Selecteer een pagina

Als het gaat om het veiligstellen van je geld, is het Nederlandse depositogarantiestelsel een van de beste in Europa. In deze blogpost vertellen we je alles wat je moet weten over hoe het stelsel werkt en hoe het je deposito’s kan beschermen.

Wat is het Nederlandse depositogarantiestelsel?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel is een beschermingsstelsel voor bankdeposito’s in Nederland. Dit zorgt ervoor dat bankklanten bij een grote financiële crisis hun deposito’s niet verliezen. Door de Nederlandse Depositogarantie is je geld wettelijk beschermd van 1 cent tot 100.000 per persoon of instelling, over rechtspersonen en verschillende banken binnen dezelfde groep heen. De enige uitzonderingen zijn overheidsorganisaties en financiële ondernemingen.

Hoe werkt het?

Elke Nederlandsche bank die bij de Bank van Nederland is geregistreerd, is verplicht aan dit stelsel deel te nemen, zodat het geld van hun depositohouders veilig blijft, ongeacht de externe economische omgeving. De Nederlandsche Bank voert deze regeling namens de overheid uit. De overheid zorgt voor verzekering en compensatie in geval van onfortuinlijke financiële verliezen, en beschermt deposanten tegen onzekerheid of onzekerheid in tijden van financiële instabiliteit.

Zijn zakelijke rekeningen ook beschermd door de Nederlandse depositogarantie?

Ja, zakelijke rekeningen worden beschermd door de Nederlandse depositogarantie. Het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) is een door de overheid gesteund programma dat deposito’s bij banken in Nederland dekt tot 100.000 euro per deposant per Nederlandsche bank. Dit omvat deposito’s van ondernemingen zoals eenmanszaken en personenvennootschappen, alsmede niet in de EER gevestigde vennootschappen en andere rechtspersonen. Als een gedekte Nederlandsche bank failliet gaat, zijn alle deposito’s bij deze Nederlandsche bank tot het maximumbedrag van 100 000 euro beschermd en worden deze binnen 20 werkdagen aan de rekeninghouder terugbetaald.

Hoe werkt het met een en/of-rekening?

Het stelsel biedt voor alle rekeninghouders een zelfstandige bescherming door de Nederlandse Depositogarantie tot 100.000 euro, of tot 250.000 euro als je een en/of-rekening hebt waarvan meerdere personen gezamenlijk eigenaar zijn. Opdat een en/of-rekening in aanmerking zou komen voor de volledige bescherming van 250.000 euro, moeten alle eigenaars van de rekening natuurlijke personen (particulieren) of particuliere ondernemingen zijn. Als een van de eigenaars een organisatie zonder winstoogmerk is, wordt alleen de eerste 100 000 euro beschermd. Bovendien is het bij het openen van een en/of rekening met meer dan één eigenaar van belang dat alle partijen het eens zijn over de wijze waarop geld van de rekening wordt opgenomen, zodat zij beiden van de depositobescherming kunnen profiteren.

Mocht een deelnemende bank insolvent worden, dan worden de bij hen aangehouden deposito’s door De Nederlandsche Bank vergoed tot de hierboven vermelde limieten. Het terugbetalingsproces neemt gewoonlijk niet meer dan 5 werkdagen in beslag vanaf de ontvangst van claims door De Nederlandsche Bank en bij de compensatie wordt rekening gehouden met de rente die verschuldigd is op de deposito’s van klanten.

Hoe werkt het met een kinderrekening?

Een kinderrekening met Nederlandse depositogarantie biedt een extra beschermingslaag voor deposito’s tot 100.000 euro. Dit betekent dat als een bank failliet gaat, het geld op de kinderrekening volledig wordt teruggevorderd zonder dat het kind financiële schade lijdt. De Nederlandse depositogarantie bundelt de bijdragen van alle banken, die vervolgens een vergoeding uitkeren aan klanten wanneer een bank failliet gaat of failliet gaat. Alle deposito’s in euro worden door dit stelsel beschermd, ook rekeningen-courant en termijndeposito’s. Het maximale beschermde bedrag voor elke klant is 100.000 euro, ongeacht het aantal rekeningen dat hij bij dezelfde bank of bij verschillende banken in Nederland aanhoudt.

Welke financiële producten worden gedekt door de Nederlandse depositogarantie

De door het depositogarantiestelsel gedekte financiële producten omvatten rekeningen-courant, spaarrekeningen, deposito’s bij kredietinstellingen, termijndeposito’s en geldmarktinstrumenten zoals depositocertificaten. Beleggingsfondsen zoals beleggingsfondsen vallen niet onder het depositogarantiestelsel, maar kunnen worden gedekt door afzonderlijke maatregelen ter bescherming van beleggers die door de fondsbeheerder worden aangeboden. Jouw eigen bank moet uiteindelijk aangeven of het product dat je hebt onder het depositogarantiestelsel valt. 

Deposito’s in vreemde valuta vallen evenmin onder het depositogarantiestelsel, tenzij zij in euro worden omgezet voordat zij bij een kredietinstelling worden gedeponeerd. Bovendien dekt het DGS geen beleggingen die rechtstreeks op aandelenmarkten of via derivatenhandel, zoals futurescontracten en opties, worden gedaan.

Waarom is het stelsel ingevoerd en wat zijn de voordelen ervan?

Het ingevoerde systeem biedt veel verschillende voordelen. Met dit systeem kunnen bedrijven gemakkelijk hun financiën bijhouden, wat vooral belangrijk is in het huidige klimaat van financiële onzekerheid. Het helpt bedrijven ook nauwkeurig de verschuldigde belastingen te berekenen, waardoor handmatige fouten worden verminderd en de cijfers kloppen. Bovendien elimineert dit systeem handmatig papierwerk, waardoor bedrijven tijd en middelen kunnen besparen bij het beheren van hun boekhouding. Met andere woorden, het biedt een kosteneffectievere en efficiëntere manier voor bedrijven om hun financiën te beheren. Daarom werd dit systeem opgezet als een verbeterde versie van vroegere methoden, ten gunste van zowel bedrijven als de economie als geheel.

Hoe beschermt het stelsel je deposito’s bij een bankfaillissement?

Nederland heeft een van de sterkste depositogarantiestelsels ter wereld, dat de deposito’s van consumenten uitgebreide bescherming biedt wanneer een Nederlandsche bank failliet gaat. Dit systeem wordt gesteund door de overheid en biedt 100% dekking tot 100.000 euro per persoon per Nederlandse bank. Rekeninghouders krijgen vrijwel onmiddellijk terugbetaald zodra een bank failliet gaat, zodat geld en rekeningen in deze gevallen niet verloren gaan. Hoewel alleen deposito’s van krediet- en bankinstellingen binnen Nederland voor vergoeding in aanmerking komen, beschermt het systeem wel de deposito’s die bij Nederlandse banken zijn gestort door klanten die buiten het land wonen. Dit garandeert burgers in heel Europa toegang tot een veiliger depositosysteem voor hun financiële behoeften.

Zijn er risico’s verbonden aan het stelsel, en wat moet je doen als je je daarover zorgen maakt?

Hoewel aan elk soort systeem risico’s verbonden zijn, kun je die gelukkig beperken als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Zorg er bijvoorbeeld altijd voor dat je computersystemen up-to-date zijn en beveiligd met een wachtwoord tegen ongeautoriseerde toegang. Het is ook belangrijk om na te denken over gegevensbeveiliging: het versleutelen van opgeslagen gegevens en het implementeren van strikte hiërarchieën voor wie waar toegang toe krijgt. Als je je zorgen maakt over eventuele risico’s, onderzoek dan de beschikbare beveiligingsmaatregelen en raadpleeg een professional die bekend is met het systeem in kwestie. Je hoogste prioriteit moet altijd zijn om je activa en investeringen te beschermen tegen externe risicofactoren.

Worden schulden en tegoeden verrekend?

Is de hypotheekschuld groter dan het spaartegoed? Dan wordt de schuld verminderd met het spaartegoed en krijgt de rekeninghouder dus geen vergoeding. Alleen als het spaartegoed groter is dan de hypotheekschuld, krijgt de rekeninghouder voor het overgebleven positieve saldo wél een vergoeding uit het garantiestelsel. Dit is een maximale vergoeding van €100.000.

Zijn buitenlandse banken ook beschermd door de Nederlandse depositogarantie?

Ja, de Nederlandse depositogarantie geldt ook voor buitenlandse banken die in Nederland actief zijn, ook deze banken vallen onder de bescherming van het Nederlandse depositogarantie. Dit komt omdat de depositogarantie is gebaseerd op de wetgeving van de Europese Unie (EU), die bepaalt dat alle banken met een EU-vergunning dekking moeten bieden tot 100.000 euro per klant voor deposito’s in een EU-lidstaat.

Buitenlandse banken waaraan in een EU-land een vergunning is verleend en die in Nederland actief zijn, moeten derhalve aan deze richtlijn voldoen en een depositogarantie van maximaal 100.000 euro per cliënt bieden. Bovendien wordt volgens de regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het volledige fonds dat beschikbaar is voor compensatie beschikbaar gesteld voor zowel binnenlandse als buitenlandse bankklanten. Zo zijn alle depositohouders gelijkelijk beschermd, ongeacht waar hun bank is gevestigd.

Kortom, de Nederlandse Depositogarantie beschermt automatisch het geld van alle particulieren en vrijwel alle bedrijven en organisaties die spaargeld hebben bij een Nederlandsche bank. Het stelsel is ontworpen om je deposito’s te beschermen tegen verliezen als een bepaalde bank failliet gaat, want het dekt tot € 100.000 per persoon. Het is misschien niet waterdicht en er zijn potentiële risico’s aan verbonden, maar als je op de hoogte blijft van wijzigingen in het stelsel en je financiën verantwoord beheert, kun je gerust zijn in de wetenschap dat je deposito’s beschermd zijn mocht het ergste gebeuren. Al met al biedt dit vangnet financiële stabiliteit en zekerheid voor alle beleggers in het bankwezen en stelt het hun deposito’s binnen de grenzen van Nederland veilig.