maken met wisselkoersen. Als de koersbewegingen van de dollar ten opzichte van de euro fluctueert loop je een risico. Hierdoor kan de waarde van jouw investering stijgen zonder dat de prijs van het aandeel zelf verandert. 

 • De risico’s van het handelen in aandelen
  Beleggen in aandelen brengt verschillende risico’s met zich mee. Laten we beginnen met het feit dat er altijd negatieve verandering aan voorafgaan.

 • Marktveranderingen
  Een verslechtering van de economische groei kan een negatieve invloed hebben op de waarde van een bedrijf. Bijvoorbeeld veranderingen in de rente of trends op de arbeidsmarkt. Politieke gebeurtenissen kunnen er echter ook voor zorgen dat de nominale waarde van een aandeel daalt of stijgt. Met als gevolg dat jij als aandeelhouder minder dividend uitgekeerd krijgt. 

 • Liquiditeitsrisico
  Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet of nauwelijks wordt verhandeld op een beurs. Als de bedrijfsprestaties niet goed zijn of het vertrouwen in het management en de toekomst verloren gaan, zullen de aandelenkoersen dalen. Wanneer je jouw belegging toch verkoopt, verslechtert de nominale waarde van de aandelen.